وکیل خوب جرم مساحقه

وکیل خوب جرم مساحقه بیان می نماید یکی از نیازهای اصلی انسان نیاز و میل جنسی است که در هر کسی وجود دارد و طبیعتا مثل هر نیاز مادی دیگر باید به آن پاسخ داده شود، اما مسئله این است که نباید از هر طریقی به این نیاز پاسخ داد.

این وکیل خوب جرم مساحقه ادامه می دهد : در دین اسلام تنها راهی که برای پاسخگویی به این نیاز وجود دارد ازدواج است که به موجب آن زن و مردی با یکدیگر محرم می شوند و می توانند این نیاز را رفع نموده و همچنین به بقای نسل خود کمک کنند.

وکیل خوب جرم مساحقه می گوید که : مساحقه عمل زشت و ناپسندی که در منابع فقهی به شدت مورد تقبیح واقع شده است و حرام بودن آن نیز مورد تاکید بسیاری  قرار گرفته . مساحقه‌‌‌‌‌‌‌ به برقراری رابطه جنسی میان زنان گفته‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌می شود. وکیل خوب جرم مساحقه بیان می دارد : هرگاه دو زن اندام جنسی خود را بر روی یکدیگر قرار دهند و بخواهند که از این راه به لذت جنسی برسند ‌‌‌‌‌‌‌می‌توان گفت که ‌‌‌‌‌‌‌‌‌مسا‌حقه صورت گرفته است.   مساحقه، یا هم جنس گرایی زنان، یکی از انحرافات جنسی آنان به شمار می رود.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌وکیل خوب جرم مساحقه بیان داشت : مسا‌حقه در قانون کشور ما جرم تلقی شده است و در دین اسلام نیز عملی قبیح ‌‌‌‌‌‌‌می‌باشد‌. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌مسا‌حقه گناه بزرگی است و دین اسلام نیز آن را منع کرده است و از این رو در قوانین  کشور ما نیز برای آن مجازاتی تعیین گردیده است.

وکیل خوب جرم مساحقه ماده ۲۳۸ قانون مجازات اسلامی جدید را بیان می دارد: مساحقه عبارت است از اینکه انسان مونث اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد.

شرع مقدس اسلام، مساحقه را جرم و برای آن مجازات حدّی تعیین نموده است. مقنن هم به پیروی از شرع مقدس اسلام ، وصف کیفری برای عمل مساحقه تعیین نموده  .

 

مجازات مساحقه چیست؟

وکیل خوب جرم مساحقه در مورد مجازات جرم مساحقه بیان می دارد : مجازات جرم مساحقه یا همجنسگرایی در زنان در ماده ۲۳۹ قانون مجازات اسلامی به این صورت تعیین شده است:« حد مساحقه، صد ضربه شلاق است.»

به گفته ی وکیل خوب جرم مساحقه با تجربه ی موسسه حقوقی صلح آفرین پارس  با استناد به نص قانون دو نظریه وجود دارد

۱- جرم مساحقه حدی بوده و حد آن ۱۰۰ ضربه شلاق است و این که شوهردار باشند یا مجرد تأثیری در مجازات و میزان آن ندارد.

۲- در صورتی که طرفین جرم مساحقه مجرد باشند مجازات آنها ۱۰۰ ضربه شلاق حدی است و اگر شوهر داشته باشند و به در اصطلاح محصن باشند، حد آن همچون زنا بوده و سنگسار است.

این وکیل خوب جرم مساحقه تاکید نمود : در حال حاضر نظر اول بیشتر مورد قبول است و از قوانینی که در خصوص مساحقه در قانون مجازات اسلامی آمده می توان فهمید متوجه بشیم که نظر اول حاکم است. این امر در ماده ۲۴۰ قانون مجازات اسلامی نیز بیان شده است: در حد مساحقه، فرقی بین فاعل و مفعول و مسلمان و غیرمسلمان و محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست.

