تنظیم دادخواست

دادخواست به معنی دادخواهی می باشد در صورتی که نیاز به تنظیم انواع دادخواست دارید بهترین وکلای پایه یک دادگستری و مشاوران حقوقی موسسه حقوقی صلح آفرین پارس آماده خدمت رسانی به شما در این زمینه هستند . موسسه حقوقی صلح آفرین پارس در این زمینه حداکثر پشتیبانی را از شما خواهد کرد.

تنظیم دادخواست
 • فایل ها را به اینجا بکشید
  Accepted file types: tgz, tar, zip, rar, xlsx, xls, odt, png, gif, tiff, jpg, jpeg, bmp, txt, doc, docx, rtf, pdf, Max. file size: 10 MB.
  • 0 تومان

  مزایای استفاده از اوراق قضایی موسسه حقوقی صلح آفرین پارس

  • بیش از ۶۰۰ عنوان اوراق قضایی

   اوراق قضایی بازبینی و اصلاح شده متخصصین موسسه حقوقی صلح آفرین پارس

  • متخصص مجرب

   همراهی  متخصصین با تجربه در امور اوراق قضایی

  • تضمین کیفیت

   تضمین کیفیت اوراق قضایی توسط موسسه حقوقی صلح آفرین پارس

  • پایین‌ترین قیمت

   تضمین قیمت اوراق قضایی توسط موسسه حقوقی صلح آفرین پارس

  • رضایت مشتریان 

   تضمین کیفیت اوراق قضایی توسط موسسه حقوقی صلح آفرین پارس

  • پشتیبانی تمام‌وقت

   تضمین کیفیت اوراق قضایی توسط موسسه حقوقی صلح آفرین پارس

  دادخواست چیست؟

  دادخواست در یک تعریف ساده به معنای یک درخواست رسمی و حقوقی از دادگاه صالح است که در آن از مرجع قضایی خواسته می‌شود که فرد مقابل دعوی را به انجام مجموعه‌ای از تکالیف قانونی ملزم نماید. تنظیم دادخواست مخصوص دعاوی حقوقی است. به فرد تنظیم کننده دادخواست، خواهان و طرف مقابل دعوی، خوانده گفته می‌شود. بر طبق ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی شروع رسیدگی به یک پرونده در دادگاه منوط به تقدیم دادخواست است

   

  انواع دادخواست:

      دادخواست بدوی یا دادخواست مخصوص دادگاه نخستین

      دادخواست شورای حل اختلاف

      دادخواست تجدید نظر

      دادخواست فرجام خواهی

      دادخواست دیوان عدالت اداری

      دادخواست واخواهی

   

  مواردی که باید در تنظیم دادخواست رعایت شود:

   

  دادخواست حتما باید به زبان فارسی تنظیم گردد.

   

   دادخواست باید حتما بر روی برگ های چاپی مخصوص باشد.

   

  دادخواست باید شامل نام و نام خانوادگی و نام پدر و سن و دیگر مشخصات ضروری خواهان باشد.

   

  دادخواست شامل مشخصات وکیل باشد (در صورتی که دادخواست را وکیل تقدیم نماید).

   

  دادخواست باید حاوی مشخصات ضروری خوانده باشد.

   

  • در دادخواست باید خواسته و بهای آن تعیین شده باشد.

   

  در دادخواست باید جهات مطالبه و استحقاق خواهان ذکر شده باشد.

   

  در دادخواست باید درخواست خواهان قید شده باشد.

   

   در دادخواست باید ادله و وسایل اثباتی خواهان تعیین شده باشد.

   

  دادخواست باید به امضای خواهان رسیده باشد.

   

  شرایط اقامه یک دعوی حقوقی کدام است ؟

   

  *منجز بودن ( یکی از شرایط اقامه دعوی و متعاقبا تقدیم دادخواست حقوقی منجر بودن خواسته می باشد ، منظورحقی است که به ما اجازه می دهد تا بتوانیم اقامه دعوا کنیم که می بایستی در زمان تقدیم دادخواست وجود داشته باشد، به عبارتی دیگر وجود حق معلق و غیر قطعی نباشد)

   

  *ذی نفع بودن ، یکی از موارد مهم در تقدیم دادخواست و طرح دعوای حقوقی ذی نفع بودن خواهان در تقدیم دادخواست می باشد (یعنی فردی که دادخواست می دهد در نتیجه محق بودن و پیروزی در دعوا، از حکم دادگاه نفعی مستقیم بدست آورد)

   

  *محرز بودن سمت یا ذی سمتی (یعنی باید سمت شخصی که دادخواست می دهد مشخص باشد، البته وجود این امر زمانی لازم است که دادخواست را شخصی غیر از ذی نفع تقدیم کرده باشد، مانند تقدیم دادخواست توسط وکیل یا قیم یا ولی)

   

  *اهلیت داشتن در تقدیم دادخواست یا طرح دعوا (کسی که اقامه دعوا می کند باید محجور یا مجنون نباشد، اما لازم نیست که به طور مطلق و در تمام موارد اهلیت داشته باشد فقط کافی است اهلیت اقامه دعوایی که می خواهد مطرح کند را داشته باشد. مثلا شخص سفیه در امور غیر مالی خود می تواند مستقیماً طرح دعوا کند و یا طرف دعوا قرار گیرد)