ژوئن 2020

قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب 1385/07/02

قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب 1385/07/02

قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) ‌قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که با عنوان طرح یک فوریتی اصلاح بندهای (4)،(5)... Read More

قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه مصوب 1345/10/25

قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه مصوب 1345/10/25

قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه ‌ قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه ‌مصوب 1345.10.25 ‌ماده واحده - از این تاریخ ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه و یا کسانی که قبلاً بر اثر ازدواج به تابعیت ایران درآمده‌اند ممنوع‌است. کارمندان متخلف صلاحیت ادامه خدمت در وزارت خارجه را نخواهند داشت. ‌ تبصره 1 - از... Read More

قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب1312/04/31

قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب1312/04/31

قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم ‌قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم ‌ مصوب 31 تیر ماه 1312 شمسی (‌کمیسیون قوانین عدلیه) ‌ ماده واحده - نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده محاکم باید قواعد و‌عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در... Read More

قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور مصوب 1382/12/19

قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور مصوب 1382/12/19

قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور ‌ماده 1 - به موجب این قانون کلیه مراکز تخصصی درمان ناباروری ذی‌صلاح مجاز‌خواهندبود با رعایت ضوابط شرعی و شرایط مندرج در این قانون نسبت به انتقال‌جنین‌های حاصله از تلقیح خارج از رحم زوجهای قانونی و شرعی پس‌ازموافقت کتبی‌ زوجین صاحب جنین به رحم زنانی که پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشکی ناباروری‌آنها... Read More

قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست مصوب 1371/08/24

قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست مصوب 1371/08/24

قانون تأمین زنان و کودکان بی سرپرست ‌ماده 1 - به پیروی از تعالیم عالیه اسلام در جهت حفظ شئون و حقوق اجتماعی زن وکودک بی‌سرپرست و زدودن آثار فقر از جامعه اسلامی و به‌منظور اجرای قسمتی از اصلبیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، زنان و کودکان بی‌سرپرستی که تحت پوشش قوانین حمایتی دیگری‌نیستند از حمایتهای مقرر در این... Read More

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست 1392/06/31

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست 1392/06/31

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامـه شماره ۲۲۷۳۹۵/۳۶۴۸۴ مورخ ۴/۱۲/۱۳۸۷ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمـهوری اسلامی ایران قـانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست که با عـنوان لایحه حمایت از کودکان و... Read More

قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376/06/26

قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376/06/26

‌قانون داوری تجاری بین‌المللی ‌فصل اول - مقررات عمومی ‌ماده 1 - تعاریف و قواعد تفسیر ‌تعریف اصطلاحاتی که در این قانون به کار رفته است به قرار ذیل می‌باشد: ‌الف - " داوری " عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه بوسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی‌الطرفین و یا‌انتصابی. ب - داوری بین‌المللی عبارتست از اینکه یکی... Read More

قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370/06/13

قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370/06/13

قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ‌ قانون بخش تعاونی اقتصادجمهوری اسلامی ایران ‌فصل اول - اهداف و ضوابط کلی بخش تعاونی ‌ماده 1 - اهداف بخش تعاونی عبارت است از: 1 - ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل. 2 - قرار دادن وسائل کار در اختیار کسانی که قادر بکارند ولی وسائل کار ندارند. 3... Read More

‌قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی ‌مصوب 24 تیر ماه 1318

‌قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی ‌مصوب 24 تیر ماه 1318

قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی ‌مصوب 24 تیر ماه 1318 ‌مبحث اول - سازمان اداره تصفیه ‌ماده 1 - در هر حوزه دادگاه شهرستان که وزارت دادگستری مقتضی بداند اداره تصفیه برای رسیدگی به امور ورشکستگی تأسیس می‌نماید و در این‌مورد عضو ناظر تعیین نخواهد شد. ‌ماده 2 - رییس و کارمندان اداره تصفیه ممکن است از بین خدمتگزاران قضایی یا اداری یا... Read More

قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376/06/30

قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376/06/30

قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ‌ ‌ماده 1- به منظور مشارکت عموم در اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه سالانه کل کشور و طرح های سودآور تولیدی‌و ساختمانی و خدماتی، به دولت و شرکت های دولتی و شهرداری‌ ها و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و موسسات عام‌المنفعه و شرکت های ‌وابسته به دستگاههای مذکور و همچنین شرکت... Read More

قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363/10/02

قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363/10/02

قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه ‌قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه ‌ماده 1 - از تاریخ تصویب این قانون سازمان اوقاف به سازمان حج و اوقاف و امور خیریه تغییر نام می‌یابد و امور ذیل به عهده این سازمان واگذار‌می‌گردد. 1 - اداره امور موقوفات عام که فاقد متولی بوده یا... Read More

قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389/10/12

قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389/10/12

قانون پیش فروش ساختمان شماره74893/113 ۱۳۸۹/۱۱/۹ قانون پیش‌فروش ساختمان جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه‌ شماره 99772/35359 مورخ 24/6/1386 در اجراء اصل یکصد و بیست ‌و سوم (123) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ایران قانون پیش‌فروش ساختمان که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 12/10/1389 و... Read More

قانون تملک آپارتمانها مصوب 1343/12/16

قانون تملک آپارتمانها مصوب 1343/12/16

  ‌قانون تملک آپارتمانها ‌مصوب 1343.12.16 ‌ماده 1 - مالکیت در آپارتمان‌های مختلف و محل‌های پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است. ‌مالکیت قسمت‌های اختصاصی و مالکیت قسمتهای مشترک. ‌ماده 2 - قسمتهای مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمتهایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل‌پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به... Read More

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362/02/13

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362/02/13

قانون روابط موجر و مستأجر ‌فصل اول - کلیات ‌ماده 1 - اماکنی که برای سکنی با تراضی با موجر به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا‌بشود اعم از این که سند رسمی یا سند عادی تنظیم شده یا نشده باشد مشمول مقررات این قانون است. ‌ماده 2 - موارد زیر... Read More

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/3/25

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/3/25

سم الله الرحمن الرحيم قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392     بخش اول- تشكيلات ماده 1- در اجرای اصل يكصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بمنظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، ادارات و آيين‌نامه‌هاي دولتي خلاف قانون يا شرع يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويب‌كننده، ديوان عدالت اداري كه... Read More

قانون امور حسبی مصوب1319/04/02

قانون امور حسبی مصوب1319/04/02

‌قانون امور حسبی ‌مصوب دوم تیر ماه 1319 ‌باب اول - در کلیات ‌ماده 1 - امور حسبی اموری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر‌وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها باشد. ‌ماده 2 - رسیدگی به امور حسبی تابع مقررات این باب می‌باشد مگر... Read More

قانون آیین دادرسی کیفری با آخرین اصلاحات ( مصوب 1392 اصلاحات 1394 )

قانون آیین دادرسی کیفری با آخرین اصلاحات ( مصوب 1392 اصلاحات 1394 )

قانون جدید آیین دادرسی کیفری با آخرین اصلاحات قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۲) با اصلاحات جدید (۲۴/۳/۹۴) بخش اول – کلیات فصل اول – تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن ماده ۱- آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض... Read More

قانون حمایت از خانواده مصوب 1391/12/01

قانون حمایت از خانواده مصوب 1391/12/01

قانون حمایت خانواده شماره۱۱۶۰ قانون حمایت خانواده   ۲۰/۱/۱۳۹۲ جناب آقای محمد سینجلی جاسبی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدنی و در اجرای مف ا د تبصره ماده «۱» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون حمایت خانواده» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی... Read More

قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356/08/01

قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356/08/01

قانون اجرای احکام مدنی ‌قانون اجرای احکام مدنی ‌مصوب 1356.8.1 ‌فصل اول - قواعد عمومی ‌مبحث اول - مقدمات اجرا ‌ماده 1 - هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر این که قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که‌قانون معین می‌کند صادر شده باشد. ‌ماده 2 - احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می‌شود که به محکوم‌علیه یا... Read More

قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394/09/16

قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394/09/16

قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ برای اجرای آزمایشی به مدت سه سال مهلت اجرای آزمایشی این قانون از تاریخ انقضای آن (۱۳۹۸/۱۱/۲۲) به مدت یک سال تمدید شد   ماده۱ـ  به‌ منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار «شورا» نامیده می‏شوند، تحت نظارت قوه قضائیه و با... Read More

