نمونه قرارداد مشاركت مدني

نمونه قرارداد مشاركت مدني

                                   نمونه متن قرارداد مشاركت مدني

 

جهت مشاوره با وکیل قراردادها اینجا کلیک نمایید

 

جهت دسترسی به نمونه قرارداد مشارکت در ساخت اینجا کلیک نمایید

 

 

اين قرارداد بين امضاكنندگان زير

الف) طرف اول آقای ……………………. فرزند ……………………. کدملی………………………………به نشاني ……………………………………………………………………………………………………………………….

ب) طرف دوم آقاي……………………. فرزند  ……………………… کد ملی…………………………….به نشانی………………………………………………………………………………………………………………………..

 

ماده1- سرمايه شركت مبلغ  ……………………. ريال معادل ……………………………………تومان است.

سهم طرف اول از سرمايه مزبور مبلغ  …………………………………………………………………. ريال معادل…………………………………………………………………………………………تومان که  شامل ………………………………………………………………………………………………………………………………. و سهم طرف دوم مبلغ  ………………………………………………………………………………. ريال  معادل……………………………………………………………….تومان مي باشد که شامل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

چنانچه طرفین این قرارداد در طول اجراي اين قرارداد تشخیص افزايش سرمايه مشاركت را بنمايند سرمايه در حد لزوم با توافق طرفین طبق شرايط اين قرارداد افزايش خواهد يافت.

ماده2- موضوع مشاركت عبارتست از ،خرید ، فروش ، و تهیه و توزیع هرنوع مصالح ساختمانی اعم از شن ، ماسه، سیمان ، آهک، بتن،آجر، موزاییک ، تیرآهن، تیرچه و غیره

 

ماده3- مدت اين قرارداد …………………….روز/ماه تعيين گرديد که از تاریخ …………………..لغایت………………….می باشد و طرفین حق رجوع و فسخ قرارداد را از خود سلب و ساقط نموده و همچنين شرکا تعهد كردند ظرف مدت مذكور هر نوع كار لازم جهت اجراي مشاركت مدني موضوع اين قرارداد را انجام دهند .

 

ماده4- اداره امور شركت مدني با رعايت مفاد قرارداد حاضر و قوانين جاريه به عهده طرف اول/طرف دوم مي باشد و طرف دوم متعهد و ملتزم گرديد هر نوع كار لازم جهت اجراي مشاركت موضوع اين قرارداد را انجام دهد و از اين جهت هيچگونه مسئوليتي متوجه طرف اول نخواهد بود و مديريت طرف اول/طرف دوم تبرعا و بدون هيچگونه حق الزحمه اي خواهد بود و مشارالیه حق مطالبه هر نوع وجه يا هزينه اي را از اين بابت از خود سلب و ساقط نمود.

 

ماده5- در صورتی که طرف دوم این قرارداد از موضوع منعکس شده در این قرارداد تخطی نماید و سبب ورود خسارت به طرف اول این قرارداد و اشخاص ثالث شود منفردا در قبال خسارات حاصله مسئول می باشد و طرف اول هیچ گونه مسئولیتی در قبال اشخاص ثالث ندارد.

ماده6- طرف دوم  قبول و تعهد نمود در طول مدت مشاركت مدني موضوع اين قرارداد:

الف- از فروش نسيه خودداري نمايد.

ب- در مورد مبلغ و شرايط فروش كالاي موضوع مشاركت نظر اول را جلب نمايد.

ج- در مواردي كه براي فروش كالاي موضوع مشاركت قرارداد جداگانه اي تنظيم مي گردد قرارداد مزبور را قبلا به تصويب اول برساند.

د- حداقل ماهي يك بار اسناد مربوط به فروش كالاي مورد مشاركت را به طرف اول تسليم نمايد.

و- دفاتر و حسابها و مدارك مربوط به مشاركت موضوع اين قرارداد را به طور منظم و مرتب طبق نظر طرف اول طوري ثبت و نگهداري نمايد تا در موقع لزوم توسط طرف اول قابل رسيدگي باشد.

ماده7-

الف- طرف دوم مي تواند بر حسب نياز يكجا يا بتدريج در مقابل تسليم اسناد و مدارك مورد لزوم طرف اول از حساب ياد شده جهت پرداخت بابت ساير هزينه هاي تعيين شده در اين قرارداد برداشت نمايد.

 

ماده8- قيمت فروش كالاي موضوع این قرارداد بر اساس قيمت تمام شده(با توجه به نوسانات قيمت ارز و تورم بازار) به اضافه سود تعيين شده، طبق نظر طرفین خواهد بود.

 

ماده9- طرفین قبول و تعهد نمودند كليه خدمات و امور بانكي مورد نياز براي اجراي مفاد اين قرارداد را منحصرا از طريق بانك…………………………………شعبه………………….. انجام دهد و كليه عايدات و وجوه حاصل از مشاركت در خلال مدت قرارداد حاضر را به حساب مشترك واريز نمايد.

 

 

ماده10-

الف- در پايان مدت قرارداد پس از وضع كليه هزينه هاي مشاركت مانده حساب مشترك مشاركت نموده  ……………………. پس از برداشت سرمايه هر يك از شركا نشان دهنده سود مشترك مي باشد و سود مذكور به نسبت  ……………………. درصد سهم طرف اول و  ……………………. درصد سهم طرف دوم بين طرفین  تقسيم خواهد شد .

 

ب- در صورت فسخ قرارداد يا انقضا مدت آن به شرح زير عمل خواهد شد:

ج- در صورتيكه سود قابل محاسبه باشد به تناسب مذكور در بند الف اين ماده بين طرفین تقسيم و سهم شرکا به حساب معرفی شده منظور خواهد شد.

چ-شرکا ملزم هستند در پایان هرماه اقدام به حسابرسی موضوع این قرارداد نموده و سود حاصله را فی مابین به شرح بند الف این ماده تقسیم نمایند.

 

ماده 11- طرف اول صرفا موارد مذکور در ماده 1 این قرارداد را آورده و وظیفه تهیه و عرضه و فروش و خرید یا به طور کلی اجرای موضوع این قرارداد به عهده طرف دوم خواهد بود و طرف اول جزء آورده خود مسئولیت دیگری نخواهد داشت.

 

ماده 12- کلیه هزینه های موضوع این قرارداد از جمله مالیات ، پسماند، هزینه های آب ، برق، گاز، فاضلاب، حقوق کارگران  به عهده طرفین/طرف اول/طرف دوم بوده .

 

ماده13- در صورت تخلف هریک از شرکا از اجرای مفاد این طرف دیگر حق مطالبه کلیه خسارات را با مراجعه به محاکم را دارد.

 

اين قرارداد در ……………نسخه به موجب توافق طرفين و بر اساس ماده10 قانون مدني در كليه موارد و مندرجات آن و با سلب حق اعتراض نسبت به مفاد آن بین طرفین امضا و مبادله گردید.

 

 

محل امضا طرف اول                             محل امضا طرف دوم

 

 

 

 

 

 

 

در صورت نیاز به وکیل متخصص در رابطه با پرونده خود می توانید با بهترین وکیل دادگستری تماس بگیرید.

 

موسسه حقوقی صلح آفرین پارس متشکل از مجرب ترین وکلا حال حاضر کشور و اساتید مطرح دانشگاه

های کشور در کنار شما می باشند.

تلفن تماس: 02166408517

اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *