وکیل ورشکستگی

وکیل ورشکستگی می گوید :در دنیای امروز تجارت یکی از مهم ترین فعالیت های اقتصادی محسوب می شود. گاهی پیش می آید که تاجر بخاطر معامله اشتباه ، ریخت و پاش های شخصی و یا تغییر و تحولات بازار سرمایه خود را از دست می دهد . قانون حمایت های خاصی را برای تاجر ورشکسته ای که تقصیر یا تقلبی در مورد ورشکستگی خود نداشته است در نظر گرفته است.

وکیل خوب بیان می کند: در حقوق تجارت ورشکستگی فقط مخصوص تاجر است و به محض اینکه در پرداخت قروض یا بدهی های تاجر وقفه حاصل شد ، ورشکسته محسوب می شود. این به این معنا نیست که تاجر هیچ مالی ندارد بلکه به این معناست که بدهی های او بیشتر از دارایی اوست و دارایی او کفاف پرداخت بدهی هایش را نمی دهد.

گاهی اوقات تاجر و یا شرکت تجارتی از بازپرداخت بدهی های خود ناتوان می شوند که به این حالت ورشکستگی می گوییم. قانون تجارت حمایت های خاصی را برای افراد و شرکت ها و تاجران ورشکسته در نظر گرفته است. ورشکستگی در لغت به معنای درماندگی در کسب و تجارت بوده و حالت بازرگانی است که در تجارت زیان دیده، بدهی او بیش از داراییش باشد و از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان شود و به همین دلیل نیز نتواند تعهدات تجاری خود را عملی کند

.قانون گذار در ماده 412 قانون تجارت در تعریف ورشکستگی می گوید که ورشکستگی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده تاجر است، حاصل می شود. یعنی به محض اینکه تاجر یا شرکت تجارتی قادر به پرداخت دیون خود نبود، ورشکسته می شود.

 

عناصر تشکیل دهنده ورشکستگی با در نظر گرفتن قوانین جدید بدین شرح است:

1.تاجر ، شرکت تجاری یا شخص حقوقی حقوق خصوصی حتی غیر تاجرکه  از پرداخت دیون خود متوقف باشد.

2.موضوع فعالیت آنان تجاری یا اقتصادی و سودآور باشد.

3.وضع مالی اشخاص فوق ناامید کننده بوده و واقعاَ قادر به پرداخت دیون خود نباشند.

4.اشخاص مذکور به طرق متقلبانه مبادرت به پرداخت دیون خود نموده یا بنماید.

 

انواع ورشکستگی چیست؟

1.ورشکستگی عادی: وکیل ورشکستگی بیان می کند که  در این نوع ورشکستگی، تاجر یا شرکت تجاری بدون تقصیر یا تقلب و به دلیل عوامل خارجی نظیر تحریم و یا حوادث غیرمترقبه ورشکسته می‌گردد.

2.ورشکستگی به تقصیر: وکیل ور شکستگی بیان می کند :ورشکستگی به تقصیر به واسطه تقصیر و خطای تاجر حاصل می شود و از جمله جرایم غیرعمدی به شمار می رود. همچنین این نوع از ورشکستگی معمولا به دلیل نداشتن دفتر تجاری، مشخص نبودن صورت دارایی و تعهدات و نیز انجام تعهد بیش از وضعیت مالی فرد ایجاد می شود.

3.ورشکستگی به تقلب: وکیل ورشکستگی بیان می کند که در این حالت تاجر با سوء نیت و تقلب، خود را ورشکسته اعلام می کند که در این صورت به دلیل تقلبی که به کار برده است مجرم شناخته می شود. از مهمترین دلایل ورشکستگی به تقلب، پنهان کردن دارایی، از بین بردن مال با معاملات صوری و غیر واقعی و ایجاد بدهی غیر واقعی به منظور نشان دادن مبلغ بدهی بیش از مقدار اصلی است.

 

آیا صدور حکم ورشکستگی باید لزوما از سوی دادگاه باشد؟

وکیل خوب می گوید :ماده 415 قانون تجارت حکم کرده است که ورشکستگی باید به حکم دادگاه بدایت باشد البته در حال حاضر دادگاه بدوی دارای صلاحیت باید حکم به ورشکستگی دهد. در صورتی که شرکت یا تاجر مدعی ورشکستگی شود، باید علیه همه یا برخی از بستانکارانش دادخواست ارایه دهد، به این معنا که باید در ستون خوانده، نام تمام بستانکاران یا یک یا چند نفر از آنها نوشته شود که نشانی و محل اقامت یکی از بستانکاران، دادگاه دارای صلاحیت را تعیین می کند.

همچنین در صورتی که طلبکار علیه یک شرکت تجاری اقامه دعوای ورشکستگی کند، اقامتگاه و نشانی خوانده که در اینجا شرکت است، تعیین‌کننده دادگاه ذی‌ صلاح است.شرط اصلی اعلام ورشکستگی، آن است که شخص ورشکسته باید تاجر یا شرکت تجاری و نیز ناتوان از پرداخت دیونش باشد.موسسه ی صلح آفرین پارس با داشتن دانش بالایی -کافی و لازم در این زمینه شما را همراهی می کند

وکیل ورشکستگی بیان می کند: به موجب ماده ۴۱۵ قانون تجارت، حکم ورشکستگی تاجر به حکم دادگاه عمومی درموارد ذیل اعلام می شود.

الف) بر حسب اظهار خود تاجر،ه موجب ماده ۴۱۳ ق.ت، « تاجر باید در ظرف سه روز از تاریخ وقفه ای که درتأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار نموده و صورتحساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبور تسلیم نماید». اعلام ورشکستگی از طرف تاجر دارای این مزیت است که ورشکسته برخلاف معسر( تنگدست، نیازمند)، از بازداشت به علت عدم پرداخت دیون معاف می شود

ب) به موجب تقاضای یک یا چند نفرازطلبکارها، موجب ماده ۴۱۵ ق.ت: به موجب تقاضای یک یا چند نفراز طلبکارها، اعلام ورشکستگی را مورد پذیرش قرار داده است. با توجه به ماده فوق اعلام ورشکستگی نیازی به تقاضای همه طلبکاران ندارد و با اعلام یک نفراز آنان نیز مقدور است، همچنین میزان طلب طلبکارانی که تقاضا می کنند و نوع دین آن ها که ممکن است به صورت طلب یا وثیقه باشد تأثیری ندارد، مع ذلک طلب متقاضی باید مسلم باشد وهمچنین لازم است موعد پرداخت دین رسیده باشد، تشخیص این امربرعهده دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی است.

ج) به تقاضای مدعی‌العموم بدایت (دادستان). دخالت دادستان اجازه می دهد، در صورتی که حقوق بعضی از طلبکاران ایجاب نماید و نفع عمومی اقتضاء کند، از دادگاه صدور حکم، توقف تاجر را تقاضا نماید

 

مهلت اعتراض

مهلت اعتراض به حکم ورشکستگی و یا تاریخ توقف برای تاجر ورشکسته ده روز ، اشخاص ذی نفع مقیم ایران یک ماه و اشخاص ذی نفع مقیم خارج دوماه از تاریخ اعلان و انتشار حکم می باشد.

مهلت اعتراض به تاریخ توقف استثنائا برای طلبکاران تاجر ورشکسته تمدید شده و آنها می توانند تا پایان مهلتی که برای تشخیص و تصدیق مطالبات طلبکارها تعیین می شود به تاریخ توقف اعتراض نمایند.

 

دادگاه صالح برای رسیدگی به ورشکستگی

در صورتی که ورشکستگی رخ داده یکی از دو ورشکستگی به تقلب و ورشکستگی به تقصیر باشد ، صلاحیت ذاتی آن در حوزه دادگاه کیفری دو است

در ماده 21 قانون ایین دادرسی مدنی آمده است که : ” دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شود که شخص متوقف یا ورشکسته ، در حوزه آن اقامت داشته است و چنانچه در ایران اقامت نداشته باشد ، در دادگاهی اقامه می شود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد” .

در صورتی هم که ورشکستگی عادی باشد ، اقامه دعوی علیه تاجر در دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده خواهد بود .

