وکیل تخلیه اجاره

دعوای تخلیه در مورد اموال منقول است یا غیر منقول؟

وکیل تخلیه اجاره می گوید: دعوای تخلیه هم در مورد اموال منقول و هم در مورد اموال غیر منقول مطرح می شود. دعوای تخلیه یک دعوای غیر مالی است، بنابراین طرح این دعوا هزینه دادرسی کمتری دارد. در مورد دعوای تخلیه هم نمی توان شکایت کیفری کرد و فقط باید دادخواست حقوقی داد.

تخلیه ملک اجاره ای  یکی از رایج ترین و چالشی ترین دعاوی مراجع قضایی ، مربوط به پرونده های اختلاف موجر و مستاجر و عدم تخلیه ملک توسط مستاجر است.

تجربه ثابت نموده که اگر در زمان انعقاد قرارداد میان موجر و مستاجر ، بند های مربوط به تعهدات طرفین بطور کامل پوشش داده شود و طرفین با رعایت احترام متقابل به تعهدات خود پایبند باشند مشکلی میان بوجود نخواهد آمد.

اماچنانچه بندهای قرارداد بطور کامل رعایت نشود، اختلافات شروع شده و نهایتاً منجر به درخواست موجر برای تخلیه ملک توسط مستاجر شده و زمانی که مستاجر از تخلیه امتناع نماید راهی جز گرفتن حکم تخلیه و خواستن عذر مستأجر توسط صاحبخانه مبنی بر تخلیۀ‌ منزل و نهایتا گرفتن حکم تخلیه مستأجر، نخواهد بود.که با مشاوره با یک وکیل تخلیه اجاره می توانید به راحتی با این مسائل آشنا شوید و مسیر حقوقی را به راحتی طی کنید.

اجرت المثل در دعوای تخلیه

وکیل دعوای تخلیه اجاره می گوید که در دعوای تخلیه، می توانید مطالبه وجه داشته باشید. بدین صورت که خواهان دعوا (طرح‌کننده دعوا) می‌تواند در ازای مدت زمانی که خوانده (طرف مقابل دعوا) به ناحق در ملک تصرف داشته است، مبلغی پول از او مطالبه نماید. به این پول اجرت‌ المثل می‌گویند. اجرت المثل توسط کارشناس تعیین می‌شود. در واقع اجرت‌ المثل معادل ارزش ملک موضوع دعوا برای مدتی است که به ناحق و بدون اذن و قرارداد در تصرف خوانده بوده است.

دستور تخلیه ملک

اگر مدت اجاره نامه ی ملکی تمام شود و مستأجر از تخلیه کردن ملک امتناع بورزد، موجر می‌تواند از طریق مراحل قانونی دستور تخلیه ملک را از مراجع صلاحیت‌دار بگیرد و یا می‌تواند این مراحل را به وکیل تخلیه‌ ملک بسپارد.

شرایط تخلیه‌ ملک

طبق قانون برای صادر شدن دستور تخلیه‌ ملک در صورت عادی بودن قرارداد اجاره ملک  لازم است چند شرط اساسی با هم وجود داشته باشد:

قرارداد اجاره باید دارای مدت معیّن باشد.

مدت اجاره‌نامه باید به اتمام رسیده باشد.

قرارداد باید حتما در دو نسخه نوشته شده باشد.

موجر و مستأجر باید هر دو نسخه‌ی قرارداد را امضاء کرده باشند.

باید دو نفر شاهد هر دو نسخه‌ی اجاره‌نامه را امضاء کرده باشند.

اگر تمام شرایط ذکر شده وجود داشت، مالک می‌تواند با مراجعه و ارائه‌ی دادخواست به شورای حل اختلاف محل استقرار ملک، دستور تخلیه را بگیرد. برای مراجعه به شورای حل اختلاف مدارکی نیاز است که عبارتند از: اصل سند مالکیت، اصل قرارداد اجاره و اصل مدارک شناسایی؛ البته اگر این کار توسط وکیل تخلیه ملک انجام می‌شود باید اصل وکالت‌ نامه‌ ی معتبر نیز به این مدارک اضافه شود.

