وکیل انحصار وراثت

 

انحصار وراثت:

وکیل انحصار وراثت بیان می دارد: مشخص کردن تکلیف اموال کسی که فوت کرده، یکی از کارهایی است که بعد از فوت یک نفر باید با کمک وکیل انحصار وراثت صورت بگیرد، مخصوصا اگر متوفی اموال قابل توجهی هم داشته باشد. قانون می گوید که باید تکلیف وارثان فرد فوت شده و سهم هر یک از آنها در اموال باقی مانده مشخص شود، رسيدگي به اين امر از سوي مرجع قانوني و با رعايت تشريفات مقرر در قانون را انحصار وراثت و راي صادر شده را «تصديق يا گواهي انحصار وراثت» مي نامند.

 

وکیل انحصار وراثت

 

گواهی انحصار وراثت:

گواهی است که توسط شورای حل اختلاف آخرین محل اقامتگاه متوفی صادر می شود و در آن ورثه میزان سهم الارث آن مشخص می شود.

بعد از فوت هر فرد با توجه به یکپارچه شدن سیستم های اطلاعاتی موجود در کشور بلافاصله  شناسنامه فرد باطل و گواهی فوت صادر می گردد ودر حقیقت از این لحظه به بعد هر گونه دخل و تصرف در اموال منقول و غیر منقول متوفی ممنوع است و در اینجاست که افرادی که دارای نسبت با متوفی هستند اعم از سببی ( زوج و زوجه ) و نسبی ( پدرو مادر  فرزندان خواهرو برادر و…… ) و خود را ورثه متوفی و محق در دارا شدن و تملک اموال متوفی می دانند باید نسبت به اخذ گواهی حصر وراثت اقدام نموده که به واسطه این گواهی تعداد ورثه حین فوت معین می گردد.

درحقیقت رکن اساسی گواهی حصر وراثت تعیین، مشخص ومحدود کردن ورثه متوفی است و فایده آن از این جهت است که بعضا شاهد این موضوع هستیم که متوفی در طول زندگی خود چندین ازدواج اعم از دایم و موقت داشته و طبیعتا فرزندان دیگری نیز جز آنچه اطرافیان او می شناسد داشته که صدور این گواهی ابزاری است در جهت احراز وراث و معین ومشخص کردن آن ها.

ورثه یا هر ذی نفعی برای هر اقدام حقوقی در ادارات دولتی، دفاتر اسناد رسمی، بانک ها و … نیازمند گواهی انحصار وراثت است. بنابراین اگر انحصار وراثت نکنیم امکان تقسیم و یا انتقال ترکه و مراجعه به ادارات دولتی بانک ها نیست.

 

کسانی که از متوفی ارث می برند:

وراث طبقه اول که عبارتند از: پدر، مادر، فرزندان و فرزندان آن ها

وراث طبقه دوم که عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و فرزندان آن ها

وراث طبقه سوم که عبارتند از: عمو، عمه، دایی، خاله و فرزندان آن ها

اگر در هر طبقه ای حتی یک نفر از ورثه در حال حیات باشد سبب می شود هیچ ارثی به دیگر طبقات تعلق نگیرد.

 

مدارک لازم برای درخواست انحصار وراثت:

شناسنامه متوفی

استشهادیه محضری

عقدنامه یا رونوشت

شناسنامه وراث

احیاناً وصیت نامه رسمی شخص فوت شده

گواهی تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای متوفیان قبل از سال ۹۵ که تاکنون اقدامی نکرده اند.

 

شناسنامه و گواهی فوت متوفی:

پس از فوت متوفی مراتب توسط اداره ثبت احوال ثبت گردیده و شناسنامه فوت شده باطل و گواهی فوت صادر می گردد. ارایه اصل گواهی فوت و كپی برابر اصل شده آن به ضمیمه در خواست الزامی است.

وراث برای دریافت گواهی انحصار وراثت باید فرم مخصوص درخواست این گواهی حصر وراثت را تهیه کنند و به شورای حل اختلاف شهری بروند که آخرین اقامتگاه متوفی بوده است. در اینجا می توانند فرم مخصوص را دریافت کنند؛ در این فرم باید اسامی افرادی که از متوفی ارث می برند با مشخصات کامل و نسبت آنها با مرحوم نوشته شود.

 

اعتراض به گواهی انحصار وراثت:

اگر فردی به گواهی حصر وراثت صادرشده درباره انحصار وراثت اعتراضی داشته باشد می تواند اعتراض خود را اعلام کند به طور مثال یکی از ورثه ممکن است اعتراض داشته باشد که نامش در گواهی حصر وراثت قید نشده است.

