وکیل نحله

بسیاری از افراد جامعه تفاوت صحیح نحله شیربها را نمی دانند و در بیشتر مواقع افراد تصور می نمایند که نحله همان شیربها است اما این تصور کاملا غلط می باشد زیرا نحله ، شیربها نمی باشد و این 2 موضوع ((1-نحله ، 2-شیربها)) کاملا با یکدیگر فرق می کنند و هرکدام آثار حقوقی خود را دارند.

وکیل خوب نحله در این نوشتار تلاش می کند تا شما با تعریف صحیح نحله بیشتر آشنا شوید.

همچنین وکیل خوب نحله در این نوشتار تفاوت های بین نحله و شیربها ، نحله و اجرت المثل را بیان می نماید و آثار حقوقی هرکدام را برای شما همراهان عزیز بیان می دارد. وکیل خوب نحله در این مقاله به شما کمک می نماید که نحوه صحیح طرح دعوای نحله را انجام نمایید و بتوانید دعوای نحله را به اثبات برسانید.

 

وکیل خوب نحله ، معنای لغوی و قانونی نحله را اینگونه بیان می نماید: تعریف نحله:نحله در لغت به معنی بخشش – هدیه -آیین و عقیده است در واقع نحله به عنوان هدیه ای برای زن است از جانب خداوند متعال. پرداخت نحله طبق نظر دادگاه برعهده مرد بوده و نمیتوان از آن سرپیچی کرد.از نظر دین مقدس اسلام زن تنها وظیفه تمکین از شوهر و تربیت فرزندان را دارد و هیچ گونه وظیفه ای در قبال امور خانه ندارد به همین دلیل نیز در صورتی که مردی بخواهد همسر شرعی و قانونی خود را طلاق دهد زن میتواند دستمزد تمامی فعالیت های انجام شده ی خود را دریافت کند در این مسائل حقوقی است که برای دریافت کنندگان نحله و آشنایی بایک وکیل خوب برای دریافت نحله احساس میشود ضمنا یک مشاور و وکیل خوب میتواند شما را با حقوق فردی آشنا کند و مسیر را برای شما روشن سازد.

شرایط تعلق نحله

وکیل خوب نحله شرایط تحقق نحله به زن را اینگونه توضیح می نماید: تعلق نحله مثل تعلق اجرت المثل مشروط به تقاضای مرد برای طلاق است و نیز تقاضای مرد نباید ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی باشد. وکیل خوب نحله اینگونه ادامه می دهد : اگر به هر دلیل امکان تعیین اجرت المثل نباشد (مثل این که زن قصد تبرع و فعالیت رایگان داشته) نوبت به نحله می رسد و نسبت به تعیین نحله اقدام می شود. بنابراین نمی توان هم اجرت المثل گرفت و هم درخواست پرداخت نحله.

زمان مطالبه اجرت یا نحله:

بسیاری از اشخاص این سوال را مطرح می نمایند که در چه زمانی نحله یا اجرت به زن باید پرداخت نماییم؟

وکیل خوب نحله در پاسخ به این سوال که چه زمانی نحله یا اجرت به زوجه باید پرداخت شود اینگونه بیان می نماید: مطالبه حق الزحمه و نحله «پس از طلاق» پیش بینی شده بود، ولی از آن جا که این قاعده، علاوه بر این که مبنای صحیح حقوقی نداشت، مشکلاتی برای زن ایجاد می کرد و قابل انتقاد می نمود، وکیل خوب نحله ادامه می دهد: برای حل مشکل، نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام استفسار شد و مجمع به موجب «قانون تفسیر تبصره های 3 و 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371»، مقرر کرد: منظور از کلمه پس از طلاق، در ابتدای تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصورب سال 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه است.

بنابراین زوجه می تواند قبل از وقوع طلاق حق الزحمه کارهایی را که شرعا به عهده آن ها نبوده و به دستور شوهر و با قصد دریافت حق الزحمه انجام داده با تعیین مبلغی به عنوان نحله را از دادگاه بخواهد.

وکیل خوب نحله بیان می دارد : مطالبه حق الزحمه و نحله «پس از طلاق» پیش بینی شده بود، ولی از آن جا که این قاعده، علاوه بر این که مبنای صحیح حقوقی نداشت، مشکلاتی برای زن ایجاد می کرد و قابل انتقاد می نمود، برای حل مشکل، نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام استفسار شد و مجمع به موجب «قانون تفسیر تبصره های 3 و 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371»، مقرر کرد: منظور از کلمه پس از طلاق، در ابتدای تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصورب سال 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه است. بنابراین زوجه می تواند قبل از وقوع طلاق حق الزحمه کارهایی را که شرعا به عهده آن ها نبوده و به دستور شوهر و با قصد دریافت حق الزحمه انجام داده با تعیین مبلغی به عنوان نحله را از دادگاه بخواهد.

