وکیل خوب جرم زنا

وکیل خوب جرم زنا مختصرا بیان می نماید: جرم زنا، از زیرمجموعه های پرونده های کیفری تحت عنوان رابطه نامشروع یا روابط نامشروع می باشد. وکیل دعاوی کیفری که وکیل رابطه نامشروع و زنا نیز می باشد به بیان ساده تعریف می دارد: به آمیزش جنسی میان زن و مرد که خارج از محدوده قوانین و شرع اسلام باشد، زنا گفته می شود. چنانچه علقه زوجیت برقرار نباشد، فعل طرفین حرام بوده و مطابق قانون، جرم محسوب شده و موجب مجازات طرفین می باشد.

وکیل خوب جرم زنا ادامه می دهد: هرگاه طرفین یا یکی از ان ها نابالغ باشد، جرم زنا محقق است لکن نابالغ مجازات نمی شود و در حسب مورد به اقدامات تامینی و تربیتی مقرر در کتاب اول این قانون محکوم می گردد.

 

فرق جرم زنا با رابطه نامشروع چیست؟

وکیل خوب جرم زنا در مورد تفاوت جرم زنا با جرم رابطه نامشروع اینگونه توضیح می دهد: جرم زنا در قانون مجازات اسلامی اینگونه تعریف گردیده است جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین انها نبوده و ازموارد وطی به شبهه نیز نباشد و جماع عبارتند از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قبل و یا دبر زن محقق می شود.

وکیل خوب جرم زنا بیان می دارد: رابطه زن و مرد نامحرمی که نزدیکی در مقعد یا مهبل زن تا حدی کم تر از ختنه گاه آلت تناسلی مرد انجام شده یعنی جرم در حد رابطه نا مشروع  دون اتفاق افتاده است.مجازات زنا عبارتند از اگر زنی دارای همسر و دارای شرایط احسان بوده باشد حکم زنانی رجم می باشد؛ به  عبارت دیگر زانی را سنگسار می کنند.

وکیل خوب جرم زنا همچنین می گوید :تمامی این موارد منجر به شکل گیری عمل زنا می شود و هر یک از آن ها وجود نداشته باشد زنا صورت می گیرد. زنا به دو  بخش زنای محصنه و غیر محصنه تقسیم می شود. هر زمان یکی از طرفین چه زن و چه مرد و یا هر دوی ان ها ، دارای همسر (متاهل) باشند، این عمل نامشروع نسبت به او محصنه به شمار می‎رود، و در صورتی که یکی از آن ها یا هر دوی آن ها فاقد همسر ( مجرد ) باشند، این عمل غیر محصنه خواهد بود.

مجازات شلاق برای زنای محصنه یا زنای محصن و برای زنای غیر محصنه در نظر گرفته شده است که حد ۱۰۰ ضربه شلاق برای هر مورد توسط قوانین جزایی اسلامی در نظر گرفته شده است.

در روابطی که یکی از ۴ مصادیق نام برده شده برای زنا رخ نداده باشد هم مجازات شلاق اعمال می ‌شود.

 در این مورد مجازات زن و مرد هر دو ۹۹ ضربه شلاق و جریمه نقدی خواهد بود. اگر چنان چه زنا مورد انکار مرد باشد زن باید آن را اثبات کند و در عین حال باید ثابت کند که نزدیکی بدون رضایت وی رخ داده است.

وکیل خوب جرم زنا مطابق قانون میگوید: وفق ماده ٢٢۴ قانون مجازات اسلامی حد و مجازات زنا در موارد ذیل اعدام است:

الف_ زنا با محارم نسبی

ب_ زنا با زن پدر، که موجب اعدام زانی است.

پ_ زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.

ت_ زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی، که موجب اعدام زانی است.

نکته :هرگاه طرفین یا یکی از ان ها نابالغ باشد، زنا محقق است لکن نابالغ مجازات نمی شود و در حسب مورد به اقدامات تامینی و تربیتی مقرر در کتاب اول این قانون محکوم می گردد.

وکیل خوب جرم زنا بیان داشت : مجازات زنا عبارتند از اگر زانی دارای همسر و دارای شرایط احسان بوده باشد حکم زانی رجم می باشد؛ به  عبارت دیگر زانی را سنگسار می کنند.

