وکیل اجرت المثل

وکیل اجرت المثل موسسه حقوقی صلح آفرین پارس بیان می دارد: بر طبق ماده 336 قانون مدنی هر کس بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفا برای آن عمل اجرتی باشد و یا آن شخص برای آن عمل مهیا باشد، فرد انجام دهنده مستحق اجرت خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع داشته است. اجرت المثل از جمله حقوق خاص و ویژه ای است که قانون و شرع به زنان اختصاص داده. اجرت المثل در حقیقت برای مواردی به زنان داده می شود که جزء وظایف آنان نیست.

وکیل اجرت المثل موسسه حقوقی صلح آفرین پارس بیان داشت : بر طبق قانون و شرع تمکین عام و خاص از جمله وظایف زنان در مقابل همسرانشان می باشد که تمکین عام به معنای فرمانبرداری و رعایت دستورات همسر در حدود قانون و شرع است، مثلا زن نباید بدون اجازه همسر از خانه خارج شود که این از موارد تمکین عام است. تمکین خاص نیز مربوط به انجام وظایف زناشویی است، بدین معنا که زن بدون مانع شرعی نباید از وظایف زناشویی در مقابل همسرش سر باز زند.

وکیل اجرت المثل موسسه حقوقی صلح آفرین پارس ادامه می دهد : در غیر از موارد تمکین عام و خاص اگر زوجه در منزل کاری انجام دهد یا فرزند خود را شیر دهد می تواند از شوهرش مطالبه اجرت کند. البته به شرطی که مقصد انجام آن کارها را به صورت معانی و تبرعی نکرده باشد.

وکیل اجرت المثل موسسه حقوقی صلح آفرین پارس بیان داشت : دریافت اجرت المثل توسط زن شرایطی دارد که برای دریافت آن باید حتما رعایت شود از جمله اینکه زن باید باید قصد تبرع نداشته باشد و همچنین طلاق نباید به درخواست زوجه باشد و باید شوهر تقاضای طلاق کند. البته حتی اگر طلاق از سوی شوهر باشد اما این طلاق به علت تخلف زن از وظایف زناشویی یا سوء اخلاق زوجه باشد باز هم به زن اجرت المثل تعلق نمی گیرد.

 

وکیل متخصص اجرت المثل ایام زناشویی

وکیل اجرت المثل موسسه حقوقی صلح آفرین پارس متذکر می شود : در ایام زناشویی زن و مرد یکسری وظایف و تکالیفی دارند که در مقابل یکدیگر بایستی انجام دهند و اما زن یکسری از اموراتی که هیچ تعهدی به آن ندارد را انجام می دهد که با توجه به شرایطی که در ادامه به آن پرداخته می شود اجرت المثل به آن امورات تعلق می گیرد.در ابتدا باید به معنای اجـرت المثل اشاره کنیم.

وکیل اجرت المثل موسسه حقوقی صلح آفرین پارس بیان می دارد : اجـرت المثل به این معنا می باشد که یک عمل در مقایسه با نمونه های مشابه چه مقدار ارزش دارد و درعرف به این عمل چه مقدار دستمزد پرداخت می شود.یک وکیل خوب میتواند شما را در جهت مسیر آشنایی با مسائل مربوط به اجرت المثل هدایت کند .

اجرت المثل در مورد زنان خانه دار نیز به کار می رود و اجرت المثل در مورد زنان خانه‌دار به معنای دستمزدی است که زوجه در مقابل انجام کارهای منزل از زوج دریافت می کند. اصل چنین می باشد که زن این اعمال و اقدامات را برای حفظ و نگهداری خانه و منزل مشترک زوجین بدون قصد تبرع انجام می دهد. مگر اینکه خلاف آن آشکار شود. کارهایی که زوجه در خانه مشترک خود و زوج انجام می دهد دارای اجـرت می باشد.

تاثیر وضعیت مالی زوج برای اجرت المثل

وکیل اجرت المثل موسسه حقوقی صلح آفرین پارس در مورد وضعیت مالی زوج برای اجرت المثل ایام زناشویی بیان می دارد : در اجرت المثل اوضاع و احوال مالی مرد مورد توجه قرار نمی گیرد. یعنی برای تعیین میزان اجـرت المـثل اهمیتی به وضع درآمدی و مالی مرد داده نمی شود، بلکه برای تعیین اجـرت‌المـثل به کارشناس دادگستری رجوع می شود و این کارشناس دستمزد و یا در واقع حق الزحمه زن را نسبت به کارهایی که در خانه مشترک انجام داده مشخص می کند. همچنین باید توجه نمود که برای دریافت اجـرت المثـل زن نباید نیت و قصد تبرع در انجام امور خانه را داشته باشد.

