طلاق به درخواست زوجه

طلاق به درخواست زوجه چگونه انجام می شود؟

سلام خدمت شما دوستان و همراهان گرامی موسسه حقوقی صلح آفرین پارس امروز قصد داریم در مورد مبحث بسیار مهم طلاق آن هم طلاق به درخواست زوجه با شما سخن بگوییم .

متاسفانه یکی از رایج ترین مباحث و دعاوی حقوقی در جامعه امروزی ما دعوای طلاق می باشد که لازم است در مورد شرایط دعوای طلاق و همچنین انواع طلاق بیشتر بدانیم .

در این مقاله سعی شده است که مبحث مهم طلاق به درخواست زوجه مورد بررسی قرار گیرد تا شما همراهان گرامی موسسه حقوقی صلح آفرین پارس با این نوع از طلاق آشنا شوید.

لازم به ذکر است در این مقاله سعی شده است مواردی که به زوجه می تواند درخواست طلاق از دادگاه بنماید مورد بررسی قرار گیرد.

وکیل خوب طلاق موسسه حقوقی صلح آفرین پارس : در حال حاضر برای اینکه زن بتواند از دادگاه درخواست طلاق بنماید متعدد می باشد.

متاسفانه در دوران فعلی به علت عدم شناخت کافی زوجین نسبت به یکدیگر یا عدم شناخت هریک از زن و شوهر نسبت به یکدیگر و تفاوت های فرهنگی و متعاقبا عدم آگاهی نسبت به زندگی مشترک و عدم داشتن هدفی مشخص در تشکیل زندگی مشترک، سبب شده است زوجین به طلاق به عنوان راهی در جهت جلوگیری از زیان های مادی و عاطفی خود ، انتخاب نمایند.

وکیل خوب طلاق موسسه حقوقی صلح آفرین پارس : شایان ذکر است برای بهبود روابط بین زوجین بهتر است ، زن و شوهر بجای اقدام برای طلاق ابتدا جهت اصلاح مشکلات خود به یک مشاور خانواده موفق و قوی مراجعه نمایند، تا بتوانند زن و شوهر به کمک مشاوره از وقوع طلاق جلوگیری نمایند.

متاسفانه بیشتر افراد جامعه بر این باورند که کسی که به مشاور خانوده یا روانشناس یا روانپزشک مراجعه می نماید حتما مجنون یا دیوانه است ، اما واقعا با بررسی می توان این باور غلط را اصلاح و کنار گذاشت.

 

 

معنی لغوی طلاق:

وکیل خوب طلاق موسسه حقوقی صلح آفرین پارس بیان می دارد : در لغت براي واژه طلاق معاني متعددي ذكر شده است كه از جمله رهايي، آزاد كردن، ترك كردن، واگذاشتن، مفارقت و جدايي است.

واژه طلاق در اصطلاح شرعي عبارتست از ((ازاله قيد نکاح بدون عوض باصيغه طالق و شبهه آن))

بنابراين طلاق عبارتست از انحلال عقد نکاح دائمی با صیغه خاص و رعايت تشريفات شرعي.

 

موارد قانونی طلاق به درخواست زوجه:

1) عدم پرداخت نفقه از سوی زوج:

وکیل خوب طلاق موسسه حقوقی صلح آفرین پارس متذکر می شود : قانون مدنی موجباتی را برای طلاق به درخواست زوجه مقرر می دارد که بر مبنای فقه اسلامی است.

قانون مدنی در طلاق به درخواست زوجه در ماده 1129 که مربوط به استنکاف یا عجز شوهر از دادن نفقه است و عدم امکان اجرا حکم محکمه و الزام زوج به دادن نفقه که در این مورد زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع نماید و دادگاه شوهر او را اجبار به طلاق می نماید.

 

 

برای دسترسی به قانون مدنی کلیک کنید

 

 

وکیل خوب طلاق موسسه حقوقی صلح آفرین پارس ادامه می دهد : ماده 1130 قانون مدنی مربوط به عسر وحرج است که به موجب آن اگر دوام زندگی زناشویی برای زن موجب مشقت شدید و غیر قابل تحمل باشد زن می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند.

همانطور که بیان شد خودداری یا عجز شوهر از دادن نفقه یکی از موارد درخواست طلاق از سوی زوجه است که طبق ماده 1129 قانون مدنی:

((در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه ، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه))

وکیل خوب طلاق موسسه حقوقی صلح آفرین پارس ادامه می دهد : هرگاه دادگاه حکم انفاق به سود زن صادر کند و با وجود صدور اجرائیه علیه شوهر حکم اجرا نشود، زن می تواند از دادگاه خانواده تقاضای حکم طلاق کند و دادگاه شوهر را اجبار به طلاق خواهد کرد و اگر شوهر حکم دادگاه را اجرا نکند و زن را طلاق ندهد، قاضی یا نماینده دادگاه به جای شوهر مستنکف از اجرای حکم دادگاه ، اقدام به طلاق و امضای سند طلاق خواهد کرد.

 

پرداخت نفقه آینده یا گذشته در طلاق به درخواست زوجه

وکیل خوب طلاق موسسه حقوقی صلح آفرین پارس بیان می دارد : اما موضوعی که ممکن است مطرح شود این است که منظور از عدم دادن نفقه زوجه آیا نفقه گذشته زوجه است یا نفقه آینده زن که به موجب آن می تواند درخواست طلاق کند؟

 

به عبارت دیگر آیا مقصود از نفقه ای که استنکاف از دادن آن مجوز طلاق است فقط نفقه آینده است یا نفقه گذشته را نیز شامل می شود؟

وکیل خوب طلاق موسسه حقوقی صلح آفرین پارس بیان می دارد : در پاسخ به این سوال بین دکترین علم حقوق اختلاف نظر است بعضی نفقه را شامل نفقه گذشته هم می دانند و برخی آن را به نفقه آینده محدود می کنند.

