0 رای
140 نمایش ها
سلام وقت بخیر وکیل خوب دادگستری آیا بازپرس می تواند قرار تامین خواسته صادر نماید؟
0 رای
98 نمایش ها
سلام آیا بعد از 20 سال فوت متوفی می توانیم درخواست تقسیم ترکه بدهیم یا تقسیم ترکه مشمول مرور زمان...
0 رای
101 نمایش ها
سلام وکیل خوب دادگستری وصیت نامه سری با وصیت نامه خود نوشت چه تفاوتی دارد؟
0 رای
63 نمایش ها
سلام وکیل خوب دادگستری آیا فردی که توان حرف زدن ندارد می تواند وصیت نامه سری تنظیم نماید؟
0 رای
79 نمایش ها
سلام وکیل خوب دادگستری آیا افراد بی سواد می توانند وصیت نامه سری تنظیم نمایند؟
0 رای
122 نمایش ها
سلام وکیل خوب دادگستری شرایط تنظیم وصیت نامه سری چیست؟
  • hasanzadeh 6 ماه قبل سوال کرد
  • آخرین فعالیت 6 ماه قبل
0 رای
126 نمایش ها
سلام وکیل خوب دادگستری وصیت نامه خودنوشت در چه صورتی معتبر است؟
0 رای
122 نمایش ها
سلام وکیل خوب دادگستری وراثی که ترکه را قبول کرده اند تا چه زمانی می توانند ترکه را رد نمایند؟
0 رای
60 نمایش ها
سلام وکیل خوب دادگستری اگر بعضی ورثه ترکه را قبول کنند و بعضی دیگر ترکه را رد کنند نتیجه چیست؟
0 رای
84 نمایش ها
سلام وکیل خوب دادگستری قبول ترکه توسط وراث چگونه است؟
0 رای
66 نمایش ها
سلام وکیل خوب دادگستری ارزیابی امول منقول مثل موبایل و غیر در زمان تحریر ترکه چگونه انجام می شود؟
0 رای
55 نمایش ها
سلام وکیل خوب دادگستری تاثیر غیبت ورثه یا اشخاص بدهکار یا طلبکار در تحریر ترکه چیست؟
0 رای
83 نمایش ها
سلام وکیل خوب دادگستری آیا طلبکار از شخصی که فوت شده می تواند درخواست تحریر ترکه میت را بدهد؟
  • alinavi alinavi 6 ماه قبل سوال کرد
  • آخرین فعالیت 6 ماه قبل
نمایش 1 - 20 از 481 نتیجه