قانون صدور چک مصوب 1355/04/16

قانون صدور چک مصوب 1355/04/16

قانون صدور چک ‌قانون صدور چک ‌مصوب 1355.4.16 ‌ماده 1 - چکهای صادر عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم‌اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت... Read More

قانون صدور چک با اصلاحات جدید مصوب ۱۳۹۷/۰۸/۱۳

قانون صدور چک با اصلاحات جدید مصوب ۱۳۹۷/۰۸/۱۳

قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶ با اصلاحات مصوب ۱۳۷۲/۸/۱۱ و اصلاحات مصوب ۱۳۸۲/۶/۲ و اصلاحات جدید مصوب ۱۳۹۷/۰۸/۱۳   ماده ۱ انواع چک عبارت است از : ۱- چک عادی، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادر کننده آن ندارد. ۲- چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط... Read More

لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347/12/24

لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347/12/24

لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ‌لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ‌مصوب 1347.12.24 کمیسیون خاص مشترک مجلسین ‌مبحث اول "‌شرکت‌های سهامی" ‌بخش 1 - تعریف و تشکیل شرکت سهامی ‌ماده 1 - شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است. ‌ماده 2 - شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می‌شود ولو... Read More

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376/05/26

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376/05/26

قانون روابط موجر و مستاجر ‌قانون روابط موجر و مستاجر ‌فصل اول - روابط موجر و مستاجر ‌ماده 1- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاههای‌دانشجویی و ساختمانهای دولتی و نظایر آن که باقرارداد رسمی یا عادی منعقد میشود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط‌مقرر بین... Read More

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356/5/2

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356/5/2

قانون روابط موجر و مستأجر ‌قانون روابط موجر و مستأجر ‌مصوب 1356.5.2 ‌فصل - اول کلیات ‌ماده 1 - هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور جلوگیری اجاره داده شده یا بشود در صورتی که تصرف، متصرف بر حسب تراضی‌با موجر یا نماینده قانونی او به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور... Read More

قانون تجارت مصوب 1311/02/13

قانون تجارت مصوب 1311/02/13

قانون تجارت باب اول تجار و معاملات تجارتي ماده 1 - تاجركسي است كه شغل معمولي خودرامعاملات تجارتي قراربدهد. ماده 2 - معاملات تجارتي از قرار ذيل است : 1 - خريد يا تحصيل هرنوع مال منقول به قصد فروش يا اجاره اعم از اين كه تصرفاتي درآن شده يانشده باشد. 2 - تصدي بحمل و نقل از راه خشكي يا آب يا هوا به... Read More

قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339/02/07

قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339/02/07

قانون مسئولیت مدنی ‌قانون مسئولیت مدنی ‌مصوب 7 اردیبهشت 1339 (‌کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین) ‌ماده 1 - هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر‌که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران... Read More

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/01/21

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/01/21

قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی) ‌قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (‌در امور مدنی) ‌کتاب اول - در امور مدنی ‌کلیات ‌ماده 1 - آیین‌دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای‌عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان‌عالی کشور و سایر مراجعی که به‌موجب قانون موظف به رعایت... Read More

قانون مدنی مصوب 1307/02/18 با اصلاحات بعدی

قانون مدنی مصوب 1307/02/18 با اصلاحات بعدی

با اصلاحات و ضمائم قانون مدنی مصوب ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۰۷ با اصلاحات بعدی             مقدمه در انتشار و آثار و اجراء قوانین بطور عموم ماده ۱- مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ میشود. رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و... Read More

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393/07/15

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393/07/15

  قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی   شماره۲۳۷۷۸/۹۵                                                          ۷/۴/۱۳۹۴   قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی   حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۷۷۹۰۲/۳۲۸۶۹ مورخ ۲/۷/۱۳۸۵ در اجرای اصل یکصد و بیست  و سوم (۱۲۳) قانون  اساسی جمهوری   اسلامی   ایران قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ مجلس که... Read More

[ 15% تخفیف ]
رزرو اولین مشاوره
اعتبار تا پایان خرداد ماه
برای دریافت کد تخفیف ، ایمیل خود را ثبت نمایید.
دریافت کد تخفیف