وکیل قرارداد پیمانکار

بنا به گفته های وکیل پیمانکاری، پیمان به مجموعه اسناد و مدارکی گفته می شود که در ماده ۲ موافقتنامه ذکر شده است و همچنین ماده ۲ موافقتنامه سندی است که مشخصات اصلی پیمان، از قبیل مشخصات دو طرف، موضوع، مبلغ و مدت پیمان در آن آمده است. بر اساس ماده 38 قانون تامین اجتماعی کارفرما در قرارداد های پیمانکاری گروهی موظف است پرداخت 5 درصد از کل مبلغ قرارداد یا مقاطعه را هنگامی با پیمانکار تسویه نماید که مفاصا حساب بیمه کارگران تحت استخدام او را مورد بررسی قرار داده باشد و از صحت و اعتبار آن اطمینان حاصل نماید.

موضوع قرارداد می باید در طول مدت زمانی که در قرارداد نوشته شده به پایان و سرانجام برسد. در غیر این‌ صورت، می توان ضمانت اجرایی برای این نقض تعهد درنظر گرفت همچنین مرسوم است که پرداخت مبلغ قرارداد به صورت اقساط و هم‌ زمان با فازبندی مدت قرارداد به پیمانکار پرداخت شود. به همین دلیل لازم است که مفاد قرارداد خصوصا در قسمت مربوط به تعهدات طرفین واضح و شفاف نوشته شود تا با بررسی انجام هر فاز و ایفای کامل تعهدات قراردادی، مبلغ مربوط به آن مرحله هم پرداخت گردد.

در یک پروژه ساخت و ساز همه افرادی که مشغول هستند از حقوقی برخوردار هستند. همچنین یک عملیات ساخت و ساز لازم دارد که بر اساس یک برنامه و روند جلو برود.

همه این مسائل و جزییاتی که می تواند روند پروژه را درگیر کند به قراردادی بر می گردد که افراد پیش از شروع آن را مورد توافق قرار داده اند. قرارداد در پروژه ‌های ساخت و ساز عاملی برای استناد و دریافت و حق و یا انتظارات است یکی از دلایلی که باعث می شود قرارداد پیمانکاری از چالش های پروژه های عمرانی محسوب شود: پیچیدگی‌  های فنی و اجرایی، تنوع تخصص ‌های مورد نیاز، لزوم هماهنگی بین طراحی در فازهای معماری، سازه و تأسیسات و شرایط اجرایی، حجم بسیار زیاد فعالیت ‌ها و تعدد افراد، سازمان‌  ها و صنایع درگیر در یک پروژه و….است..

بنابراین لازم است که توجه کافی نسبت به آن لحاظ شود و افراد بدانند که قرارداد پیمانکاری ساختمان دقیقا چیست و برای هر شکلی از عملیات از کدام قرارداد و به چه صورت استفاده نمود. که موسسه ی حقوقی صلح آفرین پارس می تواند شما را در ین زمینه راهنمایی کند و تا از بروز مشکلات در آینده جلوگیری به عمل آید.

 

قرارداد های پیمانکاری جزء کدام دسته از قرادادها به حساب می آیند؟

قراردادها از لحاظ نحوه انعقاد به دو دسته ساده و تشریفاتی تقسیم می شوند قرارداد های پیمانکاری از نوع تشریفاتی می باشند به دلیل اینکه تحقق آن ها بر مبنای یک سری از تشریفات در رابطه با موضوع قرارداد صورت می پذیرد.

 

مرحله انعقاد قرارداد با پیمانکار

– دادن ضمانت نامه انجام تعهدات به کارفرما:

پیمانکار برای تضمین انجام تعهدات باید به کارفرما ضمانت نامه بدهد.

 -منعقد کردن قرارداد با پیمانکار:

بعد از دادن ضمانت نامه به کارفرما، قرارداد پیمانکاری منعقد می شود.

– باطل کردن ضمانت نامه شرکت در مناقصه:

بعد از امضا قرارداد پیمانکاری، کارفرما به بانک دستور می دهد که ضمانت نامه شرکت در مناقصه را آزاد کند.

– دادن ضمانت نامه پیش پرداخت:

کارفرما برای تقویت مالی پیمانکار، درصدی از مبلغ پیمان را در مقابل ضمانت نامه بانکی به پیمانکار پرداخت می کند.

– گرفتن پیش پرداخت:

بعد از این که پیمانکار ضمانت نامه را به کارفرما تحویل داد، پیمانکار با گرفتن پیش پرداخت منابع مالی  خود را تلفیق کرده و عملیات اجرایی پیمان را شروع می کند.

 

 مرحله شروع عملیات اجرایی

  کارفرما کلیه زمین هایی که برای تاسیس و ایجاد کارگاه و انجام عملیات موضوع پیمان لازم است، را به پیمانکار تحویل می دهد.

 – کارفرما براساس تقاضای پیمانکار، اعضا کمیسیون را مشخص و به پیمانکار معرفی می کند.

 – کمسیون از کار بازدید می کند در صورن نبودن عیب و نقص، تحویل قطعی به پیمانکار ابلاغ می گردد.

 شرایط برهم زدن قرارداد پیمانکاری وکیل قرار داد پیمان کاری می گوید -براساس ماده 10 و 219 قانون مدنی، قرارداد های پیمانکاری از نوع قرارداد های لازم هستند، که طرفین قرارداد به هیچ وجه نمی توانند آن را  فسخ کنند. اما براساس ماده 46 و 48 شرایط عمومی پیمان، کارفرما در صورتی که پیمانکار در انجام عملیات اجرایی تخلف کند یا براساس شرایط عمومی قرارداد عمل نکند، می تواند قرارداد پیمانکاری را فسخ کند.