 

شرایط دریافت اجرت المثل

وکیل اجرت المثل موسسه حقوقی صلح آفرین پارس در مورد شرایط دریافت اجرت المثل بیان داشت : برای دریافت اجـرت المـثل توسط زوجه باید مجموعه شروطی وجود داشته باشد ازجمله آن شرایط:

زن نباید به قصد تبرع و رایگان کارهای منزل و خانه را انجام داده باشد که در اکثر موارد این ادعا توسط قضات نسبت به تبرعی نبودن اقدامات زن در انجام کارهای منزل پذیرفته می شود.
شرط اساسی و مهم برای دریافت اجرت المثل زن این می باشد که درخواست طلاق نباید از سوی زوجه انجام شده باشد یعنی دادخواست طلاق حتما باید ابتدا از طرف زوج تنظیم شود. پس باید این شوهر باشد که ابتدا قصد طلاق را داشته باشد واقدام به طلاق نماید.

وکیل اجرت المثل موسسه حقوقی صلح آفرین پارس ادامه می دهد : اثبات این نکته که زوجه به دستور و درخواست زوجه این اعمال را در منزل مشترک انجام داده است.
ناشزه نبودن زن در طول ایام زوجیت می باشد یعنی اینکه زن در طول مدت زندگی مشترک از شوهر خود تمکین کرده باشد و به وظایف زناشویی خود اعم از معاضدت و وفاداری و حسن معاشرت عمل کرده باشد، در صورتی که علت طلاق زوج از زوجه عدم تمکین زوجه از زوج باشد و یا عدم انجام وظایف زناشویی باشد در صورت اثبات در دادگاه زن به هیچ وجه نمی تواند درخواست اجـرت المـثل کند و هرگز اجـرت المثـل به زن تعلق نخواهد گرفت.

 

اجرت المثل زن در نکاح موقت

وکیل اجرت المثل موسسه حقوقی صلح آفرین پارس در مورد اجرت المثل زن در نکاح موقت بیان می دارد : در نکاح موقت مطابق قانون مدنی اجرت المثل بر زن و زوجه تعلق نمی گیرد و اصلا اجـرت المثـل در نکاح موقت وجود ندارد. اما خود زوجین و طرفین نکاح موقت می توانند در ضمن عقد نکاح موقت بر پرداخت اجـرت‌المـثل توافق کنند و پرداخت آن شروط ضمن عقد نکاح موقت قرار دهند.

 

روند رسیدگی

وکیل اجرت المثل موسسه حقوقی صلح آفرین پارس روند رسیدگی به پرونده اجرت المثل بیان داشت :اما در خصوص روند رسیدگی مشاوره وکیل اجرت المثل موارد زیر را شامل می شود که در ابتدا زوجه در دادگاه خانواده محل اقامت خود دادخواست را با کیفیت موارد مذکور مطرح می نماید زوج نیز در صورت عدم اثبات یکی از سه شرط مذکور صرفاً می توانند به نظریه کارشناس اعتراض نماید .

وکیل اجرت المثل موسسه حقوقی صلح آفرین پارس ادامه می دهد : دادگاه خانواده نیز بعد از وصول نظریه کارشناسی میبایست رای خود را بر مبنای آن و یا شرایطی که نسبت به آ« اقناع وجدان یافته است رای صادر نمایند که حسب مورد ممکن است دادخواست در شورا حل اختلاف خانواده و یا دادگاه عمومی مطرح گردد . که در صورت اول رای صادره ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در دادگاه بدوی و در صورت دوم رای صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود لازم به ذکر است برابر قانون جدید حمایت خانواده دادگاه در صورت رسیدگی و صدور حکم طلاق می بایست الزاماً در خصوص اجرت المثل نیز اعلام نظر و تعیین تکلیف نمایند.

 

مدارک مورد نیاز

جهت طرح دادخواست مطالبه اجرت المثل استناد به دلایل و مدارکی ضروری است که از جمله آن می توان به سند نکاح ، شناسنامه و کارت ملی اعطای وکالت به وکیل دادگستری و ثبت نام در سیستم ثنا اشاره نمود.

