جرم محاربه 

آیه ۳۳ سوره مائده مستند اصلی فقهاء در تعیین جرم محاربه و تعیین مجازات برای این جرم است در آیه مذکور چنین آمده است: «إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَسَادًا أَن یقَتَّلُوا أَوْ یصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ ینفَوْا مِنَ الْأَرْضِ…» به این معنی که: همانا مجازات کسانی که با خدا و فرستاده او می جنگند و در زمین فساد می کنند، این است که کشته شوند، به دار آویخته شوند یا دست و پایشان در جهت خلاف بریده شود یا از سرزمین خود تبعید شوند.

یکی از جرائمی که در شرع و قانون تحت عنوان جرم علیه امنیت و آسایش عمومی نام برده می شود جرم محاربه است. جرم محاربه از لحاظ لغوی به معنای  کسی یا کسانی که امنیت جامعه را برهم می زنند . محاربه نقیض صلح است و به معناى سلب و گرفتن است.

 

تعریف جرم محاربه:

به موجب ماده 279 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم محاربه عبارت است از استفاده از اسلحه با قصد کشتن، سرقت مال، وارد شدن به حریم ناموس و یا ترساندن مردم به طوری که امنیت جامعه را از بین ببرد و محارب کسی است که این اعمال را انجام دهد. جرم محاربه زمانی محقق خواهد شد که این اعمال جنبه عمومی داشته باشد و شخص توانایی سلب امنیت را دارا باشد و نا امنی را ایجاد کرده باشد.

“هرگاه کسی با انگیزه ی شخصی به‌سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه‌ی عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به‌روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب به‌شمار نمی رود. به‌کارگیری واژه‌ی مردم در این ماده دلالت بر آن دارد که برای صدقِ عنوان محاربه باید نوعی «عمومیت» در جرم وجود داشته باشد”.وکیل خوب جرم محاربه میتواند آگاهی شما را در این زمینه جرم حدی بالاببرد .

 

منظور از سلاح چیست؟

مطابق با ماده 2 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 1390 ، مقصود از سلاح و مهمات در این قانون انواع سلاح های گرم و سرد جنگی و شکاری اعم از گلوله زنی و غیر گلوله زنی و مهمات مربوط به آنها است که شما میتوانید از طریق وکلای خوب موسسه ی حقوقی صلح آفرین پارس آگاهی خود را در این نوع جرم بالا ببرید

 

مجازات جرم محاربه

امنیت و آرامش  یکی از خواسته های عمومی هر جامعه ای می باشد و هر حکومتی برای ایجاد امنیت  و آرامش در جامعه با هر طرز فکری که داشته باشد تلاش خود را می کند و با مجرمان که  باعث اخلال می شوند به طور جدی برخورد می کند. یکی از جرایم علیه امنیت کشور جرم محاربه  می باشد.

محاربه یکی از جرائمی است که مجازات آن از نوع مجازات حدی است. یعنی نوع، میزان و کیفیت آن در شرع مقدس اسلام مشخص شده است و قانونگذار نیز بر همان مبنا به جرم انگاری آن پرداخته است.

به موجب قانون مجازات اسلامی ماده ۲۸۲ مجازات محاربه عبارت است از : اعدام ، صلب ، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد. حد محاربه یکی از چهار مجازاتش اعدام می باشد.

نفی بلد به معنای تبعید شخص می باشد و صلب نیز همان به صلیب کشیدن می باشد. قاضی متناسب با جرمی که مجرم مرتکب شده است می تواند این مجازات را در نظر بگیرد.

 

که نفی بلد با تبعید متفاوت است ؛ چرا که مدت نفی بلد در هر حال کمتر از یک سال نیست اگر چه محارب بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتی که توبه نکند همچنان در تبعید می ماند . همچنین در نفی بلد، محارب باید تحت مراقبت قرار گیرد و با دیگران معاشرت، مراوده و رفت و آمد نداشته باشد در حالی که در تبعید این گونه نیست.

بر طبق قانون قطع انگشت دست راست مجرم را از انتهای آن، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند انجام می دهند. و قطع پای چپ را از پایین برامدگی به نحوی که نصف قدم و مقداری از مححل مسح باقی بماند پیش بینی شده است.

