وکیل نفقه

 

سلام خدمت شما همراهان گرامی در این مقاله با ما همراه هستید تا موضوع انواع نفقه و شرایط پرداخت نفقه و افراد و اشخاص واجب النفقه و میزان نفقه و مقدار نفقه و مهلت پرداخت نفقه و شرح وظایف وکیل خوب نفقه و حدود اختیارات وکیل خوب نفقه و یا به طور کلی کمکی که یک وکیل خوب نفقه به شما در پرونده های حقوقی نفقه و یا پرونده های کیفری نفقه ، کند مورد بررسی قرار می گیرد.

وکیل خوب نفقه بیان می دارد: از نظر قانون افراد واجب النفقه یا به عبارت ساده تر افرادی که محق و ذینفع دریافت نفقه هستند می تواند زوجه که از رابطه سببی ((ازدواج)) باشد ، یا رابطه نسبی در خط عمودی صعودی که شامل پدر و مادر به بالا یعنی پدربزرگ و… و خط نزولی نسبی که شامل فرزند و نوه به پایین که همه موارد شمول افراد واجب النفقه در ذیل به صورت کاملا مبسوط مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

وکیل خوب نفقه همچنین ادامه می دهد : سوال بسیاری از افراد این است که نفقه شامل چه مواردی می شود؟ آیا نفقه صرفا پرداخت وجه نقد است؟ معیار و مصداق های نفقه چیست؟ که وکیل نفقه در ادامه این نوشتار برای شما بیشتر توضیح می دهد.

 

وکیل خوب نفقه بیان می کند: به تمامی نیازهای متناسب با وضعیت یک زن همچون مسکن، خوراک، پوشاک، لوازم منزل، هزینه‌های بهداشتی و درمانی و غیره نفقه گفته می‌شود که در لغت به معنی هزینه ، خرج و خرجی است. ضمنا در صورتی که زن دچار بیماری شده باشد و به خدمتکاری احتیاج داشته باشد، مرد متناسب با وضعیت مالی خود موظف به استخدام خدمتکاری برای زن خویش است.

 

وکیل خوب نفقه ادامه می دهد: طبق ماده 1107 قانون مدنی، موارد ذکر شده در این ماده برای زن‌ها محدود نیست و هر چه که یک زن برحسب عرف در زندگی مشترک احتیاج داشته باشد جزیی از نفقه وی محسوب می‌شود و مرد باید برای زن خویش آن را فراهم کند. (ما با بهترین وکیل نفقه در موسسه حقوقی صلح آفرین پارس شما را یاری خواهیم کرد)
نفقه یکی از حقوقی است که زن به واسطه ازدواج مستحق دریافت آن می شود. پرداخت نفقه به زن منوط به اجرایی شدن یک اصل حقوقی به نام تمکین می باشد. تمکین به 2 نوع تمکین عام و خاص می باشد .

 نفقه همسر

وکیل خوب نفقه در مورد نفقه همسر که جز افراد واجب النفقه می باشد و مطابق قانون به وی نفقه باید پرداخت شود اینگونه بیان می نماید :طبق ماده 1105 قانون مدنی، برخلاف عقد موقت، شوهر در زمان عقد دائم موظف به پرداخت نفقه به زوجه است.

وکیل خوب نفقه بیان ادامه می دهد : با توجه به این ماده، زن می‌تواند از شوهر خود نفقه خویش را مطالبه کند و در صورت لزوم با کمک مراجع کیفری و مدنی به جهت دریافت نفقه خود او را تحت تعقیب قرار دهد. فلسفه مسئله نفقه این است که در بیشتر خانواده‌های ایرانی، زن خانه دار بوده و به اداره خانه و تمامی مسائل خانه رسیدگی می‌کند و به زبانی دیگر منبع درآمدی به جهت تامین مخارج زندگی ندارد.