 

تفاوت اجرت المثل با اجرت المسمی

وکیل اجرت المثل موسسه حقوقی صلح آفرین پارس در مورد تفاوت اجرت المثل با اجرت المسمی بیان می دارد : اجرت المسمی توافق بر مبلغی جهت عوض منافع ملک یا مال و یا تخصص شخص می باشد و به هر مبلغی توافق شود همان مبلغ قطعی بین طرفین است. اما اجرت المثل به نوعی خسارت محسوب می‌شود و به مبلغ اجرت المثل خسارت دیرکرد تعلق نمی گیرد.
چون اجرت المثل به گذشته مربوط می شود برخلاف اجرت المسمی که مطالبه آن منوط به بعد از قرارداد و آینده است، بنابراین مطالبه چیزی که در آینده استفاده نشده در غالب اجرت المثل قانونی نمی باشد.

 

جهت طرح دعوای مطالبه اجرت المثل عمل داشتن هر یک از شرایط زیر الزامی است:

اولاً: انجام دهنده سال قصد تبرع یا مجانی بودن را نداشته باشد.
دوماً: در عرف نیز آن عمل یا کار اداری اجر و مزد داشته باشد.
سوماً: عمل یا کار و فعالیت بر حسب دستور آن شخص باشد که کار برایش انجام شده است.

معمولاً برای مطالبه اجرت المثل طرف مقابل مخالفت می‌کند و شخص الزاماً باید طرح دعوای مطالبه اجرت‌المثل عمل یا فعالیت خود را در دادگاه مطرح کند که با توجه به نظریه کارشناسی مبلغ اجرت المثل معین میشود.
نکته حائز اهمیت این که برای اعمالی که غیر قانونی و مشروع نباشد نمی توان مطالبه اجرت المثل نمود وکیل خوب اجرت المثل میتواند مسیر حقوقی اجرت المثل را برای شما انجام داده و شما میتوانید به یک وکیل خوب برای مشاوره و راهنمایی مراجعه کنید.

 

اجرت المثل ایام نامزدی

باتوجه به رسم و عرف کنونی جامعه معمولا در دوران نامزدی زوجین جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند و تا قبل از مراسم رسمی در منزل مشترک نبوده بنابراین بحث اجرت المثل در دوران نامزدی منتفی می‌باشد.

نحوه پرداخت اجرت المثل

 

وکیل اجرت المثل موسسه حقوقی صلح آفرین پارس بیان داشت : مطالبه اجرت المثل مانند سایر دعاوی مالی زناشویی به دلیل اینکه اصولاً باید مرد مبلغ محکومیت را نقداً پرداخت نماید، ممکن است در بعضی موارد این مبلغ قابل توجه و خارج از حد توان زوج باشد که در این شرایط زوج اقدام به اقامه دعوای اعسار از پرداخت محکوم به می نماید که ممکن است نسبت به پذیرش اعسار پرداخت اجرت المثل به صورت اقساطی انجام گیرد.

 

اجرت المثل پس از فوت شوهر:

با توجه به تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی و ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده منعی برای مطالبه اجرت المثل بعد از فوت زوج وجود ندارد زیر اجرت المثل نیز همانند مهریه چون حق مالی می‌باشد بعد از فوت از بین نمی‌رود. ولی چون عموما تصور بر این است که با فوت یکی از زوجین همه چیز خاتمه یافته در حالی که مرگ در بعضی موارد آغاز کننده یا تثبیت کننده امور مالی است.

 

اجرت المثل پس از فوت زن

همانطور که مهریه را وارث زن بعد از فوت وی می توانند از زوج مطالبه کنند اجرت المثل نیز همانند مهریه از حقوق مالی زن بوده و پدر و مادر وی می تواند به طرفیت از فرزند خود از شوهر تمامی حقوق دختر خود را مطالبه کنند.

 

نحوه مطالبه اجرت المثل

وکیل اجرت المثل موسسه حقوقی صلح آفرین پارس نحوه مطالبه اجرت المثل را اینگونه توضیح می دهد : زوج می توانند با تقدیم دادخواست غالبا ضمن مطالبه مهریه، اجرت المثل خود را نیز مطالبه نماید . بعد از ثبت دادخواست و ارجاع موضوع به شعبه مربوطه دادگاه تاریخ و روز را مشخص می نماید و اگر زوجین در مورد مبلغ اجرت المثل به توافق نرسیدند حسب امر موضوع به کارشناس ارجاع می شود و کارشناس با توجه به اوضاع و احوال و سنوات زندگی و سایر شرایط رای خود را در قالب نظریه کارشناسی به دادگاه ارسال میکند و طرفین بعد از رویت نظر کارشناس اگر اعتراض داشته باشد ظرف یک هفته باید اعلام نمایند در غیر این صورت دادگاه با توجه به نظر کارشناسی رای صادر می نماید که در صورت اعتراض نکردن به نظر کارشناس رای دادگاه قطعی و لازم الاجرا می شود.

