وکیل خوب جرم قوادی

در هرجامعه ای یک سری قوانین وجود دارد که طی آن مکان هایی به عنوان مراکز فساد اخلاقی معرفی شده و حضور در آنها جرم محسوب می شود و دارای مجازات است.

 

تعریف جرم قوادی

وکیل خوب جرم قوادی اینگونه جرم قوادی را برایمان شرح می دهد : قوادی به معنای رساندن زن و مردی یا مرد با مردی دیگری به منظور ارتکاب عمل منافی عفت است.

وکیل خوب جرم قوادی ادامه می دهد :قانون مجازات اسلامی در ماده ی ۲۴۲ قوادی را به این صورت تعریف نموده است: «قوادی عبارت از به  هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط است .قوادی نوعی معاونت در زنا یا لواط  است.

تبصره ۱:حد قوادی منوط به تحقق زنا یا لواط است در غیراین صورت عامل، مستوجب تعزیر مقرر در ماده (۲۴۴)  این قانون است

تبصره ۲: در قوادی، تکرار عمل شرط تحقق جرم نیست

این وکیل خوب جرم قوادی تاکید می کند: این طبق تعریف این ماده، قوادی یعنی واسطه گری بین دو یا چند نفر برای عمل زنا و یا لواط. البته این واسطه گری می تواند در ازاء دریافت مبلغی پول باشد و یا اصلا پولی رد و بدل نشود.

قوادی یعنی واسطه گری بین دو یا چند نفر برای عمل زنا و یا لواط، البته این واسطه گری می‌تواند در ازاء دریافت مبلغی پول باشد و یا اصلا پولی رد و بدل نشود.

 

 شروع به جرم قوادی

وکیل خوب جرم قوادی در پاسخ به این سوال که شروع به جرم قوادی از نظر قانونی امکان پذیر است یا خیر اینگونه پاسخ می دهد: شروع جرم در قانون مجازات اسلامی در دو رکن ذکر شده است یکی شروع به اجرا ودیگری عدم وقوع جرم که ناشی از عوامل خارج از اراده مجرم باشد .

وکیل خوب جرم قوادی ادامه می دهد :که این اقدامات ممکن است فی النفسه جرم باشد و در این صورت مجازات جرم را خواهد داشت در قانون شروع به جرم ،جرم تلقی نمی شود وعنوان مجرمانه ای بر آن بار نمی شود مگر اینکه اقداماتی که انجام داده خود عنوان مستقلی ازجرایم را داشته باشد.

 

معاونت در جرم قوادی

وکیل خوب جرم قوادی در پاسخ به این سوال که آیا معاونت در جرم قوادی امکان پذیر است یا خیر این چنین پاسخ میدهد: مطابق ماده ۴۳ ق.م.ا. کسی که با تحریک، ترغیب، تهدید، تطمیع، فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم توسط فردی شود یا وسائل ارتکاب جرم را تهیه نماید یا با علم به هدف مجرم عامداً وقوع جرم را تسهیل نماید، به عنوان معاون شناخته شده و با توجه به شرایط و امکانات خطاکار، دفعات و مراتب جرم، تأدیب و تعزیر می‌شود. مگر اینکه در قانون یا شرع برای معاون در جرم خاصی، مجازات تعیین شده باشد.

وکیل خوب جرم قوادی بیان می دارد که : برخی بر این تصورند که « قوادی ماهیت معاون در جرم را دارد» ولی اگر کمی دقت شود متوجه می شویم که با توجه به شروط تحقق معاونت این ادعا بی دلیل است وجرمی مستقل تلقی می شود .

این وکیل خوب جرم قوادی تاکید می کند: بنابراین قوادی نه معاونت درجرم که خود جرمی مستقل ومطلق است و معاونت در آن به خصوص در شکل سازمانی وباندی براساس مفاد مواد ۷۱۶و۴۳ ق.م.ا امکان پذیر است.

