کارشناسان راهنمایی و مشاوره موسسه حقوقی صلح آفرین

ویدا یگانه
  • کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
  • دارای مدرک رسمی مشاوره قبل از ازدواج از دانشگاه تهران
  • دارای 10 سال سابقه فعالیت در زمینه مشاوره در ایران و ترکیه