وکیل فسخ قرار داد

وکیل فسخ قرار داد بیان می کند که پایان دادن به قرارداد توسط یکی از دو طرف یا شخص ثالث را فسخ قرارداد می گویند. فسخ قرار داد یکی از مواردی است که توافق و قراردادی را که بین طرفین است که بر هم می خورد و در واقع باعث انحلال عقد است فسخ  به معنی برهم زدن می باشد.

در یک معامله اگر طرف مقابل دارای خیار فسخ باشد، می تواند معامله را به استناد آن فسخ کند. فسخ کردن می تواند با لفظ باشد یا در عمل،  مثلا کسی که حق فسخ دارد  می تواند بگوید یا بنویسد: قرارداد را فسخ کردم یا همین را ابراز کند.

بنایراین  یکی از عواملی که باعث سقوط تعهدات ناشی از قرارداد می شود،اراده ی یک طرفه انحلال قرارداد و تعهد می باشد و نوعی ایقاع است از طرفی می توان گفت فسخ قرارداد از حقوق مالی است زیرا با اجرای آن مال بدست می آید. به طور مثال اگر مشتری در قرارداد خرید یا فروش با استفاده از این حق ، عقد را فسخ کند و مبلغ پرداخت شده به او باز می گردد . بنایراین حق فسخ نیز مانند سایر حقوق به سبب قرارداد یا به طور خود به خود می تواند مورد انتقال قرار گیرد.

در چه مواردی حق فسخ قرارداد را دارید؟

1.یکی از خریدار و فروشنده مغبون شده باشند. (خیار غَبن)

2.طرفین در قرارداد مقرر کنند که تا مدت معینی هر دو یا یکی از آنان بتواند معامله را به هم بزند. (خیار شرط)

3.فروشنده یا خریدار مال خود را بهتر از آنچه که هست، نشان دهد و طوری رفتار کند که قیمت مال در نظر طرف مقابل زیاد شود.(خیار تدلیس)

4.فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد، یا شرط کند مالی را که می دهد به طور مخصوصی باشد اما به آن شرط عمل نکند که در این صورت دیگری می تواند معامله را به هم بزند. (خیار تخلّف شرط)

5.در جنس یا عوض آن عیبی باشد. (خیار عیب)

6.معلوم شود مقداری از جنس که فروخته شده، مال متعلق به دیگری است که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار می تواند تمام معامله را به هم بزند یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد. همچنین اگر معلوم شود مقداری از چیزی که خریدار به عنوان عوض داده، مال متعلق به دیگری است و صاحب آن راضی نشود، فروشنده می تواند تمام معامله را به هم بزند، یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد. (خیار شرکت)

7.فروشنده خصوصیات جنس معینی را که مشتری ندیده است، موکول کند به بعد و معلوم شود آن گونه که گفته، نبوده است. در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند همچنین اگر مشتری خصوصیات عوض معینی را که می دهد، بگوید و بعد معلوم شود به طوری که گفته، نبوده است، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند. (خیار رویت)

8.فروشنده نتواند جنسی را که فروخته است، تحویل بدهد. به عنوان مثال، گوسفندی که توسط فروشنده فروخته شده است، فرار کند که در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند (فسخ قرارداد کند). (خیار تَعذّر تسلیم)

شرایط فسخ قرارداد

1.قصد فسخ :کسی که قرارداد را فسخ می کند باید اراده و قصد عمل فسخ را داشته باشد.

2.رضایت از فسخ قرارداد :فسخ کننده قرارداد باید از فسخ قرارداد راضی باشد و اگر مجبور به فسخ قرارداد شود ، فسخ قرارداد اعتبار قانونی ندارد.

3.اهلیت فسخ قرارداد: کسی که می خواهد قرارداد را فسخ کند باید شایستگی و صلاحیت فسخ قرارداد را داشته و از نظر عقلی مشکلی نداشته باشد.

روش فسخ کردن قرار داد:

وکیل فسخ قرار داد می گوید :درست هست که بهترین راه فسخ نوشتن و ارسال اظهارنامه است اما به زبان حقوق دانان اثبات یک شی نفی ماعدا نمی کند پس علاوه بر اظهارنامه فسخ می شود با فرستادن پبامک ایمیل یا از طریق واتساپ و تلگرام هم فسخ را اعلام کرد به شرط آن که بتوان آن را به مرحله اثبات رساتد که از این منظر اظهارنامه روشی مناسب تر است.

در فسخ، صرف اعلان اراده کافی بوده و نیازی نیست که فسخ به اطلاع طرف مقابل برسد تا موثر باشد جز در فسخ وکالت از سمت موکل که تا قبل از آنکه به اگاهی طرف دیگر عقد ( وکیل ) نرسد هیچ اثری ندارد.

بنابراین در سایر موارد فسخ همین که شخص به موجب ارسال اظهارنامه، نامه، ایمیل، پیام کوتاه، یا حتی به شکل شفاهی اراده خود مبنی بر فسخ را بیان کند تمام است هر چند این نامه یا اظهارنامه هنوز به دست طرف مفابل نرسیده باشد یا این که توسط او خوانده نشده باشد.

نکته ی قابل توجه این است که بعد از فسخ معامله، آن شخص نمی تواند همان معامله را امضا کند یا از فسخ خود رجوع کند زیرا با فسخ، معامله منحل شده است و مجدا با ارداه یک نفره احیا نمی گردد به عبارتی فسخ یک ایقاع غیرقابل رجوع است..

وکیل متخصص در فسخ قرارداد به ما کمک می کند در واقع یک وکیل خوب، حرفه ای و متخصص کسی است که بر تمامی قوانین حقوقی، کیفری، تسلط دارد و با قانون آشنایی دارد. می تواند در تمامی شرایط تشخیص درست و نظریه درست ارائه دهد. و می تواند با احاطه و تسلط داشتن بر روی تمامی قوانین قاضی پرونده را با ادله و دلایل کافی قانع کند.

وکلای مجرب و متخصص موسسه صلح آفرین پارس  بر روی تمام قوانین  علم و آگاهی دارند و همیشه اطلاعات و علم خود را به روز می کنند.تا در مواجهه با پرونده های مشکل آنها را به سمت و سوی درست سوق دهند.