نفقه خویشان

وکیل خوب نفقه در مورد نفقه خویشان که جز افراد واجب النفقه هستند اینگونه توضیح می دهد: طبق ماده 1136 قانون مدنی، نفقه خویشان تنها خویشان نسبی در خط عمودی به صورت صعودی یا نزولی ملزم به انفاق یکدیگر هستند. خویشان نسبی در خط عمودی به دنیا آمدن بعضی از بعضی افراد گفته می‌شود که به این واسطه خویشاوندی بین آنها شکل گرفته است مانند پدربزرگ، مادربزرگ و نوه‌ها. حال در صورتی که این خویشاوندی بدون واسطه باشد رابطه پدر و فرزندی و یا مادر و فرزندی خواهد بود.

پس همانگونه که توضیح داده شد ، خواهر به برادر الزامی به پرداخت نفقه به یکدیگر ندارند.

نفقه فرزند

وکیل خوب نفقه در مورد نفقه فرزند اینگونه طرح مسئله می نماید: از دیرباز تا به امروز براساس عرف جامعه ما و مقررات شرعی و قانونی برطرف کردن نیازهای مالی و رفاهی فرزند به عهده پدر خانواده بوده است اما سوالی که بیشتر افراد دارند این است که میزان نفقه فرزند یا به عبارتی مقدار نفقه فرزند چقدر است و همچنین فرزند تا چه سنی حق گرفتن نفقه را دارد؟ همچنین سوال می شود که در صورت فوت پدر مسئولیت پرداخت نفقه به عهده چه شخص یا اشخاصی است؟

وکیل خوب نفقه بیان می کند: طبق ماده 1199 قانون مدنی، نفقه فرزند به عهده پدر است و اگر پدر فوت کند و یا توانایی انفاق را نداشته باشد این نفقه به عهده پدربزرگ پدری خواهد بود. در صورتی که پدر و پدربزرگ پدری توانایی پرداخت نفقه را نداشته باشند این نفقه بر عهده مادر است و اگر مادر فرزند زنده نباشد به عهده پدربزرگ و مادربزرگ مادری و مادربزرگ پدری است و اگر بیش از یک نفر باشند این نفقه به طور مساوی بین آنها تقسیم می‌شود.

وکیل خوب نفقه ادامه می دهد:در قانون نفقه برای فرزندان، سن معینی برای پرداخت نفقه به فرزند تعیین نشده است اما متناسب با عرف تا زمانی که فرزند شغل و درآمد مشخصی نداشته باشد پدر نسبت به پرداخت نفقه وی مسئول است.

نفقه زن و نحوه پرداخت آن

وکیل خوب نفقه در مورد نفقه زن یا همان نفقه زوجه اینگونه شرح می دهد: زوجه ای که در عقد نکاح دائم قرار دارد به صورت کلی جز افراد واجب النفقه به حساب می آید و مستحق نفقه می باشد اما بر اساس مقررات قانونی برای پرداخت نفقه زوجه و یا دریافت نفقه زوجه یکسری مقررات و حدودی مشخص گردیده است که در صورت اختلاف بین زوجین تکلیف پرداخت نفقه یا دریافت نفقه مشخص گردد.

وکیل خوب نفقه در مورد یکی از شرایط استحقاق زوجه به دریافت نفقه بحث تمکین زوجه را مطرح نموده است ، وکیل خوب نفقه توضیح می دهد: تمکین عام ، منظور همان فرمان برداری است که زوجه به صورت عرفی در منزل از شوهر و غیره می کند منظور از تمکین خاص ، برقراری رابطه نزدیکی با شوهر می باشد؛ زن موظف است که با شوهر خود رابطه نزدیکی داشته باشد به این نوع از تمکین تمکین خاص گفته می شود. در مقاله الزام به تمکین در مورد تمکین زوجه و انواع آن و عواقب عدم تمکین زن اطلاعات بسیار سودمند وکاربردی را بیان کردیم.

بنابراین تنها در صورتی به زن نفقه پرداخت می شود که زوجه از شوهر خود تمکین عام یا خاص را انجام داده باشد.

در صورتی که مردی با وجود تمکین زن نفقه وی را پرداخت نکند ، زوجه می تواند با مراجعه به دادگاه ، نفقه خود را از شوهر مطالبه نماید.

 

به چه وکیلی وکیل خوب نفقه گفته می شود؟

وکیل خوب نفقه فردی است که به صورت تخصصی در دعاوی خانوادگی به خصوص مطالبه نفقه وکالت می کند و با اشراف کامل به قوانین مربوط به نفقه و روند رسیدگی به پرونده نفقه شما را در احقاق حق و مطالبه نفقه همراهی می کند.

