جرم سب النبی از نظر قانون مجازات اسلامی

 

وکیل خوب جرم سب النبی در مورد جرم سب النبی اینگونه توضیح می دهد :جرم”سب النبی” یکی از جرائم قراردادی است که در حقوق جزای اسلامی مطرح است؛. در قانون مجازات اسلامی بر خلاف قانون تعزیرات (۱۳۷۵) که جرم سب در کتاب پنجم (تعزیرات) آمده بوده، در فصل پنجم از کتاب دوم (حدود) مطرح گردیده و به معنای آن است که سب نبی را باید در زمره حدود محسوب و آثار آن و از جمله مفاد مواد ۲۱۸ و ۲۱۹ ق.م.ا را بر آن تسری داد.

 

سب النبی چیست

وکیل خوب جرم سب النبی در پاسخ به این سوال که جرم سب النبی چیست اینگونه پاسخ می دهد: قانونگذار جرم سب النبی را اینگونه معرفی می نماید کخ ماده 513 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد

«هركس به مقدسات اسلام و یا هر یك از انبیای عظام یا ائمه طاهرین(علیهم السلام) یا حضرت صدیقه طاهره(س) اهانت نماید، اگر مشمول حكم سب نبی باشد، اعدام می شود و در غیر این صورت به حبس از یك تا پنج سال محكوم خواهد شد.»

وکیل خوب جرم سب النبی در مورد این موضوع که جرم سب النبی آیا شامل همه پیامبران می شود اینگونه توضیح می دهد :جرم سب النبی شامل پیامبران الهی و همه ائمه معصومین می شود.

رفتار مرتكب در جرم سب النبی

وکیل خوب جرم سب النبی  در مورد رفتار مرتکب در جرم سب النبی اینگونه بیان می دارد  : جرم سب نبی یکی از مصادیق اهانت است و رفتار مرتکب باید به صورت فعل محقق کردد. وسیله در این جرم شرط نیست. همچنین وکیل خوب جرم سب النبی ادامه می دهد که رفتار مرتکب می تواند به صورت لفظ، کتابت، تصویر، نمایش کاریکاتور و هر اقدامی که متضمن مفهوم روشن و بدون ابهام قذف و یا دشنام باشد واقع گردد. وکیل خوب جرم سب النبی همچنین در مورد وسیله ارتکاب جرم سب النبی توضیح می دهد که :وسیله ارتكاب جرم سب النبی می تواند سینما، کتاب، تأتر، رایانه و غیر آنها باشد. این وکیل خوب جرم سب النبی بیان می دارد : در عین حال باید توجه داشت که غرض قانونگذار از به کارگیری واژه دشنام»، مصداق خاص و وقیح توهین است و لذا هر توهینی را نمی توان دشنام دانست.

مجازات سب النبی

وکیل خوب جرم سب النبی در مورد مجازات جرم سب النبی بیان می کند :برابر ماده ۲۶۲ ق.م.، مجازات جرم سب النبی اعدام است.

این وکیل خوب جرم سب النبی تاکید می کند که: سیاست کیفری و جنایی قانونگذار علاوه بر ضرورت احراز علم، قصد، شرایط مسؤولیت کیفری و علم به حرمت شرعی رفتار و پذیرش صرف ادعای متهم در فقدان یکی از این موارد و یا الزام دادگاه در قبول ادعای متهم در اعمال تهدید و ارعاب یا شکنجه در گرفتن اقرار بدون نیاز به بينه و سوگند با وضع ماده ۲۶۳ ق.م.ا متهم سب را ساب النبي به شمار نمی آورد.

وکیل خوب جرم سب النبی بیان می کند: ماده ۲۶۳: «هرگاه متهم به سب، ادعاء نماید که اظهارات وی از روی اکراه، غفلت، سهو یا در حالت مستی یا غضب یا سبق لسان یا بدون توجه به معانی کلمات و یا نقل قول از دیگری بوده است ساب النبي محسوب نمی شود.»

مرجع صالح رسیدگی به جرم سب النبی

وکیل خوب جرم سب النبی در مورد مرجع صالح برای رسیدگی به جرم سب النبی اینگونه توضیح می دهد: این جرم مطابق آیین دادرسی کیفری (قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب- قانون موسوم به احیاء دادسراها) با توجه به این‌که مجازات اعدام دارد، در محاکم کیفری استان همراه با پنج قاضی (یک رئیس و چهار مستشار) تحت رسیدگی واقع می‌گردد و مرجع تجدیدنظر از صدور حکم، دیوان عالی کشور است.شما میتوانید در این مواقع از وکیل خوب جرم سب النبی و با تجربه ی جرم سب النبی مشورت بگیرید تا بتوانید براحتی مسائل و مشکلات حقوقی خود را در این زمینه حل و فصل کنید . موسسه حقوقی صلح آفرین پارس متشکل از وکیل های خوب پایه یک دادگستری جرم سب النبی آمادگی  خود را در جهت کمک به مسیر حقوقی شما اعلام می کند.