 

افراد نابالغ طبق قانون چه کسانی هستند؟

وکیل خوب جرم قوادی در پاسخ به این سوال که به چه شخصی نابالغ گفته می شود اینگونه پاسخ می دهد: ماده ی ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: که افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند. علاوه بر این، سن بلوغ طبق، ماده ۱۴۷ قانون مذکور در دختران و پسران به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است.

وکیل خوب جرم قوادی بیان می دارد: همچنین، ماده ۱۴۸ همان قانون بیان می دارد که در مورد افراد نابالغ، بر اساس مقررات این قانون، اقدامات تامینی و تربیتی اعمال می شود. پس منظور از نابالغ در ماده ۲۴۴ افرادی هستند که هنوز به سن بلوغ نرسیده اند.

برای تکمیل اثبات قوادی و مجرم شناخته شدن فرد می بایست ادله زیر موجود باشد.

وکیل خوب جرم قوادی بیان می دارد که : برای اثبات و مجرم شناختن فرد به اتهام جرم قوادی باید ادله زیر وجود داشته باشد

  1. دو مرتبه اقرار متهم
  2. شهادت دو شاهد
  3. علم قاضی

 

تفاوت قوادی با مراکز فساد و فحشا:

وکیل جرم قوادی به این پرسش که آیا جرم قوادی با جرم ایجاد مراکز فساد و فحشا یکسان است یا خیر بیان میدارد که : در جرم قوادی مستقیما فرد دو نفر را برای انجام زنا یا لواط جمع می کند در حالی که مراکز فساد و فحشا الزاما برای زنا یا لواط دایر نشده اند بلکه محلی ست که در آن شرایط و امکانات انجام و گسترش هر نوع اعمال ضد عفت و اخلاق عمومی انجام می شود

این وکیل خوب جرم قوادی بیان می دارد: چنانچه ثابت شود این مراکز برای قوادی تاسیس شده اند، علاوه بر مجازات جرم تاسیس مراکز فساد و فحشا، مجازات جرم قوادی نیز برای مجرم اجرا می شود. در واقع، قوادی از مجازات های دارای حد است و شدید تر از جرم دایر کردن مراکز فساد و فحشا.

 

تکرار در جرم قوادی:

وکیل خوب جرم قوادی در مورد تکرار جرم قوادی بیان می کند :یکی دیگر از عوامل تشدید مجازات بحث تکرار جرم است در خصوص تکرار با وضعیت فردی مواجه هستیم یک بار مرتکب جرمی شده در خصوص جرم مذکور محکومیت قطعی صادر شده مجدداً مرتکب جرم دیگر شده است در این حالت به دلیل وجود حالت خطرناک در بزهکار او مستحق مجازات شدید تری است.

 

مجازات قوادی:

وکیل خوب جرم قوادی در مورد مجازات جرم قوادی بیان داشت:

حد قوادی برای مرد قواد در مرتبه اول ۷۵ ضربه شلاق است

درصورتی که مردی جرم قوادی را بعد از مجازات اول تکرار کند، مجازات او ۷۵ ضربه شلاق و تا ۱ سال تبعید است.

مجازات قوادی برای زن قواد ۷۵ ضربه شلاق است.

اگر قوادی منجر به تحقق زنا یا لواط نگردد مرتکب به ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق و بیش از ۶ ماه تا ۲ سال حبس محکوم می گردد.

اگر قوادی در رساندن دو یا چند نابالغ برای زنا یا لواط باشد مرتکب به ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق و حبس بیش از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم می‌شود.

وکیل خوب جرم قوادی می گوید :به موجب ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی کسانی که مراکز فساد و فحشا دایر یا اداره می‌کنند به حبس از ۱ تا ۱۰ سال محکوم می شوند و اگر به عمل این افراد عنوان قوادی هم صدق نماید علاوه بر مجازات مذکور به مجازات قوادی نیز محکوم می شوند.

موسسه حقوقی صلح آفرین پارس  همراه با وکیل های خوب و پایه یک دادگستری جرم قوادی  شما را در این زمینه هدایت می کند. و آمادگی خود را در جهت مشاوره  و وکالت اعلام می کند.