وکیل خوب جرم لواط

وکیل خوب جرم لواط می گوید که قوانین جمهوری اسلامی ایران مخصوصا قوانین جزایی بر اساس احکام شرع و فقه اسلامی تدوین یافته است، جرم لواط نیز از جمله جرائمی است که تعریف و مجازات آن از احکام و قوانین اسلامی برگرفته شده و قانون گذار ملزم به رعایت شرایط و قوانین آن است.

وکیل خوب جرم لواط ادامه میدهد :جرم لواط از جرایم حدی است، جرایم حدی به جرائمی گفته می شود که کمیت و کیفیت مجازات آن در شرع مقدس تعیین شده است و کسی نمی تواند آن را تغییر دهد و مجازات آن باید عینا مطابق با دستور شرع انجام شود.

وکیل خوب جرم لواط بیان می دارد که : اگر این انسان مذکر(( مرد-پسر )) آلت تناسلی را تا ختنه گاه آن در دُبُر (( پشت-باسن )) انسان مذکر دیگری فرو کند به آن لواط می گویند که بسته به شرایط آن مجازات های مختلفی از قبیل اعدام یا شلاق حدی دارد.

وکیل خوب جرم لواط تاکید می نماید که : تعریف قانونی لواط در ماده ۲۳۳ قانون مجازات اسلامی آمده است. به هر عمل شنیعی بین دو فرد مذکر لواط گفته می شود در حالی که از لحاظ قانونی شرط اصلی وقوع لواط داخل شدن ختنه گاه به پشت فرد مذکر دیگر است.

این رفتار در برخی جوامع دیگر نیز جرم محسوب می شود اما برخی جوامع غربی این نوع ارتباط و گرایش را به رسمیت می شناسند و ازدواج مردان را بصورت قانونی ثبت و حمایت می کنند.

این رابطه می تواند با رضایت طرفین انجام بگیرد یا به عنف و اکراه از سوی یک طرف و عدم رضایت طرف مقابل انجام بگیرد یعنی به این صورت که یک مرد یا پسر به مرد یا پسر دیگر تجاوز کند.

 

تفاوت جرم لواط و همجنسگرایی:

وکیل خوب جرم لواط در پاسخ به این سوال که آیا جرم لواط با جرم همجنسگرایی یکسان است یا خیر اینگونه بیان می دارد :جرم لواط در زمره مجازات حدود می باشد و شارع مقدس موجب، نوع مجازات و میزان آن را بصورت قطعی بیان نموده است .

وکیل خوب جرم لواط ادامه می دهد که : اما جرم همجنس‌ گرایی جرمی است که در گروه مجازات تعزیری قرار میگیرد . بنابراین لواط با همجنس‌ گرایی در دو گروه قرار می گیرد. جرم لواط و جرم همجنس‌ گرایی از لحاظ ماهیت با یکدیگر تفاوت دارند. لواط به معنای داخل شدن اندام تناسلی مرد در دبر انسان مذکر است ولی همجنس‌ گرایی به معنای این است که انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ از قبیل تقبیل و ملامسه با انسان مذکر دیگر از روی شهوت انجام دهد.

وکیل خوب جرم لواط تاکید می کند : ازجمله پرونده هایی که در موسسه حقوقی صلح آفرین پارس  به صورت تخصصی صورت می پذیرد پرونده های تجاوز و لواط می باشد که متاسفانه به دلیل آمار بالای آن درگیری زیادی را برای دستگاه قضا ایجاد نموده است . که ابتدا از هر اقدامی توسط وکلای موسسه حقوقی صلح آفرین پارس بررسی و با جدیت و قدرت توسط تیمی با پشتکار قوی در کنار موکل برای آرامش خاطر دفاع می نماید.

 

راه های اثبات لواط چیست؟

وکیل خوب جرم لواط در مورد اثبات جرم لواط اینگونه توضیح می دهد که :

لواط چون جزء جرایم حدی می باشد با اقرار – شهادت شهود – علم قاضی و قرائنی

همچون پزشکی قانونی ، آنتن دهی و سایر موارد همچون تحقیقات محلی و … قابل اثبات است.

بنابراین با قسم خوردن و قسامه در دادگاه نمی توان این جرم را اثبات کرد.

 

مجازات جرم لواط چیست ؟

وکیل جرم لواط در مورد مجازات جرم لواط و میزان آن بیان می کند: مترکب جرم لواط مطابق مواد قانونی ذیل از قانون مجازات محکوم:

ماده ۲۳۳- لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه‌گاه در دبر انسان مذکر است.

ماده ۲۳۴ – حد لواط برای فاعل، درصورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق است. حد لواط برای مفعول در هر صورت (وجود یا عدم احصان) اعدام است.

وکیل خوب جرم لواط ادامه داد : براساس تبصره ١- در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.

تبصره- دخول کمتر از ختنه‌گاه در حکم تفخیذ است.

ماده ۲۳۶- در تفخیذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و از این جهت فرقی میان محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست.

تبصره- در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.

وکیل خوب جرم لواط ادامه می دهد : ماده ۲۳۷- همجنسگرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت، موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.

تبصره ۱- حکم این ماده در مورد انسان مؤنث نیز جاری است.

تبصره ۲- حکم این ماده شامل مواردی که شرعاً مستوجب حد است، نمی گردد.

گرفتن وکیل و دریافت مشاوره حقوقی تخصصی در مورد جرم لواط و تفخیذ برای مرتکبین و متهمین به این جرم بسیار مهم است چرا که مجازات مقرر برای این جرم بسیار سنگین است و در صورت اثبات و وجود شرایط، مجازات اعدام در انتظار افراد است.بنابراین  مشاوره شما  با یک وکیل خوب پیشنهاد می شود .موسسه حقوقی صلح آفرین پارس وکلای با تجربه بالایی را به شما معرفی خواهد کرد.

وکلای موسسه ی حقوقی صلح آفرین میگوید که طبق قاعده ی توبه در فقه و همچنین قانون مجازات اسلامی کسی که مرتکب لواط شده است اگر قبل از شهادت شهود توبه کند حد بر او ساقط می گردد اما اگر بعد از آن توبه کند ساقط نمی شود.

وکیل خوب جرم لواط می گوید: اگر اثبات جرم مذکور طبق اقرار خود شخص باشد و بعد از اقرار توبه کند حاکم شرع بین بخشش یا جاری کردن حد بر او مختار است.

 

 مرجع صالح جهت رسیدگی:

وکیل خوب جرم لواط در مورد مرجع و یا دادگاهی که به جرم لواط رسیدگی می نماید بیان داشت : در مجازات لواط و همجنس‌ گرایی که فاعل آن دارای شرایط احصان است یا اینکه به عنف دخول را انجام داده باشد، دادگاه صالح جهت رسیدگی، دادگاه کیفری 1 می باشد.

در مجازات لواط و همجنس‌ گرایی که مجازات آن تعزیری درجه شش می باشد، در صلاحیت دادگاه کیفری 2 می باشد که موسسه ی حقوقی صلح آفرین پارس همراه با وکلای با تجربه و پایه یک دادگستری بهترین شیوه را برای شما پیشنهاد می کنند.

در این راستا موسسه حقوقی صلح آفرین پارس یکی از بهترین موسسات حقوقی در تهران در این زمینه ((جرم لواط)) با داشتن تجربه کافی و تخصص لازم می توانید گزینه ی مناسبی جهت مشاوره و انعقاد وکالت باشد.