وکیل خوب جرم زنا ادامه می دهد: اگر اثبات شود که زن به زور و از روی اکراه به زنا تن داده است و یا اغفال شده است مجازات وی ساقط خواهد شد. هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی؛ خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف ( تجاوز ) است، برای اینکه عملی زنا محسوب شود شرایط خاصی لازم به تحقق است:

1. ابتدا اینکه بین زن و مرد نباید رابطه زن و شوهری وجود داشته باشد.

2.سپس شرط لازم دخول آلت مرد در آلت زن به اندازه ختنه گاه است.

3.شرط دیگر اینکه زن و مرد باید آگاه از عمل حرامی که می شوند باشند.

4.نکته قابل توجه دیگر اینکه زن و مردی که مرتکب زنا شده اند می بایست بالغ باشند تا شامل مجازات حدی شوند.

 

 اثبات جرم زنا و مجازات آن

وکیل خوب جرم زنا بیان می کند که دو راه اصلی برای اثبات جرم زنا عبارت است از اثبات با اقرار خود فرد و اثبات با شهادت چهار نفر.

در مورد اثبات با اقرار خود شخص، علاوه بر شرایط عمومی ( بلوغ ، عقل ، اختیار و آزاد بودن خود فرد ) لازم است تا چهار بار اقرار در نزد قاضی ( و نه مثلا پلیس یا هر فرد دیگری ) صورت بگیرد.

وکیل خوب جرم زنا در مورد راه دوم اثبات جرم زنا اینگونه توضیح می دهد: راه دوم اثبات جرم زنا و مجازات آن ، شهادت چهار نفر شاهد مرد عادل به دیدن عمل است ، و اگر سه مرد و دو زن عادل هم شهادت دهند کافی است و جرم ثابت می‌ شود. از طریق اغفال دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگر موجب تسلیم شدن او شود نیز همین حکم جاری است.

 

مجازات تجاوز به دختر در قانون

وکیل خوب جرم زنا در مورد پاسخ به پرسش اینکه مجازات تجاوز به دختر چه مجازاتی وجود دارد می گوید: در بسیاری از موارد در پرونده کیفری تجاوز، قربانی، دختر باکره می باشد که در این خصوص قانون قائل به تفکیک شده و مجازات بیشتری را برای زانی در نظر گرفته است وکیل خوب جرم زنا ادامه می دهد اگر مردی به دختر باکره تجاوز نماید، و زنای به عنف وی در محکمه اثبات شود، علاوه بر مجازات اعدام که بر وی بار می شود، ( مرد ) به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می گردد. چنانچه بزه دیده ( زن ) باکره نباشد، مجازات زانی (مرد) علاوه بر اعدام، به پرداخت مهرالمثل نیز محکوم می شود.

وکیل خوب جرم زنا می گوید :با استناد به ماده ٢٣١ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: (( در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می شود و در صورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می گردد )).

 

طریقه ی شکایت از جرم رابطه نامشروع

وکیل خوب جرم زنا در مورد نحوه شکایت از جرم رابطه نامشروع توضیح می دهد که : افراد با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی شکایتی با عنوان رابطه نامشروع دون زنا با ضمیمه نمودن دلایل از جمله پرینت پیامک ها، عکس، فیلم، شهادت شهود و نامه کلانتری ثبت می نمایید تا به دادگاه کیفری دو ارشاد جهت رسیدگی ارجاع گردد و با انجام تحقیقات و بررسی دلایل و اثبات جرم و عناصر مادی و معنوی و قانونی تشکیل دهنده ی جرم و تشخیص سوء نیت آن ها در ارتکاب جرم، حکم شایسته ای صادر می گردد که قابل اعتراض می باشد. که در این زمینه ی حقوقی مشورت با یک وکیل خوب جرم زنا پیشنهاد می شود تا راه و روش های درست و صحیح را نشان دهد تا به راحتی بتوانید از حقوق خود دفاع کنید.

 

تفاوت جرم زنا با رابطه نامشروع چیست؟

جرم زنا در قانون مجازات اسلامی این گونه تعریف گردیده است جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آن ها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد و جماع عبارتند از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قبل و یا دبر زن محقق می شود.

مجازات زنا عبارتند از اگر زانی داری همسر و دارای شرایط احسان بوده باشد حکم زانی رجم می باشد؛ به  عبارت دیگر زانی را سنگسار می کنند.

 

موسسه حقوقی صلح آفرین پارس با همکاری وکیل پایه یک دادگستری و وکلای متخصص جرم زنا و همچنین وکیل جرم رابطه نامشروع شما را در این نوع از پرونده های کیفری ( جرم زناجرم رابطه نامشروع ) همراهی می نمایند.