وکیل مواد مخدر

یکی از معضلات جوامع بشری در عصر جدید بحث قاچاق مواد مخدر و استفاده از این مواد اعتیاد آور است
ازآنجا که پرونده های مواد مخدر از حساسیت ها و اهمیت بالایی برخوردار هستند و در صورت نگرفتن وکیل متخصص مواد مخدر و یا مشاوره فنی و تخصصی از یک وکیل ماهر و باتجربه مواد مخدر ممکن است متهمین این پرونده ها به سال ها حبس و یا حتی اعدام دچار شوند پیشنهاد میشود حتما قبل از تشکیل جلسات قضایی و کیفری از یک وکیل مواد مخدرخوب و ماهر استفاده کنند یا مشاوره های لازم را بگیرند.

از آن جایی که تعداد وکلایی که تازه کار نباشند و تعداد قایل توجهی پرونده های موفق و حل شده مواد مخدر داشته باشند بسیار محدود و انگشت شمار هستند لذا در انتخاب وکیل متخصص و خبره متمرکز بر پرونده های کیفری مواد مخدر دقت لازم را داشته باشید. وجود قوانین و تبصره های متفاوت و قوانین مبارزه با مواد مخدر، تاثیر گزار بودن عوامل، شرایط، سایر افراد دخیل در پرونده های متهمین کار دفاع از متهم مواد مخدر را سخت می کند و لذا وکلایی که قبلا سابقه کار روی پرونده های فروش کلی و جزئی مواد مخدر، تولید مواد مخدر ، پخش و همکاری های دیگر در مواد مخدر صنعتی و سنتی را داشته اند در اولویت شما باشند.

به طور کل از مزایای بهره بردن از یک وکیل مواد مخدر با تجربه در دفاع از متهم مواد مخدر به خصوص افراد متهم بدون سابقه، استناد صحیح به قوانین، درخواست و تقاضای اعمال مقررات تخفیف مجازات، اثبات بی گناهی وی، تعلیق اجرای مجازات و سایر کیفیات مخففه از محکمه، همچنین کاهش مجازات حبس یا مجازات نقدی متهم است. وکیل مواد مخدر با توجه به دانش و آگاهی خود می تواند از حقوق این افراد در دادگاه و در جلسات رسیدگی دفاع کند.

بنابراین بهترین وکیل مواد مخدر فردی است که ضمن اشراف به کلیه قوانین مبارزه‌ با جرائم مواد مخدر، همچون قوانین مرتبط با مجازات حمل، قاچاق و مصرف مواد مخدر، در خصوص بررسی و پیدا کردن راه حل موثر جهت دفاع از متهم این گونه جرائم از تجربه بالایی برخوردار باشد و در نهایت این انتخاب شما است که بتوانید از دانش یک وکیل مجرب و متخصص بهره مند شوید زیرا شما با اعطای وکالت به وکیل متخصص در سرنوشت پرونده کیفری خود یا اطرافیانتان نقش مهمی را ایفا می‌نمایید. ولی اگر قادر به گرفتن وکیل دادگستری نمی‌باشید میتوانید برای تنظیم لایحه دفاعیه از انواع اتهامات مربوط به مواد مخدر مانند خرید و فروش و واردات و صادرات و ساخت و توزیع آنها با بهترین وکیل مواد مخدر درموسسه صلح آفرین پارس صحبت نمایید.

انواع افعال مجرمانه در خصوص مواد مخدر در قانون مبارزه با مواد مخدر:

تولید و ساخت مواد مخدر
نگهداری مواد مخدر
مخفی کردن مواد مخدر
ورود مواد مخدر به کشور
خروج مواد مخدر از کشور

شایان ذکر است مجازات مرتکب جرم مواد مخدر به تناسب میزان آن متفاوت است و همچنین افزایش مجازات آن جرم بستگی به مرتبه اول، دوم و سوم دارد.

چرا در دعاوی مربوط به مواد مخدر به وکیل نیاز داریم:

در جرائم مربوط به مواد مخدر شخص متهم به طور حتم مجازات می شود. اما باید با وجود یک وکیل مواد مخدر بتواند از حق و
حقوق خود در دادگاه و مراجع قضایی دفاع کند. برای اینکه وکیل بتواند به خوبی در دادگاه از موکل خود دفاع کند باید متهم تمامی شواهد و مدارک مربوطه را در اختیار وکیل خود قرار دهد و با ایمان به رازداری و امانت داری وکیل تمامی مواردی که میتواند مجازات او راتعیین یا کاهش دهد و با فرد در میان بگذارد

وکیل مواد مخدر چگونه از موکل دفاع می نماید؟

وکیل مواد مخدر بیان میدارد: خوب است در ابتدا بدانید در عمل و در رویه محاکم دو نوع دفاع وجود دارد. نخست دفاع شفاهی که در روز جلسه رسیدگی دادگاه نزد قاضی شعبه ارائه میگردد. دوم، دفاع کتبی می باشد که در قالب تنظیم لایحه دفاعیه تقدیم دادگاه میگردد. هر دونوع دفاع نیاز به دانش و تخصص دارد. وکیل باید بتواند با ارائه دفاع شفاهی به نحو احسن ذهن مقام رسیدگی کننده را به واقع و حقیقت رهنمون سازد. همچنین وکیل مواد مخدر با تقدیم لایحه دفاعیه از موکل، نکات قانونی و ضروری را کتبا به محکمه ارائه نماید..

