وکیل رشا و ارتشا

جهت حفظ سلامت اداری کارکنان ادارات و سازمان های دولتی و جلوگیری از تضعیف جایگاه دولت و ضایع شدن حقوق افراد در جامعه قانونگذار به جرم انگاری برخی اعمال و رفتارها پرداخته که در ارتباط با کارکنان دولتی است و در صورتی که توسط کارکنان دولت واقع شود و یا در ارتباط با آنها ارتکاب یابد جرم و دارای مجازات خواهد بود. یکی از این رفتارهای آسیب زا رشوه دادن و رشوه گرفتن است که در عالم حقوق تحت عنوان رشا و ارتشا شناخته می شود که در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت.

رشا به معنای رشوه دادن است و به کسی که رشوه بدهد راشی گفته می شود و ارتشا به معنای رشوه گرفتن است و به کسی که رشوه می گیرد مرتشی می گویند. در معنای عامیانه نیز به رشوه و زیرمیزی که به کارکنان دولتی داده می شود گفته می شود که قطعا این امر به گوش خیلی از ما آشنا است و به موجب ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و مواد 588 الی 594 قانون مجازات اسلامی تعزیرات، جرم و دارای مجازات است.

وکیل رشوه , وکیل متخصص در امور رشوه

جرم رشوه از آن دسته از جرائم می باشد که هر ۲ طرف مرتکب جرم شده اند به بیان ساده تر در جرائمی مثل سرقت یک طرف مرتکب جرم است و طرف دیگر قربانی جرم ؛ اما در جرم ارتشا ( رشوه ) هر دو طرف مرتکب جرم هستند .

جرم ارتشا با آنکه مربوط به مال می شود اما در دسته جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی قرار دارد چرا که با وقوع آن سلامت روانی جامعه و اعتماد شهروندان نسبت به ماموران دولتی خدشه دار می گردد؛ به همین علت حساسیت در رسیدگی به این جرم بسیار زیاد است ؛ بنابراین در این دست از پرونده ها پیشنهاد می گردد اشخاص از تخصص و مهارت وکیل کیفری بهره مند گردند(وکیل جرم رشا و ارتشا)
برخی از وکلای متبحر رشا و ارتشا (رشوه) جهت ارائه خدمات وکالتی و مشاوره حقوقی در تهران در موسسه حقوقی صلح آفرین حضور دارند. در موسسه حقوقی صلح آفرین این امکان فراهم شده تا چنانچه در جستجوی وکیل رشا و ارتشا (رشوه) هستید، بتوانید اطلاعات تماس وکلای متخصص رشا و ارتشا (رشوه) در موسسه صلح آفرین را ملاحظه نموده و برای اعطای وکالت به موسسه صلح آفرین مراجعه فرمایید.

مجازات جرم رشا و ارتشا

به موجب ماده 3 قانون تشدید مامور و مستخدم دولتی که رشوه دریافت می کند (مجازات ارتشا) بسته به این که میزان رشوه دریافتی او چقدر بوده و چه جایگاهی در رده سازمانی داشته است مجازات می شود که میزان مجازات آن بسته به هر مورد متفاوت است و شخص رشوه گیرنده حسب مورد به حبس از یک سال تا ده سال و انفصال موقت یا دائم و جزای نقدی یا شلاق محکوم خواهد شد. البته باتوجه به این که میزان مجازات در هر مورد متفاوت است می بایست در هر مورد بررسی گردد.

مجازات رشوه دهنده (مجازات رشا) نیز ضبط مال به نفع دولت، حبس از 6 ماه تا 3 سال و یا تا 74 ضربه شلاق می باشد و اگر راشی امتیازی از این طریق بدست آورده باشد نیز لغو خواهد شد. مگر اینکه شخص در شرایط اضطرار باشد و یا برای حفظ حقوق خود ناچار بوده که رشوه دهد در چنین حالتی از مجازات حبس معاف خواهد شد و مالی که رشوه داده است نیز به او باز می گردد و اگر قبل از اینکه جرم کشف شود ماموران را از ارتکاب این جرم آگاه نماید نیز از حبس معاف خواهد شد.