 

مطالبه اجرت المثل قبل از طلاق

طبق نظریه مشورتی به شماره ۷/۹۳/۲۳۷۳ مورخ ۲۹/ ۱/ ۱۳۹۳ زوجه می تواند مستقیما و بدون اینکه زوج تقاضای طلاق کرده باشد مستندا به تبصره الحاقی در سال ۱۳۸۵ ماده ۲۳۶ قانون مدنی و بند ۷ ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ با تقدیم دادخواست به دادگاه اجرت المثل ایام زوجیت خود را مطالبه کند.

 

مرجع صالح دعوی اجرت المثل

وکیل اجرت المثل موسسه حقوقی صلح آفرین پارس مرجع صالح اجرت المثل بیان داشت: توجه به نظریه مشورتی ۷/۹۵/۸۴ مورخ ۹۵/۱/۲۴ منابر بند ج ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف مصوب سال ۱۳۹۴ دعاوی خانواده راجع به جهیزیه ، مهریه ، نفقه تا نصاب مقرر در بند الف در صورتی که مشمول ماده ۲۹ قانون حمایت مصوب ۱۳۹۱ نباشد در صلاحیت شورای حل اختلاف است اما به اجرت المثل اشاره‌ای نشده است. فلذا رسیدگی به دعاوی اجرت المثل در صلاحیت دادگاه می باشد.

 

دلایل دریافت اجرت المثل بیشتر یا کمتر چیست؟

در بحث کارشناسی برای تعیین مقدار اجرت المثل زن مواردی از جمله شأن خانوادگی زن ، پایگاه اجتماعی ، شغل پدر ، محل زندگی و میزان تحصیل در زمان تجرد و بعد از ازدواج ملاک قرار می گیرد. همچنین تعداد فرزندان در افزایش اجرت المثل موثر است اما اگر فرزند دختر باشد به نسبت فرزند پسر اجرت المثل کمتری تعلق می گیرد چرا که از نظر فنی و کارشناسی دختر در کارهای خانه به مادر کمک می نماید. وحتی اگر تغذیه کودک با شیر مادر باشد اجرت المثل بیشتری دریافت می‌کنند بنابراین اجرت المثل مسئله‌ای است که مقدار مشخصی ندارد و بر اساس مواردی که به عنوان مثال ذکر شد میزان آن تعیین می گردد.

 

اجرت المثل زن شاغل

وکیل اجرت المثل موسسه حقوقی صلح آفرین پارس ادامه می دهد : طبق قانون از نظر شرعی زن مالک دارایی و پولی است که در مدت زناشویی و در حین اشتغال به دست می‌آورد و زوج حق مطالبه آن را ندارد و یا اینکه زوجه موظف نیست درآمد خود را در منزل خرج کند و همچنین با توجه به اینکه زن شاغل وقت کمتری برای کارهای منزل می‌گذارد معمولاً اجرت المثل کمتری برای در نظر گرفته می شود مگر اینکه شاغل بودن زن برای کمک به مخارج زندگی مشترک و به درخواست زوج باشد.

 

نحوه کارشناسی اجرت المثل

وکیل اجرت المثل موسسه حقوقی صلح آفرین پارس در مورد نحوه کارشناسی اجرت المثل بیان داشت : بعد از طرح دعوای اجرت المثل ایام زوجیت و در اولین جلسه دادگاه و با حضور زوج زن مدعی می‌شود که کارهای زیادی در منزل شوهر انجام داده و مطالبه وجه می‌نماید و بعد از تشخیص صحت و درستی ادعای زن در دادگاه خانواده و انکار مرد و اثبات ادعای زن موضوع به کارشناسی ارجاع می شود و قبل از ارجاع مبلغی به حساب کارشناسی واریز می گردد که این مبلغ طبق تعرفه قانونی لحاظ می شود.

کارشناس با توجه به شرایط خاص و موردی پرونده و احراز تمام شرایط موظف است ظرف ۷ الی ۱۰ روز نظر خود را اعلام نماید و ظرف یک هفته هر یک از زوجین می توانند در صورت عدم پذیرش نظریه اعتراض کنند که در این پرونده به هیئت سه نفره کارشناس ارجاع می شود در اینجا اگر نظر هیئت سه نفره مورد قبول یکی از طرفین نباشد به اعتراض وی به ترتیب به هیئت ۵ نفره یا ۷ نفره ارجاع می شود. بعد از قطعی شدن نظر کارشناسی و رای دادگاه اگر مبلغ اجرت المثل را مرد نپردازد زوجه می تواند همسر خود را به عنوان مدیون به زندان اندازد.