تنظیم لایحه

با تکمیل فرم روبرو می‌تواند تنظیم لایحه خود را به متخصصین با تجربه صلح آفرین واگذار کنید.

 • فایل ها را به اینجا بکشید
  Accepted file types: tgz, tar, zip, rar, xlsx, xls, odt, png, gif, tiff, jpg, jpeg, bmp, txt, doc, docx, rtf, pdf, Max. file size: 10 MB.
  • 0 تومان

  6 مرحله تنظیم دادخواست

  لایحه قانونی:

  یکی از انواع اوراق قضایی است که به دو صورت دولتی و حقوقی میباشد.لایحه دولتی پیشنهادی که توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال میشود اما لایحه حقوقی درخواست ها یا دفاعیه هایی گفته میشود که از طرف یک شخصیت حقوقی یا حقیقی به هر مرجع قضایی ارسال میشود اصحاب دعوا (خواهان و خوانده)و هر کسی که نقش در دادرسی دارد میتواند دلایل و دفاعیات خود را تحت عنوان عریضه یا لایخه به دادگاه تقدیم نمایند که شاما قسمت های مختلف که شامل مقدمه لایحه و متن و نتیجه میباشد.علاوه بر آن باید موضوع و منظور شما به درستی نشان دهد و صرفا باید با زبان و بیان مخصوص دادگاه های سراسر کشور نوشته شود.