وکیل خوب جرم ربا

وکیل خوب جرم ربا می گوید که :قانون گذار جرم ربا را در قانون مجازات اسلامی پیش بینی کرده و برای ربا دهنده ، گیرنده ربا و نیز شخصی که واسطه میان این دو نفر بوده و به نوعی ارتکاب جرم را تسهیل کرده مجازات هایی را در نظر گرفته است. ربا یا در اصلاح عامیانه آن نزول از موضوعاتی است که اکثر افراد در زندگی خود با آن روبرو شده اند.

وکیل خوب جرم ربا ادامه می دهد :از آن جا که معاملات ربوی و نزول خواری تاثیرات مخرب بسیاری بر اقتصاد جامعه باقی می گذارد برخی نظام های حقوقی مانند قوانین ایران، آن را جرم محسوب نمودند و مجازات هایی برای آن در نظر گرفته اند.

وکیل خوب جرم ربا بیان می دارد : در قرآن نیز بارها از آن به عنوان جنگ با خدا و رسول خدا نام برده شده است مانند سوره عمران –نساء- روم – در کلام ائمه نیز به عنوان گناه کبیره و حرام از آن یاد شده است. در قانون مدنی و قواعد عمومی تعهدات، یکی از شرایط صحت معامله، مشروع بودن آن است. پس باید گفت که ربا به دلیل نامشروع بودن خود باعث باطل بودن عقد و معامله می باشد و اگر طرفین قرارداد قرض و وام، به تعهدات خود عمل نکنند از نظر حقوقی و قضایی قابلیت پیگیری ندارد.

 

ربا چیست ؟

وکیل خوب جرم ربا در مورد عنصر قانونی جرم ربا می گوید:طبق ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی: هر نوع توافقی که بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی مانند قرارداد بیع، قرض، صلح و مانند این ها که در آن جنسی با شرط اضافه با همان جنس مکیل و ‌موزون معامله شود و یا وجهی زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت شود، ربا محسوب می شود و جرم شناخته می شود.

وکیل خوب جرم ربا در مورد مالکیت مال ربوی بیان می کند:طبق تبصره اول این ماده اگر صاحب مال معلوم نباشد، مال ربوی از مصادیق اموال مجهول المالک محسوب می شود و در اختیار ولی فقیه قرار می گیرد.

وکیل خوب جرم ربا در مورد اصطلاحات مشترک و متداول میان مردم در مورد جرم ربا بیان می کند: اصطلاحاتی مانند، بهره، نزول، ربا و کلمات دیگری مانند این ها دارای یک مفهوم مشترک هستند که آن دریافت پول یا مالی مازاد بر پول داده شده به دیگران است.

بنابراین در مورد معامله ربوی وکیل خوب جرم ربا بیان می کند  که معاملات ربوی می تواند در قالب قرض، صلح، بیع و .. واقع شود. به این صورت که افراد بین خود قراردادی تنظیم می کنند تا جنسی را معامله کنند اما در زمان استرداد مال، فرد میزان مازاد بر جنس مورد معامله را درخواست نمایند به این نوع معامله یا قرارداد معامله ربوی گفته می شود به فرد پرداخت کننده مبلغ مازاد، ربا دهنده و به گیرنده آن ربا گیرنده یا اصطلاحا رباخوار گفته می شود.

 

آیا واسطه بین ربا دهنده و ربا گیرنده نیز مجرم است؟

وکیل خوب جرم ربا در این رابطه بیان می کند که قانون گذار سه شخص را در تحقق جرم ربا مجرم تلقی کرده است :

  1. ربا دهنده
  2. ربا گیرنده
  3. واسطه بین ربا دهنده و ربا گیرنده

واسطه میان ربا دهنده و ربا گیرنده از این جهت که ارتکاب جرم را تسهیل می کند معاون جرم محسوب می شود اما ماده 595 از قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) مجازات هر سه مورد فوق را یکسان تلقی کرده و به نوعی معاون در ارتکاب جرم را از حیث مجازات ، مباشر تلقی کرده است

 

روش هایی برای شکایت از رباخواری

وکیل خوب جرم ربا در مورد روش های شکایت از جرم ربا بیان می کند که : برای اقدام به شکایت از نزول­خوار (رباخوار) می­توان با مراجعه به کلانتری و همچنین تقدیم شکوائیه علیه افراد دخیل مورد نظر در این مسئله (اعم از رباخوار و واسطه­ ها) اقدام کرد. سپس پس از تشکیل شدن پرونده­ی قضایی و ارسال آن به دادسرا، بازپرس طرفین دعوا را احضار کرده و مدارک و شواهد و همینطور استنادات آن­ها را در نظر می­گیرد.

