وکیل خوب جرم خیانت در امانت

تعریف جرم خیانت در امانت و مجازات آن:

وکیل خوب خیانت در امانت در تعریف جرم خیانت در امانت اینگونه بیان داشت : جرم خیانت در امانت مربوط به حقوق جزا و مختص دعاوی کیفری است.خیانت در امانت یک جرم است که بر قانون مجازات تعیین شده .زمانی که فرد امین بر خلاف ذات امانت اقدام به انجام عملی کند که موجب ایراد و ورود ضرر به مالک می گردد جرم خیانت در امانت محقق شده و مرتکب به مجازات مقرر محکوم می گردد.

وکیل خوب جرم خیانت در امانت ادامه می دهد :خیانت به معنای پیمان‌شکنی، نقض عهد، بی‌وفایی و رعایت نکردن امانت داری است و امانت در اصطلاح عبارت از مالی است که به وسیله یکی از عقود امانی یا به حکم قانون نزد شخصی باشد.

وکیل خوب جرم خیانت در امانت بیان داشت : جرم خیانت در امانت در زمره جرایم مقید است و رفتار مرتکب، منتهی به نتیجه خاصی می‌شود. بدین ترتیب ورود ضرر به مالک یا متصرف، بر اثر فعل مرتکب، لازمه تحقق خیانت در امانت است. در جرم خیانت در امانت، فقط ورود ضرر به مالک یا متصرف شرط است، حتی اگر خود خائن از مال منتفع نشده باشد.وکیل خوب خیانت در امانت در خصوص عناصر این جرم توضیح می دهد.

عناصر جرم خیانت در امانت عبارتند از:

وکیل خوب جرم خیانت در امانت در مورد عناصر تشکیل دهده جرم خیانت در امانت بیان می کند :

الف: تصاحب کردن و به طور کلی صرف مال بر خلاف نظر مالک.
ب: تقلب
ج: اضرار به مالک
د: در قانون ما فقط مال منقول موضوع این جرم واقع می شود.
ه: مال ودیعه به طور امانی به خائن در امانت تسلیم شده باشد. این عنصر این جرم را از کلاه برداری جدا می کند. تسلیم اعم است از تسلیم مادی یا تسلیم قانونی.
و- اسباب قانونی که موجب حصول امانت می شود باید به طور حصر در قانون معین شود (مانند: اجاره – ودیعه – رهن – وکالت

–هر کار با مزد یا بی مزد در قانون ایران

وکیل خوب جرم خیانت در امانت بیان داشت : مواد موجود در خصوص «جرم خیانت در امانت» در قانون مجازات اسلامی جدید بر این شرح هستند:

ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی: هر کس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست آورده سوءاستفاده نماید به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.

وکیل خوب جرم خیانت در امانت ادامه داد:

ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی: هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین این بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آن ها را به ضرر مالکین یا متصرفین آن ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

بسیاری از شکایات مطروحه با عنوان خیانت در امانت نظر به شرایط قانونی وقوع جرم خیانت در امانت اساسا کذب می باشند. وکیل خوب خیانت در امانت با توانایی و دانش حقوقی پس از بررسی پرونده می تواند از ارتباط بین سایر پرونده های مطروح اصحاب دعوا در صورت واهی بودن شکایت مطروحه آگاه و از حقوق شما دفاع شایسته نماید.

خیانت در امانت وجه نقد

وکیل خوب خیانت در امانت در این مسئله بیان می کند که بحث امکان یا عدم امکان تحقق خیانت در امانت نسبت به وجه نقد اعم از ارز داخلی یا خارجی همیشه مطرح بوده است،به نظر می رسد میبایست خیانت در امانت نسبت به وجه نقد امکانپذیر باشد لیکن اکثریت محاکم معتقد می باشند که ارزش وجوه اعتباری بوده و به دلیل قرار گرفتن بر ضمه امین یک نوع تعهد به تعیین مصداق و پرداخت است و اموال مادی محسوسی موضوع تعهد امین نیست و از این جهت امکان تحقق خیانت در امانت نسبت به وجوه وجود ندارد.

امکان تعلیق مجازات جرم خیانت در امانت

وکیل خوب جرم خیانت در امانت در مورد تعلیق مجازات جرم خیانت در امانت بیان داشت : پس از رسیدگی به اتهام متهم و احراز مجرمیت مرتکب جرم خیانت در امانت دادگاه صالح می تواند مجازات مرتکب جرم خیانت در امانت را از یک تا ۵سال معلق کند ،البته درصورت تعلیق بخشی از مجازات قسمت غیر معلق اول اجرا و مابقی تعلیق خواهد شد و در صورت عدم ارتکاب جرم جدید مجازات معلق از سابقه مرتکب حذف خواهد شد.