با بررسی در آرای قضایی در این مسئله آرایی متفاوت از محاکم صادر شده است مثلا در شعب 3 و 4 دیوان عالی کشور درخواست طلاق را صرفا منوط به عدم پرداخت نفقه آینده دانسته است، لیکن هیئت عمومی دیوان عالی کشور در یک رای اصراری نفقه گذشته زوجه را در صورت عدم پرداختش ، به زوجه حق درخواست طلاق داده اند.

 

2) عسر و حرج زوجه برای درخواست طلاق:

وکیل خوب طلاق موسسه حقوقی صلح آفرین پارس در مورد عسر و حرج زوجه برای گرفتن طلاق بیان می دارد : در ماده 1130 قانون مدنی اصلاحی سال 1370 که مقرر می دارد:

((در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.))

وکیل خوب طلاق موسسه حقوقی صلح آفرین پارس متذکر می شود :اما با توجه به این مطلب که ممکن است منظور از عسر و حرج در این ماده مبهم باشد قانونگذار در تبصره الحاقی به این ماده مقرر می دارد:

((عسر وحرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می گردد:

1-ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت 6 ماه متوالی و یا 9 ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه

2- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلای وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.

در صورتیکه زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک ، مجددا به مصرف مواد مذکور روی آورد بنا به درخواست زوجه طلاق انجام خواهد شد.

3- محکومیت قطعی زوج به حبس 5 سال یا بیشتر

4- ضرب و شتم یا هرگونه سورفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.

5- ابتلا زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.))

 

 

نکته مهم!

وکیل خوب طلاق موسسه حقوقی صلح آفرین پارس بیان داشت : اما نکته قابل بیان این است که موارد عسر وحرج زوجه که در این ماده بیان شده و وی می تواند به موجب آن درخواست طلاق نماید به صورت حصری نیست و قاضی می تواند در موارد دیگری که در این ماده بیان نشده است ولی از موارد عسر وحرج زوجه است ، به درخواست زوجه حکم طلاق را صادر نماید.

لازم به ذکر است که ممکن است شوهر ثابت نماید که به رغم وجود یکی از موارد یاد شده درباره عسر و حرج زوجه که بر مبنای آن می تواند درخواست طلاق نماید، ادامه زندگی برای زوجه به هیچ وجه مشقت بار نیست و زوجه می تواند به زندگی زناشویی ادامه دهد و برای وی عسر وحرج نمی باشد.

 

3) غیبت زوج و حق طلاق زن:

*یکی دیگر از مواردی که زوجه می تواند از دادگاه خانواده درخواست صدور حکم طلاق نماید

((غیبت شوهر بیش از 4 سال)) است.

به موجب ماده 1029 قانون مدنی :

(( هرگاه شخصی 4 سال تمام غایب مفقود الاثر باشد زن او می تواند تقاضای طلاق کند و در این صورت با رعایت ماده 1023 قانون مدنی حاکم او را طلاق می دهد))

با توجه به ماده 1023 قانون مدنی باید بیان داشت که دادگاه هنگامی می تواند حکم طلاق صادر کند که پس از دریافت درخواست طلاق از جانب زن در یکی از روزنامه های محل و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار تهران 3 دفعه متوالی هرکدام به فاصله 1 ماه آگهی کند و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند دعوت نماید که اگر خبری دارند به اطلاع دادگاه برسانند، هرگاه یک سال از تاریخ نشر اولین آگهی بگذرد و حیات غایب ثابت نشود ، دادگاه حکم طلاق صادر می کند.

بنابراین قبل از گذشتن حداقل 5 سال از تاریخ آخرین خبر غایب دادگاه نمی تواند حکم طلاق به علت غیبت شوهر صادر کند.

 

 

برای مطالعه شرایط گرفتن طلاق توافقی کلیک نمایید

 

 

4) وکالت در طلاق زوجه:

وکیل خوب طلاق موسسه حقوقی صلح آفرین پارس ادامه می دهد : یکی دیگر از مواردی که زوجه می تواند به موجب آن از دادگاه درخواست طلاق نماید وکالت زوجه در طلاق است که وی می تواند به موجب وکالتی که دارد از محکه درخواست طلاق نماید. که این مورد ممکن است ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگری شوهر به زوجه خویش وکالت برای طلاق داده باشد.

به موجب ماده 1119 قانون مدنی مصوب 1313 که مقرر می دارد :

(( طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنماید، مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن ، دیگر بگیرد، یا سورفتاری نمایند که زندگی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائی خود را مطلقه سازد))

وکیل خوب طلاق موسسه حقوقی صلح آفرین پارس : لازم به ذکر است که موارد مذکور در ماده 1119 قانون مدنی به صورت مثال است و طرفین می توانند شروط دیگری که مخالف مقتضای عقد نکاح نباشد در عقد نامه ذکر کنند که زوجه به موجب آن بتواند وکالت در طلاق از جانب زوج داشته باشد و با رجوع به محکمه درخواست طلاق نماید.

 

در صورت نیاز به وکیل متخصص در رابطه با پرونده خود می توانید با بهترین وکیل دادگستری تماس بگیرید.

موسسه حقوقی صلح آفرین پارس متشکل از مجرب ترین وکلا حال حاضر کشور و اساتید مطرح دانشگاه های کشور در کنار شما می باشند.

تلفن تماس: 02166408517

 

 

 

اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *