0
0

در چه صورتی برای تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت برای تضمین حقوق بزه دیده محجور قیم موقت نصب می شود؟

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
0
0

نصب قیم موقت برای تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت برای تضمین حقوق بزه دیده محجور در صورتی است که، محجور ولی یا قیم نداشته یا به آن دسترسی نباشد و یا ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد و نصب قیم موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور باشد.

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما
اگر قبلاً حساب کاربری دارید با پر کردن فیلد های زیر یا به عنوان مهمان ارسال کنید.
نام*
ایمیل*
وب سایت