راه های اثبات جرم رشا و ارتشا

جهت اثبات جرم ارتشا مانند جرائم دیگر باید دلایل محکمه پسند ارائه کنیم. یکی از این دلایل اقرار شخص رشوه گیرنده نزد مقام قضا است. هرگاه شخصی به هر دلیلی به جرمی که مرتکب آن شده است اقرار کند جرم ارتکابی ثابت و شخص محکوم خواهد شد. دلیل دیگری که می توان به آن استناد کرد شهادت دو شاهد مرد است.

اگر دو شاهد مرد دریافت و پرداخت رشوه را مشاهده کرده باشند و در محضر قاضی آنچه که دیده باشند را شهادت دهند می توان از این طریق این جرم را اثبات نمود. البته باتوجه به اینکه عموما این جرائم در خلوت اتفاق میفتد اثبات امر از این طرق سخت خواهد بود بنابراین باید مستنداتی جمع آوری گردد که موجب علم قاضی باشد و قاضی به این علم برسد که شخص رشوه دریافت کرده است مانند تنظیم سند ملک بنام آن شخص یا رسید پرداخت وجه یا موارد دیگر.

شروط تحقق جرم رشوه

برای تحقق جرم رشوه شروطی مد نظر قانونگذار قرار گرفته از جمله مهم ترین آنها:

ارزش مالی مورد رشوه که فوقاً توضیح داده شد:

کارمند دولت بودن مرتشی: شرط اساسی تحقق جرم رشوه آن است که مرتشی کارمند دولت باشد بنابراین چنانچه کارمند ادارات خصوصی اقدام به اخذ مال جهت انجام یا ترک انجام کاری کند ؛ جرم ارتشا واقع نشده است ؛ البته شایان ذکر است چنانچه شخصی به دروغ خود را کارمند دولت معرفی و مالی را به عنوان رشوه دریافت نماید تحت عنوان کلاهبردار قابل تعقیب می باشد .
کارمند دولت باید مستخدم آن اداره دولتی باشد برای مثال: کارمند اداره مالیات اگر مالی را دریافت نماید تا کاری در اداره دولتی دیگر انجام شود نمی توان وی را به عنوان مرتشی ، متهم دانست ، چرا که سمتی در آن اداره دولتی ندارد .

نحوه شکایت و دادرسی جرم ارتشا

افرادی که قربانی این جرم می شوند با ارائه ادله و مدارک قابل قبول می توانند طرح شکایت کنند مثل قبوض پرداخت وجه به حساب شخص سوم.
برای شکایت در مورد رشا و ارتشاء افراد شکایت خود را نوشته و برای بررسی به دادسرا تحویل میدهند و دادسراها تحقیقات را شروع می کنند .
حتی در صورت رضایت شاکی تقیب از بین نمی رود زیرا این جرائم منافی آسایش عمومی جامعه است.

رسیدگی پرونده های مربوط به رشوه گیری در 3 مرحله انجام می شود:
طرح شکایت
رسیدگی در دادگاه بدوی
رسیدگی در دادگاه تجدید نظر

بعد از طرح شکایت و تحقیقات انجام شده از سوی دادسرا پرونده به دادگاه ارجاع می شوند و حکم صادر می شوند و حکم صادره قابل تجدیدنظرخواهی تا ۲۰ روز است.

وکیل متخصص رشوه

همانطور که می توان از این مقاله و مقالات مرتبط به این جرم ، در قسمت های دیگر سایت استدلال نمود؛ جرم رشا و ارتشا از جمله جرائمی می باشد که از ابتدای امر تا پایان دادرسی نیاز به همراهی وکیل مجرب در امر رشوه را دارد.
در صورت لزوم می توانید وکلا پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی تماس حاصل نموده و از مشاوره حقوقی لازمه بهره مند گردید.