داوری شورای حل اختلاف

آیا شورای حل اختلاف می تواند به عنوان داور انتخاب شود؟

سلام روزتون بخیر ممنونم که با موسسه حقوقی صلح آفرین پارس همراه هستید امروز قصد داریم در مورد داوری شورای حل اختلاف صحبت کنیم .

داوری یکی از طرق حل اختلاف دعاوی محسوب می شود ، داوری دارای مزایای متنوعی می باشد که همین موضوع سبب انتخاب طرفین یک معامله و یا طرفین یک اختلاف داوری را به عنوان یکی از راههای حل اختلاف انتخاب می نمایند .

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به صورت مبسوط و کامل به بحث داوری پرداخته است .

اما آنچه که در این مقاله بررسی می شود پاسخ به این سوال است که آیا طرفین یک معامله می توانند شورای حل اختلاف را به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب نمایند ، یعنی بگویند که شورای حل اختلاف می تواند به عنوان داور اقدام به صدور رای و رفع اختلاف نماید.

 

شورای حل اختلاف به چه مرجعی گفته می شود ؟

وکیل خوب دادگستری موسسه حقوقی صلح آفرین پارس بیان می دارد : براساس ماده 1 قانون شورای حل اختلاف ، این شورا اینگونه توضیح داده شده است :

به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی ، شوراهای حل اختلاف که در این قانون ((قانون شورای حل اختلاف)) به اختصار شورا نامیده می شوند ، تحت نظارت قوه قضاییه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل میگردد.

تبصره: تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شورا در هر حوزه قضایی به عهده رئیس همان حوزه قضایی می باشد.

وکیل خوب دادگستری موسسه حقوقی صلح آفرین پارس توضیح می دهد که : همانطور که در این ماده آمده است یکی از وظایف ذاتی شورای حل اختلاف ، حل اختلاف میان افراد جامعه می باشد که شورای حل اختلاف با صدور رای شایسته نسبت به رفع اختلاف فی ما بین افراد اقدام می نماید .

وکیل خوب دادگستری موسسه حقوقی صلح آفرین پارس ادامه می دهد : یکی دیگر از وظایف شورای حل اختلاف ایجاد صلح و سازش میان اشخاص می باشد.

بسیاری از پرونده هایی که در دادگستری طرح می شوند ممکن است به سازش ختم بشود از همین رو شورای حل اختلاف سعی در سازش میان طرفین یک دعوا می نماید ، شورای حل اختلاف به طور مثال در پرونده های کیفری که قابل گذشت می باشند با تشکیل جلسه شاکی و متشاکی را برای صلح و سازش به شورای حل اختلاف دعوت می نمایند .

وکیل خوب دادگستری موسسه حقوقی صلح آفرین پارس متذکر می شود که : شورای حل اختلاف براساس ماده 1 این قانون صرفا می تواند بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی ، حل اختلاف و یا صلح و سازش ایجاد نماید و نمی تواند شورای حل اختلاف بین اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی حل اختلاف و سازش نماید .

وکیل خوب دادگستری موسسه حقوقی صلح آفرین پارس بیان داشت : شورای حل اختلاف زیر نظر قوه قضاییه ایجاد می شود و حدود صلاحیت شورای حل اختلاف را قانون شورای حل اختلاف تعیین می نماید .

ولی محدوده جغرافیایی رسیدگی شورای حل اختلاف جهت حل اختلاف یا صلح و سازش بین افراد به عهده رئیس همان حوزه قضایی می باشد .

 

ترکیب اعضای شورای حل اختلاف چگونه است؟

وکیل خوب دادگستری موسسه حقوقی صلح آفرین پارس در مورد ترکیب و یا اشخاص دخیل در شورای حل اختلاف اینگونه توضیح می دهد : براساس ماده 3 و 4 قانون شورای حل اختلاف هر شورا دارای 1 رئیس ، 2 نفر عضو اصلی و یک عضو علی البدل است و در صورت نیاز می تواند برای انجام وظایف خود دارای مسئول دفتر باشد که این مسئول دفتر توسط رئیس حوزه قضایی مربوط پیشنهاد می شود و ابلاغ آن از سوی رئیس کل دادگستری استان یا معاون ذیربط وی صادر می شود .

وکیل خوب دادگستری موسسه حقوقی صلح آفرین پارس ادامه می دهد : براساس ماده 4 قانون شورای حل اختلاف در هر حوزه قضایی یک یا چند نفر قاضی دادگستری که قاضی شورا نامیده می شوند مطابق مقررات قانون شورای حل اختلاف انجام وظیفه می نماید .

 

داوری چیست؟

وکیل خوب دادگستری موسسه حقوقی صلح آفرین پارس بیان می دارد : داوری نهادی است که افراد می توانند جهت رفع اختلافات خود به آن مراجعه نمایند ، در بسیاری از معاملات و قراردادهای تجاری و غیر تجاری اشخاص داوری را به عنوان نهادی جهت حل اختلاف خود تعیین می نمایند ، داوری برخلاف دادرسی دادگاه ها از سرعت بالایی برخوردار می باشد ، نهاد داوری نهادی است که آرای آن امکان اجرا از طریق دادگاه وجود دارد .

 

وکیل خوب دادگستری موسسه حقوقی صلح آفرین پارس بیان می دارد: آرای صادره از طریق داوری قابل ابطال نمی باشد مگر در مواردی که حکم داوری برخلاف اصول حقوقی و یا برخلاف مفاد اسناد رسمی صادر شده باشد که در این موارد ذینفع می تواند با مراجعه به دادگاه درخواست ابطال رای داوری را بخواهد.

 

آیا اعضای شورای حل اختلاف می توانند به عنوان داور تعیین گردند؟

شاید برای خیلی ها این سوال پیش بیاید که آیا اعضای شورای حل اختلاف می توانند به عنوان داور تعیین گردند؟ 

وکیل خوب دادگستری موسسه حقوقی صلح آفرین پارس در پاسخ به این پرسش بیان می دارد که اعضای شورای حل اختلاف به جهت اینکه قاضی دادگستری نمی باشند می توانند به عنوان داور تعیین گردند و از این جهت تعیین اعضای شورای حل اختلاف به عنوان داور منع قانونی ندارد.

 

آیا قاضی شورای حل اختلاف را می توانیم به عنوان داور تعیین نماییم؟

وکیل خوب دادگستری موسسه حقوقی صلح آفرین پارس در پاسخ به این پرسش که آیا قاضی شورای حل اختلاف را می توانیم همانند اعضای شورای حل اختلاف به عنوان داور تعیین نماییم یا خیر بیان می دارد که : خیر ما نمی توانیم قاضی شورای حل اختلاف را به عنوان داور تعیین نماییم زیرا این موضوع به صراحت در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب بیان شده است که انتخاب قاضی دادگستری به عنوان داور امکان پذیر نمی باشد .

 

در صورتی که نیاز به وکیل خوب دادگستری موسسه حقوقی صلح آفرین پارس دارید می توانید از طریق شماره 02166408517 تماس حاصل نمایید.

 

 

 

 

 

 

اشتراک گذاری پست