وکیل خوب جرم جعل

وکیل خوب جرم جعل برایمان اینگونه توضیح می دهد:یکی از جرایمی است که اشخاص در روابط و زندگی در اجتماع با آن برخورد کرده یا حداقل اطلاعاتی در این زمینه کسب کرده اند که این باعث اهمیت موضوع در بین سایر جرایم می شود.

وکیل خوب جرم جعل در مورد معنای لغوی جرم جعل بیان می کند: جعل در لغت به معنای وضع کردن، منقلب کردن، قرار دادن و دگرگون کردن است.

وکیل خوب جرم جعل ادامه می دهد: جرم جعل عملی است که به منظور دست بردن در مهر، اسناد و مدارک عادی و یا رسمی انجام می گیرد. تغییر ایجاد شده عبارت است از هر گونه اقدامی که سبب تغییر محتوای سند میشود.

وکیل خوب جرم جعل در مورد قابل گذشت بودن جرم جعل اینگونه توضح می دهد: جرم جعل به عنوان یکی از جرایم غیر قابل بخشش حتی در صورت رضایت شاکی می باشد ، همه روزه در دادسراها و محاکم حقوقی بسیاری در سطح کشور مطرح می گردد.

وکیل خوب جرم جعل می گوید :نکته حائز اهمیت در وقوع این جرم، به اشتباه انداختن دیگری به صورت عمدی می باشد نه صرفا شبیه بودن مهر و یا امضا و یا هر مورد دیگری که می تواند مصداق جرم جعل شمرده شود. که بیشترین میزان جعل، مربوط به جعل اسناد عادی و قرارداداهای مالی است؛ چرا که عمده ترین هدف متهمین از جعل اسنادکسب مال می باشد.

وکیل خوب جرم جعل بیان می کند که: آنچه که پایه و اساس جرم جعل را تشکیل می‌دهد امکان به اشتباه انداختن دیگری است؛ به نحوی که بتوان او را فریب داد تا سند غیرواقعی را به عنوان سند اصلی باور کند بنابراین امکان به اشتباه انداختن، ملاک کار است نه شبیه بودن.

در حقوق ایران جرم جعل را قلب متقلبانه حقیقت به زیان دیگری تعریف کرده اند ، اما در بسیاری موارد شاهد آن بوده ایم که جرم جعل و قلب حقیقت در قرارها و مکتوبات صرفاً دروغ هم وجود دارد که این نمی تواند از مصادیق جعل باشد.

ارکان تشکیل دهنده جرم جعل

وکیل خوب جرم جعل در مورد ارکان تشکیل دهنده جرم جعل می گوید: ارکان تشکیل دهنده جرم جعل همانند دیگر جرایم است. که برای واقع شدن نیازمند سه عنصر یا رکن هستند.عنصر قانونی که عمل ارتکابی را زمانی جرم قلمداد می کند که در قانون جرم انگاری  شده باشد. و مطابق ماده ۵۲۳ قانون مجازات این عمل جرم می باشد. عنصر مادی که شامل رفتار فیزیکی و مادی فرد می باشد، را در بر می گیرد.

وکیل خوب جرم جعل برای پرونده جرم جعل ادامه میدهد: یعنی عمل مرتکب که به مرحله ی اجرا و فعلیت برسد مانند تغییر نام یا امضا کردن که با حرکت فیزیکی همراه است و عنصر معنوی که اراده و عمد را در بر دارد مانند سوء نیت.

مصادیق مختلف جرم جعل:

وکیل خوب جرم جعل در مورد مصادیق جرم جعل بیان می دارد: جرم جعل در قوانین و مقررات دارای مصادیق متعددی می باشد که می توانیم مصادیق جرم جعل را به شرح ذیل بیان نماییم:

    جعل مدرک تحصیلی

    جعل احکام یا امضا یا مهر یا فرمان یا دستخط مقامات دولتی

    جعل مهر ، منگنه ، تمبر یا علامت شرکت یا موسسات دولتی یا غیر دولتی

    جعل احکام دادگاه

    جعل اسکناس

    جعل مدرک تحصیلی

    جعل اسناد و نوشته های غیر رسمی

    جعل اسناد و نوشته های رسمی

    عکس برداری از اوراق و مدارک

    صدور گواهی خلاف واقع

    شرکت در آزمون به جای دیگری یا شرکت دادن دیگری به جای خود

انواع جعل در قوانین حقوقی ایران به چه صورت است؟

وکیل خوب جرم جعل ادامه می دهد که جرم جعل دارای حالت های مختلف می باشد :

وکیل خوب جرم جعل در مورد جعل جزئی اینگونه توضیح می دهد: زمانی که فرد خاطی قسمتی از یک سند عادی و یا رسمی را دست کاری کرده و جعل نماید. مانند تغییر مبلغ چک، جعل امضا شخص دیگر، جعل اثر انگشت و…

