0 رای
5 نمایش ها
سلام آیا بعد از 20 سال فوت متوفی می توانیم درخواست تقسیم ترکه بدهیم یا تقسیم ترکه مشمول مرور زمان...
0 رای
5 نمایش ها
سلام وکیل خوب دادگستری وصیت نامه سری با وصیت نامه خود نوشت چه تفاوتی دارد؟
0 رای
6 نمایش ها
سلام وکیل خوب دادگستری آیا فردی که توان حرف زدن ندارد می تواند وصیت نامه سری تنظیم نماید؟
0 رای
7 نمایش ها
سلام وکیل خوب دادگستری آیا افراد بی سواد می توانند وصیت نامه سری تنظیم نمایند؟
0 رای
4 نمایش ها
سلام وکیل خوب دادگستری شرایط تنظیم وصیت نامه سری چیست؟
  • hasanzadeh 1 هفته قبل سوال کرد
  • آخرین فعال سازی 1 هفته قبل
0 رای
4 نمایش ها
سلام وکیل خوب دادگستری وصیت نامه خودنوشت در چه صورتی معتبر است؟
0 رای
7 نمایش ها
سلام وکیل خوب دادگستری وراثی که ترکه را قبول کرده اند تا چه زمانی می توانند ترکه را رد نمایند؟
0 رای
3 نمایش ها
سلام وکیل خوب دادگستری اگر بعضی ورثه ترکه را قبول کنند و بعضی دیگر ترکه را رد کنند نتیجه چیست؟
0 رای
5 نمایش ها
سلام وکیل خوب دادگستری قبول ترکه توسط وراث چگونه است؟
0 رای
4 نمایش ها
سلام وکیل خوب دادگستری ارزیابی امول منقول مثل موبایل و غیر در زمان تحریر ترکه چگونه انجام می شود؟
0 رای
4 نمایش ها
سلام وکیل خوب دادگستری تاثیر غیبت ورثه یا اشخاص بدهکار یا طلبکار در تحریر ترکه چیست؟
  • alimajidi alimajidi 1 هفته قبل سوال کرد
  • آخرین فعال سازی 1 هفته قبل
0 رای
4 نمایش ها
سلام وکیل خوب دادگستری آیا طلبکار از شخصی که فوت شده می تواند درخواست تحریر ترکه میت را بدهد؟
  • alinavi alinavi 1 هفته قبل سوال کرد
  • آخرین فعال سازی 1 هفته قبل
0 رای
3 نمایش ها
سلام وکیل خوب دادگستری ، می خواستم بدونم چه اشخاصی حق درخواست تحریر ترکه را دارند؟
  • aliabedi aliabedi 1 هفته قبل سوال کرد
  • آخرین فعال سازی 1 هفته قبل
نمایش 1 - 20 از 480 نتیجه