0 رای
0 نمایش
سلام خسته نباشید اگر دادگاه نسبت به مالی حکم استرداد صادر کند و آن مال جز مستثنیات شخص باشد چطور ...
0 رای
1 نمایش
سلام خسته نباشید. رایی که دادگاه در مورد وصول دین صادر کرده است در مورد مستثنیات دین قابل اجراست؟
0 رای
0 نمایش
سلام خسته نباشید . امکان رد دعوای خواهان من باب مطالبه خسارت از سوی دادگاه وجود دارد؟ اگر وجود دا...
0 رای
1 نمایش
سلام خسته نباشید . خسارات دادرسی شامل چه هزینه هایی است؟
0 رای
0 نمایش
سلام . مقدار خسارت های مطالبه شده حین دادرسی چگونه محاسبه می شود؟
0 رای
0 نمایش
سلام خسته نباشید . اگر دو طر دعوا محکوم به پرداخت هزینه خسارت بشوند چگونه عمل می شود؟
0 رای
0 نمایش
سلام خسته نباشید. هنگامی که دعوا با سازش خاتمه یابد نسبت به خسارات وارده بر خواهان و خوانده چگونه...
0 رای
0 نمایش
سلام خسته نباشید . در مورد خسارات دادرسی طرفین می توانند با هم تراضی کنند؟
0 رای
0 نمایش
سلام خسته نباشید . دادگاه در مورد مطالبه خسارات از طرف خواهان یا خوانده چطور تصمیم گیری می کند؟
0 رای
0 نمایش
سلام خسته نباشید. خوانده چه نوع خساراتی را می تواند از خواهان مطالبه کند؟
0 رای
0 نمایش
سلام خسته نباشید .من به عنوان خواهان چه نوع خساراتی را می توانم ضمن تقدیم دادخواست مطالبه کنم؟
0 رای
0 نمایش
سلام خسته نباشید . میخواستم بدونم هزینه دادرسی چه هزینه ایه؟ ممنون که جواب میدید.
0 رای
0 نمایش
سلام خسته نباشید . در مور ناتوانی در پرداخت هزینه دادرسی توضیحی ارائه می دهید؟
0 رای
0 نمایش
سلام خسته نباشید. هزینه دادرسی دعوا چگونه پرداخت می شود؟
0 رای
0 نمایش
سلام خسته نباشید . اگر داوری با سوء نیت موجب ایجاد ضرر در طرفین دعوا شود چه اقدامی علیه داور می ت...
نمایش 1 - 20 از 271 نتیجه
[ 15% تخفیف ]
رزرو اولین مشاوره
اعتبار تا پایان خرداد ماه
برای دریافت کد تخفیف ، ایمیل خود را ثبت نمایید.
دریافت کد تخفیف