0 رای
396 نمایش ها
سلام روز بخیر اگر اصل زوجیت در دعوی ترک انفاق مورد اختلاف باشد مرجع رسیدگی می تواند قرار اناطه صا...
0 رای
354 نمایش ها
سلام خسته نباشید قرار اناطه که از سوی دادگاه صادر می شود قابل تجدید نظر خواهی است؟
0 رای
346 نمایش ها
سلام روزتون بخیر مهلت اعتراض به قرار های قابل اعتراض برای اشخاص مقیم ایران و برای افراد مقیم خارج...
 • ahmad kohi 1 سال قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی 1 سال قبل
0 رای
322 نمایش ها
سلام وقت بخیر کدام یک از قرار های بازپرس قابل اعتراض است؟
 • abaas mir hoseyni 1 سال قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی 1 سال قبل
0 رای
330 نمایش ها
سلام اگر ذینفع ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه به دادگاه صالح رجوع نکند تکلیف چیست؟
0 رای
391 نمایش ها
سلام خسته نباشید دادگاه کیفری چه موقع قرار اناطه صادر می کند؟
 • atefeh tohi 1 سال قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی 1 سال قبل
0 رای
436 نمایش ها
سلام اگر در اثر برخورد دو وسیله نقلیه رانندگان آنها فوت شوند تعقیب کیفری راننده متخلف متوقف میشود؟
0 رای
330 نمایش ها
سلام سوالی داشتم با فوت متهم دعوای خصوصی ساقط می شود؟
0 رای
317 نمایش ها
سلام وقت بخیر جهات سقوط دعوی خصوصی ناشی از جرم چه جهاتی هستند؟
 • zahra mosavi 1 سال قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی 1 سال قبل
0 رای
346 نمایش ها
سلام خسته نباشید سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی است؟
 • ahmad godarzi 1 سال قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی 1 سال قبل
0 رای
326 نمایش ها
سلام روز بخیر اگر دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه کیفری مطرح شود مدعی خصوصی می تواند برای مطالبه...
 • atefeh borbor 1 سال قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی 1 سال قبل
0 رای
299 نمایش ها
سلام اگر دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه حقوقی اقامه شود قابل طرح در دادگاه کیفری است؟
0 رای
428 نمایش ها
سلام خسته نباشید در دادرسی های کیفری منظور از حق انتخاب چیست؟
0 رای
345 نمایش ها
سلام روزتون بخیر در چه مواردی نیاز به تقدیم دادخواست نیست؟
0 رای
342 نمایش ها
سلام وقت بخیر در جرم کلاهبرداری مال باخته برای وصول مالش نیاز به دادخواست دارد؟
نمایش 1 - 20 از 341 نتیجه