قابلیت گذشت اتهام خیانت در امانت

وکیل خوب جرم خیانت در امانت در مورد قابل گذشت بودن جرم خیانت در امانت اینگونه بیان می کند :اتهام خیانت به موجب قانون کاهش مجازات های حبس تعزیری سال ۹۹ صراحتا قابل گذشت می باشند،یعنی طرح دعوا توسط دادستان در خصوص خیانت در امانت منتفی بوده و اصل پیگرد قضایی متوقف بر طرح شکایت از طرف شاکی است و با رضایت وی چه قبل چه پس از طرح شکایت دعوا متوقف می گردد،اجرای مجازات جرم خیانت در امانت نیز متوقف بر درخواست شاکی است و در صورت رضایت بلاعوض شاکی ولو در حین اجرتی مجازات از موجبات توقف اجرای حکم محکومیت خیانت در امانت می گردد.

طرح شکایت از جرم خیانت در امانت

وکیل خوب جرم خیانت در امانت در این مورد میگوید که برای طرح این دعوا باید به یکی از دفاتر خدمات قضایی مراجعه و شکایت‌نامه را تنظیم کرد. کارشناسان این دفاتر آن را بررسی و در صورتی که بدون ایراد حقوقی تشخیص دهند آن را در سامانه ثنا ثبت می‌ کنند.

وکیل خوب جرم خیانت در امانت ادامه می دهد : پس از آن، شکایت به یکی از شعب دادسرای صالح ارجاع می‌شود. معمولا دادسرا پرونده را برای تحقیق بیشتر به کلانتری محل وقوع جرم ارجاع می‌دهد هر چند در این باره الزامی ندارد.

اگر دادسرا جرم خیانت در امانت را محرز بداند با صدور قرار جلب به دادرسی، آن را به دادگاه کیفری ۲ برای محاکمه‌ی متهم ارجاع می‌دهد و اگر نظر دادسرا بر بی‌گناهی متهم بود، قرار منع تعقیب صادر می کند.

وکیل خوب جرم خیانت در امانت تاکید می کند : البته این قرار قابل اعتراض است، اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب به دادگاه کیفری که صلاحیت رسیدگی به اتهام را دارد ارسال خواهد شد و این دادگاه به اعتراض رسیدگی خواهد کرد اما این اعتراض باید در همان شعبه رسیدگی کننده در دادسرا ثبت شود.

جهت رفع و رجوع مشکلات این چنینی حتما با وکیل خوب خیانت در امانت در موسسه صلح آفرین پارس تماس بگیرید.
موسسه حقوقی صلح آفرین پارس گروهی متشکل از کارشناسان ارشد حقوق جزا و متخصصین جرم شناسی است که با توجه به سوابق، تجربیات و فعالیت های قضایی بطور انحصاری در زمینه دعاوی کیفری و امور جزایی فعالیت می نمایند.
انگیزه یاین موسسه پیشگیری از جرم، استیفای حقوق تضییع شده و ارتقاء سطح دانش حقوقی در ارتباط با چالش هایی است که در قانون مجازات وجود دارد.

هزینه رسیدگی به جرم خیانت‌ در امانت

وکیل خوب جرم خیانت در امانت در مورد هزینه رسیدگی به جرم خیانت در امانت اینگونه توضیح می دهد :

هزینه رسیدگی به جرم خیانت در امانت در دعاوی کیفری به دو دسته تقسیم می شود :
الف ) دعاوی مربوط به چک بلامحل
ب ) سایر دعاوی کیفری به جز چک بلامحل .
هزینه رسیدگی دعوای مربوط به چک بلامحل با توجه به مبلغ چک متغیر خواهد بود. هزینه رسیدگی به سایر دعاوی کیفری ، با توجه به این که گفتیم شاکی برای رد مال خیانت در امانت ، نیاز به ارائه دادخواست حقوقی دارد ، اگر مبلغ مال یا چک بلامحل تا چند میلیون تومان باشد و شاکی خواهان پس گرفتن آن باشد ، باید در شورای حل اختلاف طرح دعوا کند و این طرح دعوا در شورای حل اختلاف رایگان نخواهد بود .

وکیل خوب جرم خیانت در امانت بیان داشت : همچنین هزینه رسیدگی دعاوی مالی در شورای حل اختلاف، معادل ۵ درصد هزینه دادرسی در محاکم دادگستری است و در دعاوی کیفری و غیرمالی ، معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری است .

یک وکیل خوب جرم خیانت در امانت کلیه مسیر حقوقی خیانت در امانت را در خدمت شما میگذارد و شما را در این مسیر هدایت می کند.

شماره تماس : 02166408517