نحوه اقامه دعوی نحله

وکیل خوب نحله در بیان این موضوع که نحوه اقامه دعوای نحله به چه صورت می باشد ایطور توضیح می دهد: زوجه می تواند جدای از دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش که مقدمه ای بر طلاق است، دادخواست نحله و اجرت المثل را مستقلا تقدیم دادگاه کند. بنابراین نیازی نیست که پس از طلاق به این امر اقدام شود. قبل از طلاق هم مطالبه اجرت المثل و نحله امکان دارد، که در این زمینه استفساریه ای از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تاریخ 2/6/1373صادر شده است که این نظر را تایید می کند.

وکیل خوب نحله تاکید می کند که اگر زوجه قبل از اجرای صیغه طلاق، اجرت المثل با نحله مطالبه کند، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکل به پرداخت حقوق زن خواهد بود. این قانون تفسیری (ماده واحده فوق) در جهت حمایت ازحقوق زن صادر شده است.البته باید گفت که با داشتن یک وکیل خوب براحتی میتوان مسیر حقوقی خود را در زمینه دعاوی نحله طی کنید

بار اثبات برعهده کیست؟

وکیل خوب نحله در مورد اثبات دعوای نحله که یکی از دعاوی مهم بین زوجین است اینگونه مارا راهنمایی می کند تا بتوانیم دعوای نحله را به اثبات برسانیم: برای اینکه بتوانیم دعوای نحله را پیروز شویم باید زن دستور مرد به انجام کارهای خارج از وظیفه شرعی زن را در دادگاه به اثبات برساند. وکیل خوب نحله ادامه می دهد : اما اصل بر این است که کارهای خارج از وظیفه شرع بدون قصد تبرع بوده است بنابراین زن لازم نیست ثابت کند که در انجام قصد دریافت اجرت داشته است.

وکیل خوب نحله بیان می دارد که با وجود این، برخی حقوق دانان گفته اند: چون در خانواده های ایرانی زن تبرعا و رایگان کارهای خانه را انجام می دهد، ظاهر و اوضاع و احوال این است که زن به صورت رایگان این وظایف را انجام داده است و اثبات خلاف آن بر عهده زن است.

نقل از وکیل موسسه حقوقی صلح آفرین پارس ، وکلای خوب نحله و با تجربه ی بالای حقوقی در رسیدگی و دفاع پرونده های خانواده در استان تهران، بهترین وکیل خانواده

مبلغ نحله به چه میزان است:

وکیل خوب نحله در پاسخ به این سوال که مبلغ نحله چه میزان است اینگونه پاسخ می دهد: میزانی که برای نحله تعیین می شود بسیار کمتر از اجرت المثل ایام زوجیت است. بنابراین در صورتی که عدم تمکین زن به اثبات نرسیده و درخواست طلاق از طرف مرد باشد؛ بهتر است که به جای نحله برای مطالبه اجرت المثل اقدام شود.

 

تفاوت نحله با شیربها:

وکیل خوب نحله در مورد تفاوت نحله با شیربها اینگونه توضیح می دهد:

نحله در واقع اجرت یا دستمزدی است که از سوی زوج به زوجه پرداخت می شود و در جایی که نحله به زوجه تعلق می گیرد که به زوجه برای انجام فعالیت هایی که در زندگی انجام داده است که در حیطه وظایف شرعی و قانونی اش نبوده ، اجرت المثل پرداخت نشود که در این حالت به زوجه نحله پرداخت می شود.

وکیل خوب نحله ادامه می دهد که شیربها هدیه ای است از سوی شوهر به مادر زن خویش که پرداخت می شود و کاملا شیربها با نحله تفاوت دارد.

 

تفاوت نحله و اجرت المثل ایام زوجیت:

وکیل خوب نحله تفاوت نحله و اجرت المثل ایام زوجیت را اینگونه مطرح می کند: هدف از تعیین نحله و اجرت المثل از سوی قانون مدنی این است که زن وظیفه ندارد امور مربوط به خانه شوهر را بدون دریافت اجرت و مزد انجام دهد. وکیل خوب نحله تاکید می کند البته می دانیم که در روابط خانوادگی مرسوم است که زن دستمزدی بابت کارهای منزل نمی گیرد. با این حال براساس قانون و مفاهیم فقهی هرکس کاری انجام می دهد؛ مستحق دریافت اجرت خواهد بود. مگر در صورتی که خودش بخواهد امور را بدون دریافت دستمزد یا مجانی انجام دهد (قصد تبرع داشته باشدفرض بر این است که زن قصد انجام این امور را به صورت مجانی و بدون دریافت مزد نداشته است.

وکیل خوب نحله بیان می دارد : میزان اجرت المثل حتما باید توسط کارشناس مشخص شود. درحالیکه تعیین نحله برخلاف اجرت المثل توسط قاضی دادگاه خانواده انجام می شود. وکلایی با تجربه و آگاهی بالایی هستند که افراد را در مورد مسائل به نحله و میزان و چگونگی آن آشنا میکنند و با انتخاب درست و صحیح مشاوره حقوقی با وکلای حقوقی در باب نحله و .. سرعت را به مسیر حقوقی و احقاق حق ببخشید.
موسسه حقوقی صلح آفرین پارس همرا با وکلای متخصص آماده شفاف سازی مشکلات و مسائل حقوقی شماست.