مزایای خدمات وکیل مواد مخدر در این مرکز برای متهمین شامل:

اثبات بی گناهی فرد متهمی که بدون سابقه می باشد
تخفیف مجازات
تلاش در کاهش مجازات حبس متهم
تلاش در تبدیل مجازات متهم به جزای نقدی
تلاش در اخذ حکم تعلیق مجازات و تعلیق اجرای حکم
تلاش در اثبات جرمی که مشمول مرور زمان شده است .
تبرئه متهم درکلیه مقاطع محاکم مانند دادگاه های بدوی
تبرئه متهم در مرحله تجدید نظر
تلاش برای قبولی در دیوان عالی کشور در مرحله اعاده دادرسی
تبرئه متهم در مرحله فرجام خواهی
اخذ حکم آزادی مشروط
عفو مقام رهبری
توجه داشته باشیدکه وکیل مواد مخدر در موسسه صلح آفرین پارس در خصوص موضوع دعاوی مواد مخدر، تجربه کافی دارند و با توجه به تجربه ی حقوقی و کافی خود در این زمینه تلاش در کاهش مجازات متهم دارند.

دادگاه صالح به رسیدگی جرم مواد مخدر

قابل ذکر است که تمامی جرایم مذکور در قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر در دادگاه انقلاب رسیدگی می شوند.

مواردی از جمله کشت خشخاش
وارد کردن، صادر کردن و تولید انواع مواد مخدر
حمل، توزیع و عرضه به هر شکل
استعمال مواد مخدر
فراری دادن یا پناه دادن به متهمان تحت تعقیب مواد مخدر
اخفای مجرمان

قراردادن ادوات استعمال در محلی برای متهم کردن اشخاص بیگناه همگی در حیطه صلاحیت دادگاه انقلاب است.
چرا که مطابق بند پ ماده ۳۰۳قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به کلیه جرایم مربوط به مواد مخدر در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد. دادگاه انقلاب در مرکز هر استان تشکیل میشود. همچنین به تشخیص رییس قوه قضاییه در حوزه قضایی شهرستانها نیز امکان تشکیل دادگاه انقلاب وجود دارد.
نکته قابل توجه اینکه اگر شهرستانی دارای دادگاه انقلاب نباشد، متهم به نزدیک ترین حوزه قضایی که دارای دادگاه انقلاب است، ارسال میگردد. چنانچه هیچ یک از شهرستانهای یک استان، دارای دادگاه انقلاب نباشند، مرتکب جرم مواد مخدر از هر نوع و انواع که باشد، به دادگاه انقلاب مرکز آن استان ارسال میگردد.

دادگاه صالح به رسیدگی جرم مواد مخدر

پس از مرحله دادسرا، پرونده کیفری با موضوع جرم مواد مخدر به کدام دادگاه برای انشای حکم ارسال میگردد؟ قابل ذکر است که تمامی جرایم مذکور در قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر در دادگاه انقلاب رسیدگی می شوند.

مواردی از جمله کشت خشخاش
وارد کردن، صادر کردن و تولید انواع مواد مخدر
حمل، توزیع و عرضه به هر شکل
استعمال مواد مخدر
فراری دادن یا پناه دادن به متهمان تحت تعقیب مواد مخدر
اخفای مجرمان
قراردادن ادوات استعمال در محلی برای متهم کردن اشخاص بیگناه همگی در حیطه صلاحیت دادگاه انقلاب است.

چرا که مطابق بند پ ماده ۳۰۳قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به کلیه جرایم مربوط به مواد مخدر در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد. دادگاه انقلاب در مرکز هر استان تشکیل میشود. همچنین به تشخیص رییس قوه قضاییه در حوزه قضایی شهرستانها نیز امکان تشکیل دادگاه انقلاب وجود دارد.
نکته قابل توجه اینکه اگر شهرستانی دارای دادگاه انقلاب نباشد، متهم به نزدیک ترین حوزه قضایی که دارای دادگاه انقلاب است، ارسال میگردد. چنانچه هیچ یک از شهرستانهای یک استان، دارای دادگاه انقلاب نباشند، مرتکب جرم مواد مخدر از هر نوع و انواع که باشد، به دادگاه انقلاب مرکز آن استان ارسال میگردد.