 

شرایط عمومی و خصوصی قرارداد پیمانکاری چیست؟

وکیل قرارداد های پیمانکاری بیان می دارد که  هرگاه درباره قرارداد پیمانکاری صحبت شود فارغ از این که قرارداد پیمانکاری مربوط به چه موضوعی است مسئله شرایط عمومی و خصوصی مطرح می شود. شرایط عمومی در یک قرارداد پیمانکاری مربوط به همان مسائل اصلی یک قرارداد است که در آن حقوق هر یک از طرفین مشخص شده اصول کلی پروژه بر اساس آن ها تعیین می شود  بر اساس همین تعریف می توان گفت  که  شرایط عمومی بر همه قرارداد های پیمانکاری اعمال می شود

وکیل پیمانکاری می گوید مطابق با این تعهدات و الزامات درج شده در شرایط عمومی پیمان، دارای جنبه عام است که می بایست در همه قرارداد های پیمانکاری رعایت گردد و اساسا هیچ گونه تغییری نباید در آن ها ایجاد گردد.. شاید عامل تمایز شرایط خصوصی و عمومی همین مسئله باشد که شرایط عمومی شرایطی است که در همه قرارداد های پیمانکاری لحاظ می شود ولی شرایط خصوصی مسایلی است که با توجه به شرایط موجود افراد خودشان برخی از شرایط را بر قرارداد ضمیمه کرده اند.

بنابراین هر چقدر هم شرایط خصوصی متفاوت به نوع معمول قرارداد باشد نمی تواند ناقض شرایط عمومی باشد.

 

انواع قرارداد پیمانکاری ساختمان چیست؟

وکیل قرارداد پیمان کاری: قرارداد پیمانکاری ساختمان قراردادی است که بر اساس آن کارفرما از یک فرد حقیقی یا یک شرکت پیمانکاری درخواست می کند تا پروژه ساخت و ساز و مدریریت آن را بر عهده بگیرد. قرارداد پیمانکاری ساختمان لازم است که بر اساس قوانین باشد در صورتی که قرارداد تنظیم شده ناقض قوانین نباشد می تواند به اشکال مختلفی منعقد گردد:

    قرارداد های پرداخت کلی

    قرارداد های دائمی

    قرارداد های سریال

    قرارداد های با قابلیت تغییر

    قرارداد های با دوره زمانی محدود

    قرارداد های سنجشی

    قرارداد فاکتور و قرارداد قیمت هدف

   قرارداد های بازپرداخت هزینه

مطابق با این نوع از قرارداد های پیمانکاری، پیمانکار وظیفه دارد که کل عملیات و کار تعریف شده را با یک هزینه تعیین شده خاتمه دهد. قیمت در این شکل از قراردادها به دو صورت ثابت و شناور است.

 

قرارداد مدیریت پیمان یا قرارداد درصدی

وکیل قرار داد پیمانکار بیان می دارد: قراردادی که بر اساس مدیریت پیمان منعقد می گردد به این شکل می باشد که بنا بر خواست کارفرما یک فرد حقیقی و یا حقوقی موظف می شود که صفر تا صد پروژه ساخت و ساز را به پیش ببرد و دستمزد وی درصدی از تمامی اقداماتی است که در راستا تهیه مصالح و یا استخدام نیرو هزینه کرده است.

 

ضمانت نامه اجرای شرایط پیمان چیست؟

مطابق گفته های وکیل پیمانکاری، ضمانت نامه اجرای شرایط پیمان همان تعهدات و الزاماتی است که از خود، دارای استقلال نیستند و تابع موافقتنامه هستند. این تعهدات در شرایط عمومی و خصوصی پیمان همه از یک نوع نیستند بلکه با یک دیگر تفاوت دارند.

از نظر فوق شرایط عمومی یا خصوصی پیمان دو گونه هستند:

برخی از شرایط ضمانت اجرایی ندارند و هیچ معلوم نیست در صورت استنکاف یا اجرایی نشدن آن ها از طرف هریک از طرفین پیمان، طرف مقابل چه اقدامی می تواند صورت پذیرد و چه آثاری می تواند در اعتبار حقوقی پیمان ایجاد گردد. دسته ای از این شرایط دارای جنبه توضیحی هستند که طبعا ضمانت اجرایی برای آن ها قابل تصور نیست و دسته دیگر اگرچه جنبه توضیحی ندارد و کاملا امری و لازم هستند ولی بازهم اثری از ضمانت اجرایی آن ها دیده نمی شود.

 گروه دیگری از شرایط دارای ضمانت اجرایی لازم هستند. می توان این گروه از شرایط را شرط به معنای حقوقی آن دانست. زیرا تعهدی که ضمانت اجرای لازم نداشته باشد، خود به خود در حکم این است که هیچ شرطی وجود نداشته البته این گروه از شرایط خود به دو نوع تقسیم می شوند: دسته ای از این شرایط، دارای ضمانت اجرای مالی هستند که مطابق با موجودیت پیمان خللی وارد نمی نماید، ولی دسته ای دیگر موجودیت پیمان را از بین می برند.در میان همه ی این مباحث پیمانکاری نیاز شدیدی به یک وکیل احساس می شود که شما را در این زمینه  راهنمایی کند.

موسسه ی حقوقی صلح آفرین پارس در این زمینه آمادگی خود را اعلام می کند و آگاهی شما وظیفه ی ماست.