وکیل خوب جرم محاربه می گوید که صلب به منظور بستن فرد به مدت سه روز بر روی دار به طوری که نحوه بستن او موجب مرگ متهم نشود و اگر ظرف سه روز نمیرد باید پایین آورده شود و نمی شود او را کشت.موسسه ی حقوقی صلح آفرین پارس با حضور وکلای پایه یک دادگستری و با تجربه شما را در این جهت آگاه و آشنا می کند.

 

شرایط تحقق جرم محاربه:

وکیل خوب جرم محاربه می گوید :برای تحقق جرم محاربه وجود شرایطی از جمله: همراه داشتن سلاح و استفاده از آن، داشتن قصد برای انجام اعمالی نظیر کشتن افراد، سرقت مال افراد، هتک حیثیت ناموس افراد و ترساندن آنها و برهم زدن امنیت عمومی جامعه لازم است. باید بدانیم که جرم محاربه باید عمومیت داشته باشد  اگر افرادی در مسیر راه ها از اسلحه استفاده کنند و امنیت جاده و مردم را از بین ببرند نیز تحت عنوان محارب دارای مجازات خواهند بود.

 

سقوط حد محاربه با توبه محارب:

وکیل جرم محاربه بیان میکند که به موجب ماده 114 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اگر محارب قبل از اثبات جرم توبه کند حد محاربه ساقط نخواهد شد، اما اگر جرم محاربه با اقرار محارب ثابت گردد و توبه محارب چه بعد از اثبات جرم و چه قبل از اثبات جرم باشد قاضی پرونده می تواند عفو او را از طریق رئیس قوه قضائیه از رهبر تقاضا نماید. در غیر شرایط مزبور اگر محارب قبل از دستگیر شدنش توبه کند حد محاربه ساقط خواهد شد اما اگر بعد از دستگیری توبه کند از موارد سقوط حد نخواهد بود.

 

راه های اثبات جرم محاربه:

وکیل جرم محاربه بیان میکند که جرم محاربه با یک بار اقرار محاربی که عاقل و بالغ و قاصد و مختار است، قابل اثبات خواهد بود. علاوه بر اقرار، برای اثبات این جرم ادله ی دیگری  وجود دارد که  شهادت دو مرد خواهد بود. دلیل دیگری که موجب اثبات محاربه خواهد شد، علم قاضی است که باتوجه به گزارش ضابطان، اظهارات مطلعین، تحقیقات محلی، فیلم دوربین مداربسته و امارات و قرائن دیگر قابل اثبات خواهد بود.

 

جرم محاربه جرمی است مقید:

جرم محاربه یک جرم مقید است یعنی منوط به حصول (حاصل شدن) نتیجه است در واقع  باید نظم و امنیت جامعه برهم بخورد و تنها استفاده از سلاح را نمی تون دلیل این جرم دانست باید کشیدن سلاح همراه با برهم زدن نظام باشد. جرم محاربه میتواند در خشکی، دریا  و یا در سفر انجام گیرد. از سوی دیگر تعریف قانونی جرم محاربه در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی صراحتا بیان شده ست.

 

دادگاه صالح جهت رسیدگی به جرم محاربه:

دادگاه و مرجع رسیدگی کننده به جرم محاربه دادسرا و دادگاه انقلاب است. دادگاه انقلاب مرجعی است که بموجب ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری صلاحیت رسیدگی به جرایم امنیتی را برعهده دارد که جرایم ارائه شده به این دادگاه میتواند پراهمیت باشد. مانند جرم محاربه که مجازات آن  اعدام یا قطع عضو که با توجه به قانون باید دادگاه کیفری یک به آن رسیدگی کند.

 

وکیل پرونده محاربه در موسسه ی حقوقی صلح آفرین پارس

موسسه حقوقی صلح آفرین پارس با حضور وکلای پایه یک دادگستری در امر وکالت و داوری در زمینه های حقوقی و کیفری آماده ارائه بهترین مشاوره در مورد جرم محاربه در قانون ایران و جرایم حدی میباشند. وکیل متخصص در جرم محاربه تلاش برآن دارد که این جرم را برای شما به طور شفاف توضیح دهد.