وکیل خوب جرم جعل در مورد جعل کلی بیان می دارد: اگر شخص به صورت کلی و تماما یک مدرک را بسازد عمل او جعل کلی بشمار می آید. مانند جعل مدارک تحصیلی، جعل مدارک هویتی، جعل مهر، و…

وکیل خوب جرم جعل در مورد جعل مفادی توضیح می دهد: بر طبق ماده 534 قانون مجازات اسلامی؛ این مورد تنها توسط کارکنان ادارات دولتی، قضایی و کارمندان دفاتر اسناد اتفاق می افتد. ممکن است کارمند متخلف؛ مضمون نوشته ها و اسناد و یا سخنان افراد را تحریف کند. برای مثال متخلف موضوعی را در سندی بر خلاف واقعیت وارد کند.

وکیل خوب جرم جعل منظور از جعل مادی را اینگونه بیان می دارد: بر اساس طبق ماده 523 قانون مجازات اسلامی؛ زمانی اتفاق می افتد که شخص مدعی شود اسناد او دستکاری شده و یا بدون رضایت قبلی از مهر شخصی  وی استفاده شده است برای مثال مبلغ چک صادر شده توسط شخص تغییر داده شده باشد. لازم به ذکر است که جعل مادی با خراشیدن، سیاه کردن، قلم بردن، تغییر تاریخ و مبلغ در اسناد اتفاق می افتد.

مجازات جعل سند و استفاده از سند مجعول در قانون:

وکیل خوب جرم جعل در مورد مجازات جعل سند و استفاده از سند جعلی ((مجعول))بیان می کند :بر طبق قانون مجازات اسلامی ایران هر یک اعمال جرم جعل مانند دست بردن در اسناد و نوشته های غیر رسمی و همچنین ساخت مهر و استفاده بدون اجازه از آن مجازات 6 ماه تا حداکثر 2 سال حبس داشته و علاوه بر آن 3 تا حداکثر 12 میلیون ریال جزای نقدی برای فرد خاطی در نظر گرفته شده است.

وکیل خوب جرم جعل ادامه می دهد: لازم به ذکر است که مجرم موظف به جبران خسارت وارد شده نیز می باشد .بر طبق ماده 532 و 534 قانون مجازات اسلامی اگر فردی کارمند دولت نباشد و در اسناد و مدارک رسمی دست ببرد به 3 تا 18 میلیون ریال جزای نقدی و یا  6 تا 3 ماه حبس محکوم خواهد شد. اما اگر فرد کارمند دولت باشد به 1 تا 5 سال حبس و یا به پرداخت 6 تا 30 میلیون ریال جزای نقدی مجازات میشود.

تفاوت جعل مادی و معنوی

وکیل خوب جرم جعل در مورد تفاوت جرم جعل مادی با جرم جعل معنوی بیان می کند که :تفاوت جعل مادی و مفادی در این است که جعل مادی با عمل و فعل مرتکب (جاعل) کار دارد. مانند جعل امضاء در حالی که جعل مفادی با مندرجات سند (آنچه در سند نوشته شده) سر و کار دارد. مانند تغییر نام. البته روش های جعل در مورد اسناد متفاوت است. که به آن جعل تبعی می گویند. که شامل جعل ساده، مادی و معنوی می شود. که  به جعل ساده جعل با تعیین جاعل نیز می گویند.

مراحل شکایت کیفری جعل

وکیل خوب جرم جعل در مورد مراحل شکایت کیفری از جرم جعل بیان می کند :برای طرح شکایت کیفری جعل با در دست داشتن مدارک احراز هویت، دلایل مستندات و سایر مدارکی که می تواند در اثبات وقوع جرم مورد نظر موثر واقع شود به دفاتر خدمات قضایی می توان مراجعه کرد و شکایت خود را از طریق سامانه ثنا که متعلق به قوه قضاییه می باشد ثبت نمود.

وکیل خوب جرم جعل تذکر می دهد که باید به این نکته توجه داشت که برای طرح شکایت باید متن شکایت مورد نظر خود را که خلاصه ­ای از شرح ماوقع است آماده داشته باشید.در این موارد است که داشتن یک وکیل خوب جرم جعل احساس میشود.

وکیل خوب جرم جعل کسی است که تخصص حقوقی او در امور کیفری است و تسلط کافی به قوانین و مقررات جزا و جرم شناسی و کیفری داشته و سابقه درخشانی در اخذ رأی مطلوب به نفع موکل داشته باشد.

وکیل خوب جرم جعل در موسسه حقوقی صلح آفرین پارس در خدمت شما عزیزان می باشد.