یکی از وظایفی که یک وکیل خوب نفقه دارد این است که جهت سازش بین زوجین اقدام نماید به گونه ای که مراتب شرعی و قانونی نفقه را به زوج و زوجه گوشزد نماید و از عواقب عدم پرداخت نفقه طرفین را آگاه نماید.

نکته مهم ، نفقه هر زن با زن دیگرمتفاوت می باشد. نفقه را تمام نیاز های متعارف و عرفی یک زن بیان کردند اعم از پوشاک، غذا، مسکن، هزینه های درمانی و حتی هزینه های آرایشی زوجه می باشد.

چگونگی مطالبه نفقه زن

وکیل خوب نفقه در مورد این موضوع اینطور بیان می کند: اگر شوهری از پرداخت نفقه زن خود امتناع نماید یا ناتوان باشد و امکان الزام او وجود نداشته باشد ، زن برای گرفتن نفقه باید دادخواستی مبنی بر مطالبه نفقه زن به دادگاه بدهد، بعد از دادخواست در ابتدای کار دادگاه با کمک کارشناسان مقدار نفقه ای را که به زن تعلق می گیرد را تعیین می کنند و بعد این نفقه تایید می شود و شوهر این زن باید کل آن را پرداخت کند.

وکیل خوب نفقه نقل می نماید : برای تشخیص و تعیین حدود نفقه راه حل ثابتی ندارند و میزان نفقه زن هر زن متغیر است و کسی نمی تواند برای نفقه زن مقدار ثابتی تعیین کند. زن می تواند از شوهرش به دلیل ترک انفاق شکایت کند و اگر مرد نفقه زن را پرداخت نکند زوجه توانایی گرفتن حکم جلب شوهرش را دارد و می تواند تمام دارایی شوهرش را توقیف نماید.

شرایط استحقاق نفقه زن

وکیل خوب نفقه جهت استحقاق نفقه زن و شرایط استحقاق زن بر نفقه اینگونه بیان می کند:

• طبق ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی نفقه زن در عقد دایم بر عهده زوج است و باید نفقه را پرداخت کند. پس در ازدواج موقت زن زمانی می تواند نفقه بگیرد که حین عقد این شرط به میان آورده شود. پس در حالت کلی نفقه در عقد دائم به زوجه تعلق می گیرد و در عقد نکاح موقت نفقه ای به زن تعلق نمی گیرد.
• طبق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی اگر زنی بدون داشتن مشکل شرعی نسبت به انجام وظایف زناشویی خود امتناع کند، نفقه به او تعلق نخواهد گرفت و این تکلیف از عهده مرد ساقط خواهد شد.

فواید داشتن وکیل نفقه زن

شما ابتدا باید ازیک وکیل خانواده مشاوره بگیرید سپس به او وکالت بدهید که بتواند کارهای شما را پیگیری کند و دیگر نیازی نیست شما در دادگاه حاضر شوید.
با داشتن وکیل نفقه زن زمان دادرسی ممکن است کاهش می یابد.
اگر نفقه تعیین شود و حکم اجرا شود مرد موظف است که آن ر ا بپردازد در غیر این صورت وکیل می تواند جلب شوهر زن را بگیرد.
اگر زوج نخواهد نفقه زوجه را بپردازد وکیل خانواده می تواند تمام دارایی مرد را به میزان مبلغ محکوم به ((نفقه)) توقیف کند.
اگر زن دیگر نخواهد با آن مرد زندگی کند وکیل نفقه زن و خانواده می تواند به راحتی با تکیه بر نپرداختن نفقه حق طلاق زن را به دست آورد.

پس همان طور که دیده می شود عدم پرداخت نفقه و گرفتن یک وکیل خوب نفقه دارای آثار متعددی است که بهتر می باشد زوجین نسبت به این آثار حقوقی اشراف کامل داشته باشند.

موسسه صلح آفرین پارس بهترین وکیل را به شما معرفی میکند و ضامن امنیت حقوقی شما خواهد بود.