وکیل خوب جرم مساحقه بیان کرد : نکته لازم به ذکر این است که در جرم حدی زمانی که ثابت شود، دیگر نمی توان در مجازات آن تخفیف اعمال شد و باید عینا همان مجازاتی که آمده است اعمال شود.البته در مواقعی که  بعد گفته  میشود قاضی می تواند از حاکم تقاضای عفو و

وکیل خوب جرم مساحقه اشاره نمود : در خصوص جرایم حدی مانند همین جرم مساحقه اگر مجرم آن را برای بار چهارم انجام دهد به مجازات اعدام محکوم خواهد شد.

این حکم در ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی آمده است. به موجب این ماده:« هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است.»

 نکته ای که وکیل خوب جرم مساحقه ذکر نمود این است که : باید ذکر کرد این است که اگر دو زن رابطه ای کمتر از مساحقه داشته باشند، دیگر مجازات آنها ۱۰۰ ضربه شلاق نخواهد بود؛ بلکه به ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم خواهند شد.

ماده ۲۳۷ و تبصره ­های آن در این زمینه بیان می دارد:هم جنس گرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ از قبیل تقبیل و ملاسمه از روی شهوت موجب 31 تا 74 ضربه شلاق تعزیری درجه 6 است .

    تبصره ۱- حکم این ماده در مورد انسان مؤنث نیز جاری است.

    تبصره ۲- حکم این ماده شامل مواردی که شرعاً مستوجب حد است، نمی گردد».

 

جرم مساحقه مانند جرم لواط اثبات می شود و به دو شیوه امکان می پذیرد:

وکیل خوب جرم مساحقه می گوید :برای این که یک جرم حدی مانند مساحقه اثبات شود، یکی از موارد آن اقرار است، اقرار باید در نزد قاضی صورت بگیردیعنی اقرار در حضور ضابطین قضایی، بازپرس، افراد عادی، نیروی انتظامی و… قابل قبول نیست، یکی از شرایط صحیح بودن، اقرار در مقابل قاضی است. اقرار باید ۴ بار از طرف مرتکب صورت بگیرد اگر ۴ بار اقرار شود مجازات ۱۰۰ ضربه شلاق است، اگر متهم کمتر از ۴ بار اعتراف کند مجازات او ۷۴ ضربه شلاق است. مورد دیگر اثبات جرم مساحقه شهادت است، در شهادت مساحقه ۴ مرد که شرایط شاهد را دارند باید شهادت بدهند که این عمل را مشاهده کرده اند؛ شروط سختی برای شهادت در جرایم منافی عفت است. در عمل شهادت شاهدین باید ۴ مرد باشند و یا ۳ شاهد زن و ۲ شاهد مرد، پشت سر هم و بدون فاصله ی زمانی شهادت دهند.

وکیل خوب جرم مساحقه این نکته را بیان نمود که: در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم پس از اثبات جرم توبه کند دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه ی قضایی از مقام رهبری موجب سقوط حد است .

 

نابالغ بودن یکی از طرفین

وکیل خوب جرم مساحقه در مورد نابالغ بودن یکی از طرفین جرم مساحقه بیان داشت : در مواردی که یکی از طرفین بالغ ، عاقل یا مختار نیست ، فقط حد نسبت به یک طرف اعمال خواهد شد و لازم نیست حتما حد نسبت به دو طرف اجرا شود.

وکیل جرم مساحقه می گوید : مرتکبین جرم مساحقه چه مسلمان باشند یا غیرمسلمان ، چه محصن باشند یا غیر محصن ، چه با عنف باشد یا غیرعنف ، هیچ تفاوتی در اجرای حد مساحقه ندارد و در تمام موارد ، مرتکبین جرم مساحقه 100 ضربه شلاق دریافت می کنند.

نکته ی دیگر اینکه وکیل جرم مساحقه می گوید :اگر مفعول با زور و ضرب و شتم موجب تعرض واقع شود و اندام تناسلی او لمس شود یا به زور اندام تناسلی او را بر روی اندام تناسلی دیگری قرار بدهند ، به هیچ وجه مجرم شناخته نمی شود و مجازات نخواهد شد.

 موسسه حقوقی صلح آفرین پارس همراه با وکلای پایه یک دادگستری و با تجربه ی کاری شما را در مسیر حقوقی و آگاهی بالا راهنمایی و هدایت می شکند .