 

نحوه اعتراض در مورد حكم ورشكستگي:

    اعتراض به تاريخ توقف:

با توجه به ماده 416 ق. تجارت دادگاه در ضمن حكم ورشكستگي تاريخ توقف را تعيين مي‌كند و چنانچه تعيين ننمايد تاريخ ورشكستگي تاجر، تاريخ توقف محسوب مي‌گردد. هر ذينفعي مي‌تواند نسبت به تاريخ توقف با توجه به ماده 538 ق. تجارت تا زماني كه براي تشخيص و تصديق طلب طلبكاران مهلت تعيين شده است اعتراض نمايد. دادگاه صالح براي رسيدگي نسبت به اعتراض به تاريخ توقف دادگاه صادر كننده حكم ورشكستگي مي‌باشد.

 

    واخواهي:

وکیل خوب بیان می کند که واخواهی يعني اعتراض به حكم غيابي. هرگاه حكم ورشكستگي، غيابي باشد در ظرف 20 روز براي اشخاص مقيم ايران و دو ماه براي اشخاص مقيم خارج از تاريخ ابلاغ، قابل واخواهي مي‌باشد. حكم غيابي حكمي است كه خوانده در هيچ يك از جلسات رسيدگي حاضر نبوده و لايحه‌اي نيز نفرستاده است و وقت رسيدگي به خوانده ابلاغ واقعي نشده باشد. دادگاه صالح براي رسيدگي به دعوي واخواهي، دادگاه صادر كنندة حكم ورشكستگي مي‌باشد.

 

    تجديد نظر خواهي:

از آنجا كه حكم ورشكستگي، راجع به دعوي غيرمالي مي‌باشد همانند ساير دعاوي غيرمالي، قابل تجديد نظر در دادگاه تجديد نظر استان مي‌باشد و مهلت تجديد نظر خواهي بر حسب مورد 20 روز يا دو ماه از تاريخ ابلاغ حكم مي‌باشدپیشنهاد ما به شما مشاوره با یک وکیل خوب مربوط به ورشکستگی میباشد تا راهنمایی های لازم را به عمل بیاورد .موسسه ی حقوقی صلح آفرین پارس معرف وکلای پایه یک دادگستری و با تجربه میباشد و شما عزیزان را همراهی می کند .

 

وظایف و تکالیف شخصی که ورشکسته شده است چیست؟

وکیل خوب در این زمینه بیان می کند که بعد از ورشکستگی شخص ورشکسته چه وظایفی دارد؟.مهم‌ترین وظیفه ورشکسته (چه تاجر چه شرکت تجاری) آن است که می بایست ظرف سه روز از تاریخ توقف پرداخت دین خود مراتب توقف خود را به دادگاه محل اقامت خود اظهار نموده و صورت دارایی خود را به دفتر دادگاه اعلام نماید(استناد به  ماده ۴۱۳ قانون تجارت) در غیر این صورت ممکن است از طرف دادستان به ورشکستگی به تقصیر محکوم گردد که مجازات حبس دارد البته غیر از تاجر بقیه بستانکاران نیز می‌توانند به منظور اعلام ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری به دادگاه صالح مراجعه کنند.

در صورتی که دادگاه صالح رای به اعلام ورشکستگی داد مدیر تصفیه تعیین شده و اداره اموال ورشکسته توسط مدیر تصفیه صورت  می گیرد چرا که ورشکسته از تصرف در امور مالی خود ممنوع شده است. از سوی دیگر حق اقامه یا تعقیب کلیه دعاوی مالی تاجر ورشکسته علیه دیگران با مدیر تصفیه اداره تصفیه خواهد بود همچنین کلیه دعاوی مالی علیه تاجر ورشکسته می بایست به طرفیت مدیر تصفیه اقامه یا تعقیب گردد و مدیر تصفیه کلیه اعمالی که مربوط به تصفیه  میباشد انجام می دهد.

در این گونه مسائل حقوقی و دشوار بهتر است با یک وکیل خوب و با تجربه مشورت کنید تا شما براحتی بتوانین  این مسیر دشوار را طی کنید موسسه ی حقوقی صلح آفرین پارس همراه با وکلای با تجربه  شما را در این جهت راهنمایی و هدایت می کند.