این دستور یک هفته تا ده روز پس از ارائه‌ی دادخواست، صادر شده و نیازی به برگه‌ی اجراییه ندارد. باید بدانید که از زمان ابلاغ این حکم تا سه روز اگر مستأجر ملک را تخلیه نکند، مأمور اجرا این کار را انجام خواهد داد.

دستور تخلیه

برای طی کردن روند تخلیه مستاجر و گرفتن دستور تخلیه یا حکم تخلیه دو حالت پیش روی مالک قرار دارد:

حالت اول: آن است که ملک دارای سند رسمی است و قرارداد نیز رسمی تنظیم شده است. اگر قرارداد به صورت رسمی تنظیم شده باشد، مالک می تواند به جای مراجعه به دادگاه، به اداره ثبت مراجعه نماید. در اداره ثبت امکان اخذ دستور تخلیه وجود دارد. با گرفتن دستور تخلیه از اداره ثبت، مالک به دفتر اسناد رسمی که قرارداد در آنجا منعقد شده مراجعه و درخواست صدور اجراییه می کند.

حالت دوم: زمانی است که ملک دارای سند رسمی نیست و قرارداد نیز به صورت رسمی تنظیم نشده است. یا اینکه ملک دارای سند رسمی بوده و قرارداد اجاره دست نویس تنظیم شده اما قرارداد درست تنظیم گردیده و دو نفر شاهد نیز آن را امضاء کرده باشند. در این صورت مالک می تواند با مدارک ملک و قرارداد اجاره به شورای حل اختلاف مراجعه و روند تخلیه ملک را دنبال نماید.

همواره مشکلات متعددی در مورد قراردادهای اجاره از منظر تخلیه ملک وجود دارد. در این موارد وکیل می تواند با قبول وکالت دعاوی ، کار پیگیری پرونده را رأساً دنبال نماید. در گروه ما وکیل سرقفلی می توانند با قبول وکالت شما کمک ارزنده ای در احقاق حقوق شما داشته بنمایند.

نحوه تنظیم دادخواست تخلیه و مطالبه اجاره بها

حالتی که مالک ملک به موجب قرارداد یا شفاهاً اجازه استفاده از منافع ملک خود را در قالب عقد اجاره یا صلح منافع یا اباحه منفعت به دیگری می دهد اگر راساً موعد و پس از انقضای مدت و یا پس از فسخ قرارداد، مستاجر مورد اجاره را تخلیه ننماید موجر حق درخواست تخلیه ی ید را دارد. شود. دعوای تخلیه با دعوی رفع تصرف عدوانی ،خلع ید و رفع غصب شباهت هایی دارد که البته وجود تفاوت های قابل توجه و متعدد این دعاوی را از هم متمایز می نماید وکیل تخلیه اجاره شما را در این زمینه یاری می کند

مقایسه‌ی دستور تخلیه و حکم تخلیه

وکیل تخلیه اجاره می گوید: در صورتی که برای تخلیه‌ی ملک مدت اجاره تمام شده باشد نمی‌توان از طریق مراحل دستور تخلیه اقدام کرد، بلکه باید برای گرفتن حکم تخلیه به مراجع مرتبط مراجعه کرد. باید بدانید که حکم تخلیه مانند دستور تخلیه فورا صادر نشده و جلسه‌ی رسیدگی برای صدور حکم تخلیه توسط مرجع قضایی لازم است و می‌تواند جلسه‌ی تجدید نظر داشته باشد و برای آن حکم اجرایی صادر می‌شود که زمان‌بر خواهد بود.

موسسه حقوقی صلح آفرین پارس همراه با وکلای پایه یک دادگستری همراه با تجربه کافی شما در خدمت شما عزیزان می باشد و مسیر پرپیچ و خم حقوقی شما را به راحتی خواهد کرد.