 

اشخاصی که می توانند به گواهی انحصار ورثه اعتراض کنند عبارت اند از:

1)دادستان

درصورتی که در بین وراث شخص محجوری باشد (صغیر، مجنون و سفیه) و برای او قیم مشخص نشده باشد دادستان می تواند به درخواست گواهی انحصار وراث اعتراض نماید.

2)اشخاص ذینفع

میزان سهم الارث:

رسهم الارث مادر: با وجود فرزند: یک ششم _ بدون فرزند: یک سوم

سهم الارث زوج: با وجود فرزند: یک چهارم _ بدون فرزند: یک دوم

سهم الارث زوجه: با وجود فرزند: یک هشتم _ بدون فرزند: یک چهارم

 

وکیل انحصار وراثت

 

نکاتی درباره ی انحصار وراثت:

* اگر اشخاصی که بین آنها توارث وجود دارد، بمیرند و تاریخ فوت یکی معلوم و تاریخ دیگری مجهول باشد؛ فقط آن شخصی که تاریخ فوت او مجهول است از دیگری ارث می برد.

* اگر تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث می برند مجهول باشد، اشخاص مزبور از یکدیگر ارث نمی برند؛ مگر در موارد خاصی مانند غرق شدن دو نفر که در ماده ۸۷۳ قانون مدنی به آن اشاره شده است.

* اگر شخصی غایب یا مفقودالاثر باشد، اموالش را نمی توان تقسیم کرد.

* اگر بعد از ثابت شدن فوت او، انحصار وراثت و طلبکاران تعیین شدند و گواهی انحصار وراثت صادر شد، هر کس که در این گواهی حصر وراثت ذی نفع است می¬ تواند اقدام کند.

* مالکیت ورثه نسبت به ترکه¬ ی متوفی در صورتی اجرا می شود که تمامی حقوق و دیون ترکه ادا شده باشد. این حقوق و دیون شامل دین های مالی متوفی، قیمت کفن میت، وصایای متوفی درمورد ثلث ترکه است.

* تا زمانی که کلیه دیون متوفی پرداخت نشود، هیچ کدام از ورثه نمی توانند نسبت به اموال متوفی معامله انجام دهند. اگر تا قبل از این نسبت به اعیان ترکه معامله انجام شود، افراد صاحب دین می توانند این معامله را بر هم بزنند.

* اگر تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث می برند مجهول باشد، اشخاص مزبور از یکدیگر ارث نمی برند؛ مگر در موارد خاصی مانند غرق شدن دو نفر که در ماده ۸۷۳ قانون مدنی به آن اشاره شده است.

 

وکیل انحصار وراثت:

وکیل انحصار وراثت فردی است دارای مهارت و تجربه ی کافی که در حل و فصل پرونده های وراثتی متبحر است. بدون آنکه تنش و کشمکش بین وراث یک فرد پس از مرگ بوجود آید، برای تخصیص ارث و جلوگیری از تضییع حقوق افراد، تلاش می کند.

 وکیلی که با موضوع ارث و با قانون امور حسبی آشنایی کامل داشته باشد و نسبت به رویه قضایی دادگاه هم اطلاعات کافی داشته باشد می تواند به احقاق حقوق موکلش کمک کند. برای کاهش آسیب های روحی و کوتاه شدن روند رسیدگی ضروری است که از یک وکیل انحصار وراثت با تجربه در حیطه وراثت کمک گرفت.

برای انتخاب یک وکیل ارث خوب و خبره لازم است قبل از هر اقدامی سابقه وکیل انحصار وراثت و قیمت مشاوره و قبول کردن وکالت ارث، موفقیت در پرونده های متعدد و منصف بودن وکیل بررسی شود.

در سالهای اخیر بسیاری از پرونده های دعاوی حقوقی طبق آمار موجود در دادگاه ها مربوط به تقسیم ارث میان بازماندگان افراد متوفی بوده است. در این میان حضور وکیل حصر وراثت باعث می شود که تنش ها بدون ایجاد پرونده های سنگین در دادگاه ¬ ها و صرف هزینه و وقت زیاد به نتیجه برسد.

 وظایف وکیل شامل بررسی کارهای مربوط به میراث و اموال متوفی و همچنین تقسیم ترکه می باشد. بعد از اینکه اموال متوفی مشخص شد، مسئله انحصار وراثت به دادگاه ارجاع داده می شود. دادگاه با صدور گواهی انحصار وراثت سهم الارث هر فرد را مشخص می کند. در طول انحصار وراثت اگر بین وراث اختلاف یا مشکلی پیش بیاید، این اختلاف باید توسط مشاور یا وکیل انحصار وراثت برطرف شود.