وکیل خوب جرم ربا ادامه می دهد : پس از صدور قرار نهایی از سوی بازپرس نسبت به جرم ربا، پرونده جرم ربا از سوی دادسرا به شعبه­ ی دادگاه کیفری 2 ارسال می­شود و در شاکی و متهم پرونده جرم ربا در دادگاه حاضر می­شوند و دلایل و دفاعیات خود را نسبت به جرم ربا تقدیم دادگاه می­کنند. در نهایت دادرس دادگاه کیفری حکم به محکومیت یا برائت متهم صادر خواهد نمود.که در این زمینه مشورت  با یک وکیل خوب جرم ربا که شما را در این مسیر راهنمایی کند و شما را در مسائل حقوقی هدایت کند.

وکیل خوب جرم ربا بیان می دارد: پیشهاد ما برای طرح شکایت کیفری جرم ربا و یا دفاع از شکایت جرم ربا با وکلای پایه یک دادگستری  موسسه حقوقی صلح آفرین پارس که تخصص کافی در مورد جرم ربا دارند ، است .

 

انواع ربا:

وکیل خوب جرم ربا  انواع جرم ربا می گوید :در عرف امروزی رباب به دونوع قرضی و معاملاتی شناخته می شود و طبق قانون تعریف آن را معین کردند که: ربا بر دو نوع است:

الف) وکیل خوب جرم ربا در مورد ربای قرضی اینگونه توضیح می دهد: ربای قرضی  آن مالی است که طبق قرارداد فرد قرض گیرنده موظف به پرداخت آن به قرض دهنده می شود.

ب) وکیل خوب جرم ربا در مورد ربای معاملاتی اینگونه توضیح می دهد: ربای معاملاتی  آن مقدار بیشتر مالی است که یکی از طرفین معامله درخواست گرفتن آن را بکند به شرطی که جز معامله شده از یک چیز باشد.

 

شرایط تحقق جرم ربا

وکیل خوب جرم ربا در مورد شرایط تحقق جرم ربا اینگونه بیان می کند :برای اینکه ربا محقق شود تحقق شرایط چند گانه زیر ضروری است:

1.توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی که طبق آن چه در ادامه می آید متضمن شروطی است که ماهیت ربوی دارد.

2.ضمن توافق باید شرط شود در مقابل جنسی که دریافت می شود ، جنسی با شرط اضافه از نوع همان جنس تحویل داده شود و یا اینکه اضافه بر مبلغ پرداختی مبلغی دریافت گردد.

3.صرف تحقق توافق کافی نبوده و در پی آن باید توافق مذکور به مرحله اجرا برسد.

4.ارزش اضافه ای که مورد توافق قرار می گیرد و منجر به تحقق جرم ربا می شود باید حتماً مال یا وجه باشد ؛ بنابراین برای مثال اگر فردی به دیگری بگوید که در مقابل انجام فلان کار ، این مبلغ را به شما قرض می دهم، از مصادیق ربا نیست .

5-.شرط نمودن اضافه ارزش باید قبل از تسلیم یا در هنگام تسلیم مال باشد.

 

روش هایی برای شکایت از نزول خواری

وکیل جرم ربا بیان می کند که برای اقدام به شکایت از نزول­خوار (رباخوار) می­توان با مراجعه به کلانتری و همچنین تقدیم شکوائیه علیه افراد دخیل مورد نظر در این مسئله (اعم از رباخوار و واسطه­ ها) اقدام کرد. سپس پس از تشکیل شدن پرونده ­ی قضایی و ارسال آن به دادسرا، بازپرس طرفین دعوا را احضار کرده و مدارک و شواهد و همین طور استنادات آن­ها را در نظر می­گیرد.

پس از صدور قرار نهایی از سوی بازپرس، پرونده از سوی دادسرا به شعبه­ی دادگاه کیفری منطقه ارسال می­شود و در ساکی و متهم در دادگاه حاضر می­شوند و دلایل و دفاعیات خود را تقدیم دادگاه می­کنند. در نهایت دادرس دادگاه کیفری حکم به محکومیت یا برائت متهم صادر خواهد نمود.که در این زمینه مشورت  با یک وکیل خوب ربا که شما را در این مسیر راهنمایی کند و شما را در مسائل حقوقی هدایت کند پیشنهاد میشود .

 

شرایط اضطراری ربا دهنده و معافیت او از مجازات

وکیل خوب جرم ربا در موسسه حقوقی صلح آفرین پارس بیان می کند :گاهی ممکن است فرد در تنگنای شدید اقتصادی  قرار داشته و نیاز مبرم به دریافت پول داشته باشد و بدین ترتیب بپذیرد که زمان بازپرداخت ، مبلغ بیشتری را به قرض دهنده بپردازد. در صورتی که تحقق چنین شرایطی در خصوص ربا دهنده برای مقامات قضایی محرز گردد و اصطلاحاً وی مضطر در دادن ربا تلقی گردد ، قانون گذار چنین فردی را از مجازات معاف می گردد.

موسسه حقوقی صلح آفرین پارس با همراهی وکلای پایه یک دادگستری، حقوقدانان و کارشناسان متخصص آماده ارائه خدمات مشاوره ای، تهیه و تنظیم شکوائیه و نیز لوایح دفاعیه و هم چنین قبول وکالت در دعاوی کیفری در تمامی مراحل رسیدگی می باشد.